37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Compensarea cheltuielilor pentru șomajul tehnic prin prisma Regulamentului aprobat

Compensarea cheltuielilor pentru șomajul tehnic prin prisma Regulamentului aprobat

09.11.2021368 views
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

În Monitorul Oficial din 5 noiembrie 2021, a fost publicată Hotărârea nr.316 din 3 noiembrie 2021 cu privire la aprobarea unor măsuri de susținere a angajatorilor și salariaților în condițiile aplicării măsurilor de restricție pe perioada pandemiei de COVID-19.

Conform Hotărârii a fost aprobat Regulamentul privind acordarea din bugetul de stat a indemnizației pentru șomaj tehnic, instituit ca urmare a declarării stării de urgență, de asediu și de război și a restricțiilor impuse în starea de urgență în sănătate publică.

Potrivit Regulamentului, subiecții acestuia sunt salariații aflați în șomaj tehnic, instituit de angajator ca urmare a restricțiilor impuse în starea de urgență în sănătate publică sau ca urmare a declarării stării de urgență, de asediu și de război, conform legislației.

Potrivit prevederilor legale angajatorul, până la data de 25 a lunii imediat următoare lunii în care a fost stabilit șomajul tehnic, prezintă, prin intermediul ghișeului unic de raportare electronică – raportare.gov.md, solicitarea acordării din bugetul de stat a indemnizației pentru șomaj tehnic.

Ulterior în baza datelor furnizate de angajator, sistemul automatizat al ghișeului unic de raportare electronică validează solicitarea și cuantumul indemnizațiilor pentru șomaj tehnic acordate salariaților.

Cuantumul indemnizației pentru șomaj tehnic acordate din bugetul de stat este calculat prin înmulțirea numărului de zile libere acordate cu 50% din salariul de bază al salariatului divizat la numărul de zile din luna pentru care este depusă solicitarea, dar nu mai mult de 150 de lei pe zi. Indemnizația acordată din bugetul de stat se deduce din indemnizația datorată de angajator salariaților conform art. 80 alin. (4) din Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003.

De asemenea, în cazul în care 50% din salariul de bază al salariatului pentru o zi constituie o sumă mai mare de 150 de lei, angajatorul se obligă să achite din surse proprii o indemnizație cel puțin egală cu diferența dintre indemnizația calculată conform art. 80 alin. (4) din Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003 și indemnizația achitată din bugetul de stat.

Cât despre declararea cuantumului intemnizației achitate de angajator, aceasta se declară prin darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate și reprezintă baza de calcul pentru impozitele aferente plăților salariale. Prin urmare, în darea de seama IPC21 vor fi efectuate modificări pentru a putea fi declarate sumele indemnizațiilor achitate.

După sabilirea cuantumului indemnizației, Casa Națională de Asigurări Sociale înregistrează în Registrul de conturi personale informația cu privire la suma indemnizației pentru șomaj tehnic spre distribuire către serviciul guvernamental de plăți electronice (MPay), până la data de 15 a lunii următoare lunii în care au fost recepționate datele. În cazul în care salariatul pentru care se solicită plata indemnizației pentru șomaj tehnic nu dispune de un cont bancar sau în cazul în care în solicitare a fost indicat un cont bancar greșit, recepționarea plăților indemnizațiilor pentru șomaj tehnic se efectuează în numerar, la orice oficiu al Întreprinderii de Stat „Poșta Moldovei”.

Totodată, sumele sumele indemnizației pentru șomaj tehnic transferate, dar neîncasate de către beneficiar se achită în termen de 6 luni, începând cu luna următoare lunii în care au fost recepționate datele.

Un alt astept prevăzut de Regulament ține și de, controlul privind implementarea prezentului Regulament dar și controlul și constatarea corectitudinii declarării șomajului tehnic în condițiile prezentului Regulament, a mărimii salariului de bază pentru salariații beneficiari de indemnizație pentru șomaj tehnic, angajați în cadrul unității care solicită indemnizația, se realizează de către Inspectoratul de Stat al Muncii.

În Monitorul Oficial din 5 noiembrie 2021, a fost publicată Hotărârea nr.316 din 3 noiembrie 2021 cu privire la aprobarea unor măsuri de susținere a angajatorilor și salariaților în condițiile aplicării măsurilor de restricție pe perioada pandemiei de COVID-19.

Conform Hotărârii a fost aprobat Regulamentul privind acordarea din bugetul de stat a indemnizației pentru șomaj tehnic, instituit ca urmare a declarării stării de urgență, de asediu și de război și a restricțiilor impuse în starea de urgență în sănătate publică.

Potrivit Regulamentului, subiecții acestuia sunt salariații aflați în șomaj tehnic, instituit de angajator ca urmare a restricțiilor impuse în starea de urgență în sănătate publică sau ca urmare a declarării stării de urgență, de asediu și de război, conform legislației.

Potrivit prevederilor legale angajatorul, până la data de 25 a lunii imediat următoare lunii în care a fost stabilit șomajul tehnic, prezintă, prin intermediul ghișeului unic de raportare electronică – raportare.gov.md, solicitarea acordării din bugetul de stat a indemnizației pentru șomaj tehnic.

Ulterior în baza datelor furnizate de angajator, sistemul automatizat al ghișeului unic de raportare electronică validează solicitarea și cuantumul indemnizațiilor pentru șomaj tehnic acordate salariaților.

Cuantumul indemnizației pentru șomaj tehnic acordate din bugetul de stat este calculat prin înmulțirea numărului de zile libere acordate cu 50% din salariul de bază al salariatului divizat la numărul de zile din luna pentru care este depusă solicitarea, dar nu mai mult de 150 de lei pe zi. Indemnizația acordată din bugetul de stat se deduce din indemnizația datorată de angajator salariaților conform art. 80 alin. (4) din Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003.

De asemenea, în cazul în care 50% din salariul de bază al salariatului pentru o zi constituie o sumă mai mare de 150 de lei, angajatorul se obligă să achite din surse proprii o indemnizație cel puțin egală cu diferența dintre indemnizația calculată conform art. 80 alin. (4) din Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003 și indemnizația achitată din bugetul de stat.

Cât despre declararea cuantumului intemnizației achitate de angajator, aceasta se declară prin darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate și reprezintă baza de calcul pentru impozitele aferente plăților salariale. Prin urmare, în darea de seama IPC21 vor fi efectuate modificări pentru a putea fi declarate sumele indemnizațiilor achitate.

După sabilirea cuantumului indemnizației, Casa Națională de Asigurări Sociale înregistrează în Registrul de conturi personale informația cu privire la suma indemnizației pentru șomaj tehnic spre distribuire către serviciul guvernamental de plăți electronice (MPay), până la data de 15 a lunii următoare lunii în care au fost recepționate datele. În cazul în care salariatul pentru care se solicită plata indemnizației pentru șomaj tehnic nu dispune de un cont bancar sau în cazul în care în solicitare a fost indicat un cont bancar greșit, recepționarea plăților indemnizațiilor pentru șomaj tehnic se efectuează în numerar, la orice oficiu al Întreprinderii de Stat „Poșta Moldovei”.

Totodată, sumele sumele indemnizației pentru șomaj tehnic transferate, dar neîncasate de către beneficiar se achită în termen de 6 luni, începând cu luna următoare lunii în care au fost recepționate datele.

Un alt astept prevăzut de Regulament ține și de, controlul privind implementarea prezentului Regulament dar și controlul și constatarea corectitudinii declarării șomajului tehnic în condițiile prezentului Regulament, a mărimii salariului de bază pentru salariații beneficiari de indemnizație pentru șomaj tehnic, angajați în cadrul unității care solicită indemnizația, se realizează de către Inspectoratul de Stat al Muncii.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...