37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Concluziile campaniei de comunicare despre avantajele Agenților Economici Autorizați (AEO)

Concluziile campaniei de comunicare despre avantajele Agenților Economici Autorizați (AEO)

02.10.2019287 views Camera de Comerț și Industrie
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Peste 200 de reprezentanți ai mediului de afaceri au participat la sesiuni de informare cu privire la avantajele și beneficiile statutului de Agent Economic Autorizat (AEO), organizate în lunile iunie- septembrie 2019, în Chișinău și în filialele Cahul, Bălți, Comrat și Ungheni ale Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI a RM).

Sesiunile de informare, organizate în centrul, nordul și sudul republicii au avut drept scop informarea  companiilor  implicate  în  comerțul  internațional  de  mărfuri despre avantajele statutului de AEO, care permit reducerea costurilor și a timpului necesar vămuirii, precum și sporirea securității în traficul transfrontalier.

La evenimentul organizat cu sprijinul CCI a RM au fost prezenți specialiști din cadrul Serviciului Vamal al Republicii Moldova și experți ai Programului USAID ”Reforme Structurale în Moldova”, care au răspuns la întrebările antreprenorilor.

„În cadrul seminarelor s-a menționat că în Republica Moldova, 117 de companii au obținut statutul de AEO, dintre care: transportatori – 10%;  producători – 24%; exportatori – 16%;  importatori – 50%, lista cărora poate fi accesată online.

În baza chestionarului realizat, s-a constatat că 55% din participanții seminarelor au evaluat simplificările ca fiind bune, iar circa 30%-  ca satisfăcătoare. Totodată, ca urmare a discuțiilor cu mediul de afaceri și evaluării impactului programului AEO, CCI a RM a formulat un set de propuneri și recomandări pentru eficientizarea programului, printre care:

  • Ajustarea capacităților AsycudaWorld pentru a asigura aplicarea beneficiilor AEO;
  • Reevaluarea simplificărilor disponibile și asiguarea aplicării în practică a beneficiilor precum acces prioritar în zona de control vamal;
  • Specificarea facilităților pentru brokerii vamali și transportatori;
  • Implementarea noilor proceduri simplificate;
  • Lansarea recunoașterii AEO de către alte organe de control.

Propunerile respective vor fi analizate de către Serviciul Vamal în vederea perfecționării programului AEO conform bunelor practici internaționale.

Notă: Agentul Economic Autorizat (AEO) este un agent economic considerat de încredere în contextul operațiunilor sale vamale, care se poate bucura de mai multe facilități și simplificări la perfectarea actelor vamale.

CCI a RM oferă suport AEO în vederea conformării la cerințele legale și organizează instruiri specialiștilor în domeniul legislației vamale și procedurilor de import/export. Pentru detalii accesați pagina Centrului de Formare Antreprenorială.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...