37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Concilierea părților conflictului colectiv de muncă. Noi modificări la Codul muncii

Concilierea părților conflictului colectiv de muncă. Noi modificări la Codul muncii

29.05.20181.929 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Guvernul, urmează să examineze în ședința din 31 mai curent, un proiect de lege pentru modificarea și completarea Codului muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28 martie 2003, înaintat cu titlu de iniţiativă legislativă (nr. 127 din 25 aprilie 2018) de către un grup de deputaţi în Parlament.

Proiectul de lege, prevede modificări și completări la articolele 359 și 360 din Codul muncii al Republicii Moldova, care reglementează procedura de conciliere a părților conflictului colectiv de muncă.

Potrivit prevederilor art. 359 alin. (1) al Codului muncii al Republicii Moldova în vigoare, procedura de conciliere se desfășoară între părțile conflictului, în cadrul unei comisii de conciliere.

În cazul în care, membrii comisiei de conciliere au ajuns la o înțelegere asupra revendicărilor înaintate de reprezentanții salariaților, comisia adoptă, în termen de 5 zile lucrătoare, o decizie obligatorie pentru părțile conflictului, pe care o remit acestora în termen de 24 ore din momentul adoptării.

În același timp, în redacția în vigoare a Codului, nu este stabilit un termen limită pentru examinarea conflictului colectiv de muncă în cadrul comisiei respective. De aceea, autorii proiectului de lege, propun stabilirea unui termen concret de 10 zile lucrătoare pentru concilierea părților conflictului colectiv de muncă, cu posibilitatea de a prelungi termenul respectiv cu cel mult 5 zile lucrătoare.

În baza celor expuse, articolul З59, alineatul (8) va avea următоrul cuprins:

“(8) Comisia de conciliere conciliază părțile conflictului colectiv de muncă în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data constituirii. Acest termen poate fi prelungit, o singură dată, prin acordul scris al membrilor comisiei. În cazul în care membrii comisiei de conciliere au ajuns la o înțelegere asupra revendicărilor înaintate, comisia va adopta o decizie obligatorie pentru părțile conflictului, pe care o va remite acestora în termen de 24 de ore din momentul adoptării.”

Guvernul, urmează să examineze în ședința din 31 mai curent, un proiect de lege pentru modificarea și completarea Codului muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28 martie 2003, înaintat cu titlu de iniţiativă legislativă (nr. 127 din 25 aprilie 2018) de către un grup de deputaţi în Parlament.

Proiectul de lege, prevede modificări și completări la articolele 359 și 360 din Codul muncii al Republicii Moldova, care reglementează procedura de conciliere a părților conflictului colectiv de muncă.

Potrivit prevederilor art. 359 alin. (1) al Codului muncii al Republicii Moldova în vigoare, procedura de conciliere se desfășoară între părțile conflictului, în cadrul unei comisii de conciliere.

În cazul în care, membrii comisiei de conciliere au ajuns la o înțelegere asupra revendicărilor înaintate de reprezentanții salariaților, comisia adoptă, în termen de 5 zile lucrătoare, o decizie obligatorie pentru părțile conflictului, pe care o remit acestora în termen de 24 ore din momentul adoptării.

În același timp, în redacția în vigoare a Codului, nu este stabilit un termen limită pentru examinarea conflictului colectiv de muncă în cadrul comisiei respective. De aceea, autorii proiectului de lege, propun stabilirea unui termen concret de 10 zile lucrătoare pentru concilierea părților conflictului colectiv de muncă, cu posibilitatea de a prelungi termenul respectiv cu cel mult 5 zile lucrătoare.

În baza celor expuse, articolul З59, alineatul (8) va avea următоrul cuprins:

“(8) Comisia de conciliere conciliază părțile conflictului colectiv de muncă în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data constituirii. Acest termen poate fi prelungit, o singură dată, prin acordul scris al membrilor comisiei. În cazul în care membrii comisiei de conciliere au ajuns la o înțelegere asupra revendicărilor înaintate, comisia va adopta o decizie obligatorie pentru părțile conflictului, pe care o va remite acestora în termen de 24 de ore din momentul adoptării.”

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...