37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Concedierile colective. Modificările la Codul muncii, publicate în Monitorul Oficial

Concedierile colective. Modificările la Codul muncii, publicate în Monitorul Oficial

22.06.20183.196 views
(2 voturi, medie: 3,00 din 5)
Se încarcă...

În Monitorul Oficial de astăzi, au fost publicate modificările operate la Codul muncii prin Legea Parlamentului nr. 85 din 24.05.2018.

Modificările vizează concedierile colective, astfel că Codul muncii va fi completat cu un nou articol - 1851 “Garanții în caz de concedieri colective”.

În sensul prezentului articol, concedierile colective sunt concedierile efectuate de angajator din unul sau din mai multe motive neimputabile salariatului, dacă, într-o perioadă de 30 de zile, numărul concedierilor constituie:
a) cel puțin 10 în unitățile în care sînt încadrați între 20 și 99 de salariați;
b) cel puțin 10% din numărul salariaților în unitățile în care sînt încadrați între 100 și 299 de salariați;
c) cel puțin 30 în unitățile în care sînt încadrați 300 și mai mulți salariați.

La stabilirea numărului efectiv de salariaţi concediaţi colectiv, se iau în calcul şi acei salariaţi cărora le-au încetat contractele individuale de muncă la iniţiativa angajatorului din unul sau mai multe motive neimputabile salariatului (prevăzute la art. 86 alin. (1) lit. z) CM), cu condiţia existenţei a cel puţin 5 concedieri.

În cazul în care, la unitate sînt preconizate măsuri care presupun concedieri colective, cu cel puțin 3 luni înainte (incluzînd perioada de preavizare prevăzută la alin. (7)), angajatorul este obligat să notifice despre acest lucru reprezentanții salariaților din unitate și agenția pentru ocuparea forței de muncă și să iniţieze consultări cu reprezentanții salariaților în vederea încheierii unui accord.

Pentru a permite reprezentanților salariaților să formuleze propuneri constructive, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de a iniția consultările, angajatorul va furniza acestora, în scris, toate informațiile utile disponibile cu privire la:
a) motivele concedierilor preconizate;
b) numărul și categoriile de salariați care vor fi concediați;
c) numărul și categoriile de salariați încadrați la unitate;
d) perioada în care vor avea loc concedierile;
e) criteriile de selectare a salariaților care urmează a fi concediați, prevăzute de lege, de convențiile colective sau contractele colective de muncă;
f) metoda de calcul al oricăror indemnizații aferente concedierii, prevăzute în contractul colectiv de muncă sau în actele normative la nivel de unitate, cu excepția celor prevăzute de legislația în vigoare.

Consultările pot dura pînă la încheierea unui acord, însă nu mai mult de 30 de zile calendaristice din momentul informării reprezentanților salariaților despre concedierile colective preconizate.

În situția în care, nu se ajunge la un acord și decizia unilaterală a angajatorului este de a continua procesul de concediere colectivă, această decizie este comunicată, prin notificare, reprezentanților salariaților și agenției pentru ocuparea forței de muncă. Obligația notificării vizează fiecare concediere preconizată în cadrul concedierilor colective.

Preavizarea, sub semnătură, a salariaților cu privire la concedierile colective se realizează cu 2 luni înainte de concediere.

Agenția pentru ocuparea forței de muncă, va utiliza perioada premergătoare concedierilor, pentru a căuta soluții la problemele ridicate de acestea și pentru a acorda, împreună cu angajatorul și reprezentanții salariaților, asistență în vederea încadrării în cîmpul muncii a salariaților ce urmează a fi concediați, prezentându-le oportunitățile de angajare și de recalificare.

În Monitorul Oficial de astăzi, au fost publicate modificările operate la Codul muncii prin Legea Parlamentului nr. 85 din 24.05.2018.

Modificările vizează concedierile colective, astfel că Codul muncii va fi completat cu un nou articol - 1851 “Garanții în caz de concedieri colective”.

În sensul prezentului articol, concedierile colective sunt concedierile efectuate de angajator din unul sau din mai multe motive neimputabile salariatului, dacă, într-o perioadă de 30 de zile, numărul concedierilor constituie:
a) cel puțin 10 în unitățile în care sînt încadrați între 20 și 99 de salariați;
b) cel puțin 10% din numărul salariaților în unitățile în care sînt încadrați între 100 și 299 de salariați;
c) cel puțin 30 în unitățile în care sînt încadrați 300 și mai mulți salariați.

La stabilirea numărului efectiv de salariaţi concediaţi colectiv, se iau în calcul şi acei salariaţi cărora le-au încetat contractele individuale de muncă la iniţiativa angajatorului din unul sau mai multe motive neimputabile salariatului (prevăzute la art. 86 alin. (1) lit. z) CM), cu condiţia existenţei a cel puţin 5 concedieri.

În cazul în care, la unitate sînt preconizate măsuri care presupun concedieri colective, cu cel puțin 3 luni înainte (incluzînd perioada de preavizare prevăzută la alin. (7)), angajatorul este obligat să notifice despre acest lucru reprezentanții salariaților din unitate și agenția pentru ocuparea forței de muncă și să iniţieze consultări cu reprezentanții salariaților în vederea încheierii unui accord.

Pentru a permite reprezentanților salariaților să formuleze propuneri constructive, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de a iniția consultările, angajatorul va furniza acestora, în scris, toate informațiile utile disponibile cu privire la:
a) motivele concedierilor preconizate;
b) numărul și categoriile de salariați care vor fi concediați;
c) numărul și categoriile de salariați încadrați la unitate;
d) perioada în care vor avea loc concedierile;
e) criteriile de selectare a salariaților care urmează a fi concediați, prevăzute de lege, de convențiile colective sau contractele colective de muncă;
f) metoda de calcul al oricăror indemnizații aferente concedierii, prevăzute în contractul colectiv de muncă sau în actele normative la nivel de unitate, cu excepția celor prevăzute de legislația în vigoare.

Consultările pot dura pînă la încheierea unui acord, însă nu mai mult de 30 de zile calendaristice din momentul informării reprezentanților salariaților despre concedierile colective preconizate.

În situția în care, nu se ajunge la un acord și decizia unilaterală a angajatorului este de a continua procesul de concediere colectivă, această decizie este comunicată, prin notificare, reprezentanților salariaților și agenției pentru ocuparea forței de muncă. Obligația notificării vizează fiecare concediere preconizată în cadrul concedierilor colective.

Preavizarea, sub semnătură, a salariaților cu privire la concedierile colective se realizează cu 2 luni înainte de concediere.

Agenția pentru ocuparea forței de muncă, va utiliza perioada premergătoare concedierilor, pentru a căuta soluții la problemele ridicate de acestea și pentru a acorda, împreună cu angajatorul și reprezentanții salariaților, asistență în vederea încadrării în cîmpul muncii a salariaților ce urmează a fi concediați, prezentându-le oportunitățile de angajare și de recalificare.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...