37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Comunicarea actelor emise de SFS. Care este procedura?

Comunicarea actelor emise de SFS. Care este procedura?

14.05.20191.390 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Conform Regulamentului cu privire la procedura de comunicare a actelor emise de către Serviciul Fiscal de Stat, actele SFS se expediază destinatarului prin poștă după caz, cu scrisoare recomandată și cu aviz de primire sau prin orice alt mijloc care să asigure transmiterea și confirmarea primirii lui (telegramă, fax, e-mail, etc.) ori se înmînează de către SFS personal destinatarului sau unui membru adult al familiei lui, rudelor, afinilor acestora sau unei persoane care locuiește cu destinatarul, pentru a fi transmise acestuia.

În cazul persoanelor juridice, documentele se expediază la adresa ei juridică și se consideră recepționate la data intrării lor în sediu sau la data înmînării lor unui angajat din administrația, din oficiul sau secretariatul destinatarului.

Primirea documetelor de către persoanele menționate mai devreme, se face în baza semnării și restituirii avizului de primire, astfel fiind responsabile de transmiterea sau comunicarea lor neîntîrziată destinatarului și răspund de prejudiciile cauzate prin necomunicarea sau comunicarea tardivă a actelor.

Totodată, dacă înmânarea actului SFS nu a fost posibilă în condițiile stipulate mai sus, atunci acestea urmează a fi comunicate prin publicitate.

Comunicarea SFS cu persoanele care, în mod obligatoriu utilizează metode automatizate de raportare electronică (art. 187 alin. (21) CF) se face prin intermediul cutiei poștale din cabinetul electronic personal al contribuabilului de pe portalul SFS, cu indicarea adresei electronice a contribuabilului la care urmează a fi remise.
Astfel, citația/actul/scrisoarea scanată se va remite contribuabilului la adresa electronică a acestuia de către persoanele responsabile de administrarea poștelor electronice instituționale și se vor considera recepționate din moment ce e-mailul a fost expediat cu succes.

Citarea /aducerea la cunoștință a actelor SFS contribuabililor persoane fizice, nespecificați la art. 187 alin. (21) CF se face de către persoana responsabilă, prin transmiterea acestora prin poștă, după caz, cu scrisoare recomandată și cu aviz de primire sau le va înmâna personal contra semnătură. În cazul absenței destinatarului persoană fizică, actele urmează a fi înmânate unui membru adult al familiei lui, rudelor, afinilor acestuia sau unei persoane care locuiește cu destinatarul. Pentru identificarea rudelor se va accesa Registrul populației din SIA Dosarul electronic al contribuabilului.
De asemnea, actele pot fi înmânate de către funcționarul fiscal, președintelui asociației locatarilor de la domiciliul destinatarului sau unei persoane cu funcție de răspundere din cadrul primăriei din localitatea unde își are domiciliul destinatarul.

Transmiterea documentelor contribuabililor persoane juridice nespecificate la art. 187 alin. (21) CF se realizează de asemenea, prin poștă, după caz, cu scrisoare recomandată și cu aviz de primire sau se va înmâna unui angajat din administrația din oficiul sau secretariatul destinatarului, pentru a fi transmise acestuia. Așa cum am menționat anterior, actul se va expedia la adresa juridică a persoanei juridice.

Comunicarea prin publicitate presupune afișarea anunțului, concomitent, pe panoul informativ de la sediul subdiviziunii SFS la care se deservește contribuabilul (DDF) precum și la sediul SFS din mun. Chișinău (str. Constantin Tănase nr. 9, et. 2) și pe pagina web a SFS (http://www.sfs.md/Anunturi.aspx).
Actul SFS, comunicat prin publicitate, se consideră adus la cunoștință după expiraea a 15 zile de la data afișării anunțului.

Refuzul de a primi actele Serviciului Fiscal de Stat se consemnează de către funcţionarul fiscal responsabil într-un proces-verbal. Acest fapt însă nu împiedică efectuarea actelor ulterioare ce se impun conform cadrului legal de către Serviciul Fiscal de Stat.

Ordinul SFS nr. 194 din 25.04.2019 a fost publicat în MO nr. 162-166 din 10.05.2019 și a intrat în vigoare la data publicării.

Conform Regulamentului cu privire la procedura de comunicare a actelor emise de către Serviciul Fiscal de Stat, actele SFS se expediază destinatarului prin poștă după caz, cu scrisoare recomandată și cu aviz de primire sau prin orice alt mijloc care să asigure transmiterea și confirmarea primirii lui (telegramă, fax, e-mail, etc.) ori se înmînează de către SFS personal destinatarului sau unui membru adult al familiei lui, rudelor, afinilor acestora sau unei persoane care locuiește cu destinatarul, pentru a fi transmise acestuia.

În cazul persoanelor juridice, documentele se expediază la adresa ei juridică și se consideră recepționate la data intrării lor în sediu sau la data înmînării lor unui angajat din administrația, din oficiul sau secretariatul destinatarului.

Primirea documetelor de către persoanele menționate mai devreme, se face în baza semnării și restituirii avizului de primire, astfel fiind responsabile de transmiterea sau comunicarea lor neîntîrziată destinatarului și răspund de prejudiciile cauzate prin necomunicarea sau comunicarea tardivă a actelor.

Totodată, dacă înmânarea actului SFS nu a fost posibilă în condițiile stipulate mai sus, atunci acestea urmează a fi comunicate prin publicitate.

Comunicarea SFS cu persoanele care, în mod obligatoriu utilizează metode automatizate de raportare electronică (art. 187 alin. (21) CF) se face prin intermediul cutiei poștale din cabinetul electronic personal al contribuabilului de pe portalul SFS, cu indicarea adresei electronice a contribuabilului la care urmează a fi remise.
Astfel, citația/actul/scrisoarea scanată se va remite contribuabilului la adresa electronică a acestuia de către persoanele responsabile de administrarea poștelor electronice instituționale și se vor considera recepționate din moment ce e-mailul a fost expediat cu succes.

Citarea /aducerea la cunoștință a actelor SFS contribuabililor persoane fizice, nespecificați la art. 187 alin. (21) CF se face de către persoana responsabilă, prin transmiterea acestora prin poștă, după caz, cu scrisoare recomandată și cu aviz de primire sau le va înmâna personal contra semnătură. În cazul absenței destinatarului persoană fizică, actele urmează a fi înmânate unui membru adult al familiei lui, rudelor, afinilor acestuia sau unei persoane care locuiește cu destinatarul. Pentru identificarea rudelor se va accesa Registrul populației din SIA Dosarul electronic al contribuabilului.
De asemnea, actele pot fi înmânate de către funcționarul fiscal, președintelui asociației locatarilor de la domiciliul destinatarului sau unei persoane cu funcție de răspundere din cadrul primăriei din localitatea unde își are domiciliul destinatarul.

Transmiterea documentelor contribuabililor persoane juridice nespecificate la art. 187 alin. (21) CF se realizează de asemenea, prin poștă, după caz, cu scrisoare recomandată și cu aviz de primire sau se va înmâna unui angajat din administrația din oficiul sau secretariatul destinatarului, pentru a fi transmise acestuia. Așa cum am menționat anterior, actul se va expedia la adresa juridică a persoanei juridice.

Comunicarea prin publicitate presupune afișarea anunțului, concomitent, pe panoul informativ de la sediul subdiviziunii SFS la care se deservește contribuabilul (DDF) precum și la sediul SFS din mun. Chișinău (str. Constantin Tănase nr. 9, et. 2) și pe pagina web a SFS (http://www.sfs.md/Anunturi.aspx).
Actul SFS, comunicat prin publicitate, se consideră adus la cunoștință după expiraea a 15 zile de la data afișării anunțului.

Refuzul de a primi actele Serviciului Fiscal de Stat se consemnează de către funcţionarul fiscal responsabil într-un proces-verbal. Acest fapt însă nu împiedică efectuarea actelor ulterioare ce se impun conform cadrului legal de către Serviciul Fiscal de Stat.

Ordinul SFS nr. 194 din 25.04.2019 a fost publicat în MO nr. 162-166 din 10.05.2019 și a intrat în vigoare la data publicării.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...