37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Conceptul Programului de vânzare directă a valorilor mobiliare de stat persoanelor fizice în Republica Moldova

Conceptul Programului de vânzare directă a valorilor mobiliare de stat persoanelor fizice în Republica Moldova

18.08.2021481 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Proiectul hotărârii de Guvern ,,Cu privire la aprobarea Conceptului Programului de vânzare directă a valorilor mobiliare de stat persoanelor fizice în Republica Moldova” este elaborat de către Ministerul Finanțelor.

Potrivit notei informative la proiect, programul urmărește crearea unui produs investițional adaptat la cerințele persoanelor fizice în calitate de investitori în VMS, care trebuie să fie simplu, atractiv și concurențial.

Pentru facilitarea accesului investitorilor retail la instrumentele emise de stat, Programul propune utilizarea unei platforme de vânzare a VMS către persoanele fizice (e-VMS). Platforma va oferi facilitățile tehnice necesare, precum ar fi acces prin internet, identificarea persoanelor, interacțiunea cu sisteme de plăți și resursele informaționale de stat, evidența investitorilor retail și a instrumentelor, etc.

La conceptualizarea arhitecturii platformei electronice s-a ținut cont de utilizarea infrastructurii de e-guvernare existente, și anume serviciile electronice guvernamentale de platformă în scop de găzduire, efectuare a plăților, autentificare și autorizare, schimb de date și interoperabilitate, notificare, jurnalizarea evenimentelor, etc.

La fel, conform arhitecturii elaborate, accesul către platforma electronică de vânzare a VMS va fi setat prin intermediul unei pagini web, utilizând serviciile guvernamentale existente de autentificare și control al accesului (MPass și Mconnect). De asemenea, accesul spre platformă în scopul vizualizării de către utilizatorii acesteia a deținerilor de VMS
procurate prin intermediul platformei, ar putea fi setat în cadrul portalului guvernamental al cetățeanului (MCabinet).

Totodată, Programul cuprinde capitole unde sunt descrise elementele principale așa ca: parametrii de emisiune a VMS, vânzarea VMS, răscumpărarea VMS, utilizatorii și rolurile în cadrul platformei electronice. La fel, sunt descrise scenariile de lucru în cadrul platformei electronice și responsabilitățile părților implicate în realizarea proiectului.

Data limită pentru comentarii la proiect: 20.08.2021

Persoane responsabile:
Pui Oxana (Consultant principal al Secției angajamente interne) 
Tel.: 022 262820 / E-mail : oxana.pui@mf.gov.md

Proiectul hotărârii de Guvern ,,Cu privire la aprobarea Conceptului Programului de vânzare directă a valorilor mobiliare de stat persoanelor fizice în Republica Moldova” este elaborat de către Ministerul Finanțelor.

Potrivit notei informative la proiect, programul urmărește crearea unui produs investițional adaptat la cerințele persoanelor fizice în calitate de investitori în VMS, care trebuie să fie simplu, atractiv și concurențial.

Pentru facilitarea accesului investitorilor retail la instrumentele emise de stat, Programul propune utilizarea unei platforme de vânzare a VMS către persoanele fizice (e-VMS). Platforma va oferi facilitățile tehnice necesare, precum ar fi acces prin internet, identificarea persoanelor, interacțiunea cu sisteme de plăți și resursele informaționale de stat, evidența investitorilor retail și a instrumentelor, etc.

La conceptualizarea arhitecturii platformei electronice s-a ținut cont de utilizarea infrastructurii de e-guvernare existente, și anume serviciile electronice guvernamentale de platformă în scop de găzduire, efectuare a plăților, autentificare și autorizare, schimb de date și interoperabilitate, notificare, jurnalizarea evenimentelor, etc.

La fel, conform arhitecturii elaborate, accesul către platforma electronică de vânzare a VMS va fi setat prin intermediul unei pagini web, utilizând serviciile guvernamentale existente de autentificare și control al accesului (MPass și Mconnect). De asemenea, accesul spre platformă în scopul vizualizării de către utilizatorii acesteia a deținerilor de VMS
procurate prin intermediul platformei, ar putea fi setat în cadrul portalului guvernamental al cetățeanului (MCabinet).

Totodată, Programul cuprinde capitole unde sunt descrise elementele principale așa ca: parametrii de emisiune a VMS, vânzarea VMS, răscumpărarea VMS, utilizatorii și rolurile în cadrul platformei electronice. La fel, sunt descrise scenariile de lucru în cadrul platformei electronice și responsabilitățile părților implicate în realizarea proiectului.

Data limită pentru comentarii la proiect: 20.08.2021

Persoane responsabile:
Pui Oxana (Consultant principal al Secției angajamente interne) 
Tel.: 022 262820 / E-mail : oxana.pui@mf.gov.md

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...