37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Componența Consiliului de soluționare a disputelor din cadrul SFS a fost aprobată

Componența Consiliului de soluționare a disputelor din cadrul SFS a fost aprobată

12.09.2018878 views SFS
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

Potrivit Ordinului SFS nr. 449 din data de 4 septembrie 2018, a fost aprobată componența Consiliului de soluționare a disputelor din cadrul SFS. Consiliul va fi alcătuit din 9 persoane membre: 6 angajați ai SFS și trei reprezentanți ai mediului de afaceri, care vor fi desemnați în baza unei selectări transparente.

Astfel, membri ai consiliului au fost desemnați:

Igor Țurcanu – director adjunct al SFS - președintele Consiliului

Membrii Consiliului:

1. Victoria Belous – șef al Drecției Juridice
2. Olga Golban – șef al Direcției generale metodologia impozitelor și taxelor
3. Grigore Rusu – șef al Direcției contestații
4. Vitalie Ciumacenco – șef al Direcției generale metodologie proceduri fiscale
5. Nicoleta Nemerenco – șef al Direcției generale managementul riscurilor
6. Reprezentantul Asociației Investitorilor Străini din Moldova
7. Reprezentatul Asociației Patronale Camera de Comerț Americană din Moldova (AmChamMoldova)
8. Reprezentantul Confederației Naționale a Patronatelor.

Reiterăm: Consiliul de soluționare a disputelor în cadrul SFS a fost creat în temeiul art.1323 alin.(10) din Codul fiscal și Hotărârii Guvernului nr.380 din 25 aprilie 2018 cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea Consiliului pentru soluționarea disputelor în cadrul organelor de control.

În atribuțiile Consiliului intră:

  • examinarea contestațiilor depuse, actelor aferente cazului;
  • menținerea evidenței și sistematizarea Deciziilor emise în Consiliu;
  • depistarea situațiilor ce pot constitui practici defectuoase în domeniul controlului de stat;
  • prezentarea de practici defectuoase spre examinare Consiliului național de soluționare a disputelor în domeniul controlului de stat.

Ședințele Consiliului se vor convoca în dependență de contestații și se vor considera deliberative dacă la ele participă cel puțin 2/3 din membri. Procedura de examinare a contestației în cadrul Consiliului prevede că, în cazul în care persoana supusă controlului de către Serviciul Fiscal de Stat, se consideră vătămată într-un drept al său, recunoscut de lege, prin actele administrative emise în cadrul procedurii de control, prin acțiunile sau inacțiunile Serviciului Fiscal de Stat sau ale funcționarilor fiscali în cadrul acestor proceduri, este în drept să le conteste, în tot sau în parte, prin depunerea la Serviciul Fiscal de Stat a unei contestații în formă scrisă. Contestația se examinează în cadrul Consiliului atunci când persoana care contestă a consemnat în cerere acordul cu privire la divulgarea datelor potrivit art.2741 alin.(6) din Codul fiscal și contestă acte administrative prin care s-a stabilit o obligație fiscală în sumă de peste 500000 de lei – pentru persoane juridice și peste 250 000 de lei – pentru persoane fizice. În cazul în care contestația nu întrunește condițiile prevăzute la pct.28, aceasta se examinează conform art.267–274 din Codul fiscal. Contestația se depune în termen de până la 30 de zile de la data primirii actului administrativ contestat. 

În cazul omiterii acestui termen din motive întemeiate, el poate fi restabilit de către Serviciul Fiscal de Stat, la cererea persoanei vizate în actul administrativ sau împotriva căreia a fost întreprinsă acțiunea, cu prezentarea dovezilor ce confirmă imposibilitatea depunerii contestației în termen. Contestația se examinează în termen de 30 de zile calendaristice din data depunerii. La examinarea contestației este invitat contribuabilul pentru a da explicații, având dreptul să depună documente confirmative și a-și expune cerințele în cadrul ședinței Consiliului. La solicitarea președintelui Consiliului, la ședință va participa inspectorul implicat în control și conducătorul subdiviziunii în care acesta activează, care pot prezenta poziția și argumentele lor referitor la subiectul examinat de către Consiliu.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...