37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Competența și etica profesională a contabilului

Competența și etica profesională a contabilului

04.04.20193.789 views
(3 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

Competența profesională este unul dintre atributele specifice ale unei profesii, reprezintă “cartea de vizită” a profesionistului și un element care îl diferențiază pe acesta de alte ocupații umane.

Pentru profesionistul contabil, competența este în același timp o obligație legală, un element de normă profesională și o cerință deontologică.

Contabilitatea, în drumul său evolutiv, a trebuit să răspundă cerințelor tot mai mari și mai diversificate ale activității economice, care i-au impus forme cu atât mai dezvoltate cu cât câmpul ei de aplicare devenea mai vast.

Cu siguranță, bagajul de cunoștințe care stă la baza activității profesioniștilor contabili se modifică în mod constant. Din acest punct de vedere, profesioniștii trebuie să se bazeze mai ales pe pregătirea proprie, să se dovedească adevărați autodidacți, perceptând în timp util schimbările din domeniul economic și adaptând modul de furnizare a serviciilor profesionale în funcție de aceste schimbări.

Pentru o mai bună percepere a atribuțiilor unui contabil profesionist, pentru a cunoaște cum să acționeze în diferite situații, la 1 ianuarie 2011, Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Etică pentru Contabili (IESBA) a emis Codul Etic al Profesioniştilor Contabili. În Republica Moldova, acesta a fost aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 64 din 14.06.2012.
Codul Etic al Profesioniştilor Contabili este utilizat de profesioniștii contabili din întreaga lume.

O caracteristică distinctă a profesiei contabile o constituie asumarea responsabilităţii de a acţiona în interes public. Aşadar, responsabilitatea unui profesionist contabil nu constă exclusiv în satisfacerea nevoilor unui client sau ale unui angajator individual.

Conform prevederilor Codului Etic, un profesionist contabil trebuie să respecte următoarele principii fundamentale:

Integritate - trebuie să fie sincer şi onest în toate relaţiile profesionale şi de afaceri.

Obiectivitate - trebuie să fie imparţial, să nu se afle în conflict de interese sau sub influenţa nedorită exercitată de alte părţi, care să prevaleze asupra raţionamentului profesional sau de afaceri.

Competenţă profesională şi atenţie cuvenită – trebuie să își menţină cunoştinţele şi aptitudinile profesionale la nivelul necesar pentru a se asigura că un client sau un angajator primeşte servicii profesionale competente, bazate pe ultimele evoluţii din practică, legislaţie şi tehnică și acţionează cu diligenţă şi în conformitate cu standardele tehnice şi profesionale aplicabile.

Confidenţialitate - trebuie să respecte confidenţialitatea informaţiilor dobândite ca urmare a relaţiilor profesionale şi de afaceri şi, prin urmare, nu trebuie să divulge astfel de informaţii către părţi terţe fără o autorizare specifică adecvată, cu excepţia cazului în care există un drept sau o obligaţie legală sau profesională de a dezvălui aceste informaţii, şi nici să folosească aceste informaţii în avantajul său personal sau al altor părţi terţe.

Comportament profesional - trebuie să respecte legile şi reglementările relevante şi să evite orice acţiune care discreditează profesia.

Un factor foarte important în activitatea profesională îl constituie Integritatea.
Principiul integrităţii impune tuturor profesioniştilor contabili obligaţia de a fi sinceri şi oneşti în toate relaţiile profesionale şi de afaceri. Integritatea implică, de asemenea, acţiuni corecte şi juste.

Principiul obiectivităţii impune profesioniștilor contabili obligaţia de a nu îşi compromite raţionamentul profesional sau de afaceri din cauza părtinirii, conflictelor de interese sau influenţei nedorite a altor persoane.

Un profesionist contabil poate fi pus în situaţii care i-ar putea afecta obiectivitatea. Este imposibil ca toate aceste situaţii să fie definite şi descrise. Un profesionist contabil nu trebuie să presteze un serviciu profesional dacă o circumstanţă sau o relaţie este părtinitoare sau poate influenţa în mod nedorit raţionamentul său profesional referitor la acel serviciu.

Principiul confidenţialităţii este și el unul indispensabil. Acesta impune tuturor profesioniștilor contabili obligaţia de a se abţine de la dezvăluirea de informaţii confidenţiale în afara firmei sau organizaţiei angajatoare ca urmare a unei relaţii profesionale sau de afaceri, în lipsa unei autorizări corespunzătoare şi specifice sau cu excepţia cazului în care există o obligaţie sau o sarcină legală sau profesională de a face publice acele informaţii şi folosirea, în avantajul lor personal sau în avantajul unor părţi terţe, a informaţiilor confidenţiale dobândite ca urmare a relaţiilor profesionale sau de afaceri.

Codul Etic, ne informează de asemenea că principiul competenţei profesionale şi al atenţiei cuvenite impune tuturor profesioniștilor contabili următoarele obligaţii:

a) Menţinerea cunoştinţelor şi a aptitudinilor profesionale la nivelul necesar care să îi asigure pe clienţi sau angajatori că primesc servicii profesionale competente;

b) Să acţioneze cu diligenţă în conformitate cu standardele tehnice şi profesionale aplicabile, atunci când prestează servicii profesionale.

Serviciile profesionale competente presupun exercitarea unui raţionament solid în aplicarea cunoştinţelor şi aptitudinilor profesionale în furnizarea acestor servicii. Competenţa profesională poate fi împărţită în două faze separate:

- Obţinerea unui nivel de competenţă profesională; şi
- Menţinerea competenţei profesionale.

Menţinerea competenţei profesionale presupune o permanentă conştientizare şi o înţelegere a evoluţiilor relevante pe plan profesional, tehnic şi din mediul de afaceri. Pregătirea profesională continuă îi permite profesionistului contabil să își dezvolte şi să își menţină capacităţile în vederea desfăşurării de activităţi competente în mediul profesional.

Vrem să vă aducem la cunoștință faptul că, Codul internațional de etică al profesioniștilor contabili a fost complet rescris și va fi pus în aplicare începând cu 15 iunie 2019.

În versiunea nouă a Codului, principiile fundamentale ale eticii au rămas neschimbate, însă au fost supuse unei revizuiri semnificative abordările utilizate de toți profesioniștii contabili pentru a detecta, evalua și rezolva problemele de conformitate cu principiile fundamentale și problemele de independență.

Echipa Contabilsef.md, sprijină cu mândrie profesioniștii contabili și misiunea de interes public și suntem alături de Dvs. punându-vă la dispoziție constant diverse articole și publicații din domeniul practicii contabile și fiscale.

De aceea, Vă îndemnăm să studiați cu regularitate materialele publicate pe pagina noastră și să mențineți competențele Dvs. profesionale la nivelul cuvenit.

Vă dorim succese și multe realizări profesionale!

 

Competența profesională este unul dintre atributele specifice ale unei profesii, reprezintă “cartea de vizită” a profesionistului și un element care îl diferențiază pe acesta de alte ocupații umane.

Pentru profesionistul contabil, competența este în același timp o obligație legală, un element de normă profesională și o cerință deontologică.

Contabilitatea, în drumul său evolutiv, a trebuit să răspundă cerințelor tot mai mari și mai diversificate ale activității economice, care i-au impus forme cu atât mai dezvoltate cu cât câmpul ei de aplicare devenea mai vast.

Cu siguranță, bagajul de cunoștințe care stă la baza activității profesioniștilor contabili se modifică în mod constant. Din acest punct de vedere, profesioniștii trebuie să se bazeze mai ales pe pregătirea proprie, să se dovedească adevărați autodidacți, perceptând în timp util schimbările din domeniul economic și adaptând modul de furnizare a serviciilor profesionale în funcție de aceste schimbări.

Pentru o mai bună percepere a atribuțiilor unui contabil profesionist, pentru a cunoaște cum să acționeze în diferite situații, la 1 ianuarie 2011, Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Etică pentru Contabili (IESBA) a emis Codul Etic al Profesioniştilor Contabili. În Republica Moldova, acesta a fost aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 64 din 14.06.2012.
Codul Etic al Profesioniştilor Contabili este utilizat de profesioniștii contabili din întreaga lume.

O caracteristică distinctă a profesiei contabile o constituie asumarea responsabilităţii de a acţiona în interes public. Aşadar, responsabilitatea unui profesionist contabil nu constă exclusiv în satisfacerea nevoilor unui client sau ale unui angajator individual.

Conform prevederilor Codului Etic, un profesionist contabil trebuie să respecte următoarele principii fundamentale:

Integritate - trebuie să fie sincer şi onest în toate relaţiile profesionale şi de afaceri.

Obiectivitate - trebuie să fie imparţial, să nu se afle în conflict de interese sau sub influenţa nedorită exercitată de alte părţi, care să prevaleze asupra raţionamentului profesional sau de afaceri.

Competenţă profesională şi atenţie cuvenită – trebuie să își menţină cunoştinţele şi aptitudinile profesionale la nivelul necesar pentru a se asigura că un client sau un angajator primeşte servicii profesionale competente, bazate pe ultimele evoluţii din practică, legislaţie şi tehnică și acţionează cu diligenţă şi în conformitate cu standardele tehnice şi profesionale aplicabile.

Confidenţialitate - trebuie să respecte confidenţialitatea informaţiilor dobândite ca urmare a relaţiilor profesionale şi de afaceri şi, prin urmare, nu trebuie să divulge astfel de informaţii către părţi terţe fără o autorizare specifică adecvată, cu excepţia cazului în care există un drept sau o obligaţie legală sau profesională de a dezvălui aceste informaţii, şi nici să folosească aceste informaţii în avantajul său personal sau al altor părţi terţe.

Comportament profesional - trebuie să respecte legile şi reglementările relevante şi să evite orice acţiune care discreditează profesia.

Un factor foarte important în activitatea profesională îl constituie Integritatea.
Principiul integrităţii impune tuturor profesioniştilor contabili obligaţia de a fi sinceri şi oneşti în toate relaţiile profesionale şi de afaceri. Integritatea implică, de asemenea, acţiuni corecte şi juste.

Principiul obiectivităţii impune profesioniștilor contabili obligaţia de a nu îşi compromite raţionamentul profesional sau de afaceri din cauza părtinirii, conflictelor de interese sau influenţei nedorite a altor persoane.

Un profesionist contabil poate fi pus în situaţii care i-ar putea afecta obiectivitatea. Este imposibil ca toate aceste situaţii să fie definite şi descrise. Un profesionist contabil nu trebuie să presteze un serviciu profesional dacă o circumstanţă sau o relaţie este părtinitoare sau poate influenţa în mod nedorit raţionamentul său profesional referitor la acel serviciu.

Principiul confidenţialităţii este și el unul indispensabil. Acesta impune tuturor profesioniștilor contabili obligaţia de a se abţine de la dezvăluirea de informaţii confidenţiale în afara firmei sau organizaţiei angajatoare ca urmare a unei relaţii profesionale sau de afaceri, în lipsa unei autorizări corespunzătoare şi specifice sau cu excepţia cazului în care există o obligaţie sau o sarcină legală sau profesională de a face publice acele informaţii şi folosirea, în avantajul lor personal sau în avantajul unor părţi terţe, a informaţiilor confidenţiale dobândite ca urmare a relaţiilor profesionale sau de afaceri.

Codul Etic, ne informează de asemenea că principiul competenţei profesionale şi al atenţiei cuvenite impune tuturor profesioniștilor contabili următoarele obligaţii:

a) Menţinerea cunoştinţelor şi a aptitudinilor profesionale la nivelul necesar care să îi asigure pe clienţi sau angajatori că primesc servicii profesionale competente;

b) Să acţioneze cu diligenţă în conformitate cu standardele tehnice şi profesionale aplicabile, atunci când prestează servicii profesionale.

Serviciile profesionale competente presupun exercitarea unui raţionament solid în aplicarea cunoştinţelor şi aptitudinilor profesionale în furnizarea acestor servicii.Competenţa profesională poate fi împărţită în două faze separate:

- Obţinerea unui nivel de competenţă profesională; şi
- Menţinerea competenţei profesionale.

Menţinerea competenţei profesionale presupune o permanentă conştientizare şi o înţelegere a evoluţiilor relevante pe plan profesional, tehnic şi din mediul de afaceri. Pregătirea profesională continuă îi permite profesionistului contabil să își dezvolte şi să își menţină capacităţile în vederea desfăşurării de activităţi competente în mediul profesional.

Vrem să vă aducem la cunoștință faptul că, Codul internațional de etică al profesioniștilor contabili a fost complet rescris și va fi pus în aplicare începând cu 15 iunie 2019.

În versiunea nouă a Codului, principiile fundamentale ale eticii au rămas neschimbate, însă au fost supuse unei revizuiri semnificative abordările utilizate de toți profesioniștii contabili pentru a detecta, evalua și rezolva problemele de conformitate cu principiile fundamentale și problemele de independență.

Echipa Contabilsef.md, sprijină cu mândrie profesioniștii contabili și misiunea de interes public și suntem alături de Dvs. punându-vă la dispoziție constant diverse articole și publicații din domeniul practicii contabile și fiscale.

De aceea, Vă îndemnăm să studiați cu regularitate materialele publicate pe pagina noastră și să mențineți competențele Dvs. profesionale la nivelul cuvenit.

Vă dorim succese și multe realizări profesionale!

 

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...