37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Concretizarea restricțiilor aplicate societăților de audit în raport cu societățile pe acțiuni

Concretizarea restricțiilor aplicate societăților de audit în raport cu societățile pe acțiuni

04.01.2022372 views AmCham
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

AmCham Moldova și Asociația Contabililor și Auditorilor din Moldova vin în adresa autorităților cu solicitarea de concretizare a restricțiilor aplicate serviciilor prestate de către auditor societăților pe acțiuni reglementate de către Banca Națională a Moldovei sau Comisia Națională a Pieței Financiare, precum si alte societăți pe acțiuni.

De fapt, potrivit autorilor existența unor restricții suplimentare față de cele prevăzute de Legea 271/2017, afectează în mod direct activitatea auditorilor, dar și a societăților pe acțiuni care beneficiază de aceste servicii, pentru că auditorului îi este interzisă prestarea serviciilor de audit care, în mod normal, sunt permise de a fi prestate de către auditor.

În opinia asociațiilor semnatare, modificările incluse în Legea privind societățile pe acțiuni preluate, ulterior, și în Regulamentul BNM contravin prevederilor Directivei Europene, Codului etic internațional pentru profesioniștii contabili, emis de IESBA, dar și de practica regională și internațională, care nu prevăd astfel de restricții pentru entitățile de audit.

Motivul nemulțumirilor este legat de faptul că la 1 ianuarie 2021 au intrat în vigoare modificările la Legea privind societățile pe acțiuni, art. 88 (6) care impun restricții suplimentare auditorilor, și anume imposibilitatea încheierii de către entitatea de audit cu societatea pe acțiuni auditată de ea a altor contracte, decât cel de audit al situațiilor financiare anuale ale societății și de verificare a tranzacțiilor cu conflict de interese în entitățile de interes public. Prin această restricție, se înțelege că entitatea de audit nu este în drept să presteze societății pe acțiuni auditate alte servicii decât auditul situațiilor financiare anuale și de verificare a tranzacțiilor cu conflict de interese prestării de către auditor a altor servicii decât auditul situațiilor financiare la societățile pe acțiuni.

Totodată, pe 5 decembrie 2021 au intrat în vigoare și modificări la Regulamentul BNM nr.118 din 24.05.2018 prin care la articolele 22 și 23 se limitează patru categorii de servicii care nu pot fi prestate de aceeași entitate de audit.

În această ordine de idei, reprezentanții comunității de afaceri solicită respectuos:

  • excluderea restricțiilor date din Legea cu privire la societățile pe acțiuni sau amendarea acesteia, conform modului propus mai jos, în regim de urgență:
    Articolul 88 alineatul (6) din Legea privind societățile pe acțiuni nr.1134/1997 (Republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.372-382 din 31.12.2020 art.341) se modifică după cum urmează:
    ”(6) Entitatea de audit confirmată de către adunarea generală a acționarilor conform art. 48 alin. (3) lit. g) nu este în drept să încheie cu societatea contracte ce reprezintă servicii listate în art.21 alin.(7) din Legea privind auditul situațiilor financiare nr. 271/2017.”
  • Organizarea unei ședințe cu părțile implicate în care să prezentăm argumente suplimentare în pentru a discuta mai aprofundat asupra subiectului.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...