37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Componența nominală a Comitetului de supraveghere a auditului. Cine va face parte?

Componența nominală a Comitetului de supraveghere a auditului. Cine va face parte?

14.11.2018833 views BizLaw
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Șapte persoane, printre care reprezentanți ai Ministerului Finanțelor, Băncii Naționale a Moldovei, Curții de Conturi, Comisiei Naționale a Pieței Financiare, mediului de afaceri și mediului academic, vor face parte din Comitetul de supraveghere a auditului.

Ministerul Finanțelor a elaborat proiectul de hotărâre a Guvernului privind aprobarea componenței nominale a acestuia.

Potrivit documentului, printre cei șapte membri ai Comitetului se regăsesc Natalia Tonu, Silvia Cemertan, Stela Cibotari, Tamara Andrușca, Svetlana Lupașcu, Livia Gurduza și Anatolie Iachimovschi.

Componența comitetului a fost selectată în urma unei proceduri de numire transparente, în baza Regulamentului de activitate al Consiliului de supraveghere publică a auditului.

Reprezentantul mediului academic specializat în audit și reprezentantul mediului de afaceri au fost selectați de Comisia de concurs din cadrul Ministerului Finanțelor.

Candidaturile reprezentanților Băncii Naționale a Moldovei, Curții de Conturi și Comisiei Naționale a Pieței Financiare au fost solicitate de Ministerul Finanțelor conform legislației.

Condițiile de selectare a membrilor Comitetului au fost cunoştinţele în domeniul economic sau în cel juridic, vechime în muncă de cel puţin zece ani în domeniul economic sau juridic, cunoașterea limbii engleze, lipsa antecedentelor penale. De asemenea, o condiție a fost ca soțul/soția, rudele de până la gradul al II-lea, inclusiv, afinii de gradul I să nu fie auditori, acţionari sau asociați, membri ai organului executiv al entităţilor de audit.

Potrivit legislației, Comitetul de supraveghere a auditului este organul de conducere al Consiliului de supraveghere publică a auditului.

Consiliul are următoarele atribuții:

  • elaborarea recomandărilor pentru ameliorarea sistemului de instruire profesională continuă a auditorilor;
  • organizarea procesului de certificare a auditorilor;
  • stabilirea cerinţelor minime pentru executarea programului de pregătire a stagiarului în audit;
  • examinarea solicitărilor aferente supravegherii publice a auditului, inclusiv privind calitatea efectuării auditului;
  • adoptarea deciziilor privind aplicarea măsurilor disciplinare auditorilor şi entităţilor de audit;
  • supravegherea activității stagiarilor în audit, auditorilor şi entităţilor de audit;
  • prezentarea propunerilor privind perfecționarea legislației ce ține de auditul situațiior financiare;
  • ţinerea Registrului public al auditorilor şi Registrului public al entităţilor de audit;
  • efectuarea controlului extern al calităţii auditului.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...