37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Comitetul consultativ al serviciului vamal – Platformă pentru dialog cu mediul de afaceri

Comitetul consultativ al serviciului vamal – Platformă pentru dialog cu mediul de afaceri

11.09.2019466 views Serviciul Vamal
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Serviciul Vamal este un promotor consecvent al parteneriatului cu mediul de afaceri, aflându-se într-un dialog permanent cu acesta în vederea identificării celor mai eficiente mecanisme de facilitare a comerțului. În acest sens, Directorul interimar al Vămii, Iurie Ceban, a convocat ședința Comitetului Consultativ al Serviciului Vamal, pe agenda căreia au fost incluse subiecte importante cu referire la schimbările din legislație, politicile promovate, realizările obținute, dar și problemele cu care se confruntă agenții economici în activitatea lor. Totodată, pentru a soluționa impedimentele semnalate de reprezentanții mediului de afaceri pe diverse aspecte, la reuniune au mai participat Înaltul Consilier UE în domeniul vamal și fiscal, Rosario de Blasio, dar și reprezentanți ai Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru, Ministerului Finanțelor și Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

În contextul identificării unor bariere întâmpinate de agenții economici în domeniul valorii în vamă a mărfurilor, Serviciul Vamal, cu suportul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru, a intervenit prin promovarea unor modificări legislative referitoare la procedurile de determinare a valorii în vamă.  Modificările operate la inițiativa autorității vamale au menirea să faciliteze comerțul internațional și să creeze condiții favorabile pentru activitatea agenților economici de bună-credință. 

Totodată, pentru a asigura un proces eficient de comunicare cu reprezentanții mediului de afaceri, administrația vamală desfășoară periodic ședințe consultative pe aspecte ce țin de domeniul valorii în vamă, unde antreprenorii semnalează impedimentele survenite în cadrul operațiunilor comerciale desfășurate, acestea fiind examinate minuțios în vederea identificării unor soluții viabile.

Un al subiect important discutat în cadrul ședinței s-a referit la implementarea declarării periodice a mărfurilor exportate de către agenții economici prin intermediul trimiterilor poștale internaționale, care vine în susținerea și dezvoltarea antreprenoriatului mic și mijlociu prin promovarea exporturilor.  Mai mult, participanții au fost informați despre introducerea unei noi proceduri de declararea prealabilă a trimiterilor poștale internaționale, ceea ce presupune efectuarea analizei de risc în prealabil și verificarea trimiterilor poștale punctual, astfel fiind facilitată activitatea comercială externă prin reducerea timpilor de așteptare.

Tot în cadrul reuniunii, reprezentanții sectorului privat au fost familiarizați cu noile metode de achitare rapidă a drepturile de import/export prin intermediul sistemului Internet Banking sau al terminalelor cash-in, care sunt instalate în posturile vamale. Aceste opțiuni furnizează antreprenorilor mecanisme de plată comode,  sporesc accesibilitatea serviciilor publice prestate de instituție și exclud necesitatea deplasării la ghișeele băncilor, astfel evitându-se cozile.

Adițional, Directorul interimar al Serviciului Vamal, Iurie Ceban, a menționat despre o altă măsură menită să reducă la maxim intervenția vamală la momentul declarării și să fluidizeze traficul internațional de mărfuri.În acest context, Iurie Ceban s-a referit la fortificarea capacităților analizei de risc în cadrul procedurii de vămuire, tranzacțiile cu riscuri de fraudare diminuate fiind transferate în linia a doua de control vamal.

La finele ședinței, conducerea instituției a făcut apel la participarea mediului de afaceri în procesul de ajustare a cadrului legal la cel comunitar, remarcând contribuția membrilor Comitetului Consultativ la realizarea angajamentelor asumate atât în cadrul Acordului de Asociere RM-UE, cât și în Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2019-2020.

În replică, participanți au salutat măsurile expuse și au apreciat deschiderea Serviciului Vamal, care, în cadrul ședințelor sistematice, înaintează spre consultare cu părțile interesate toate inițiativele asociate domeniului administrării vamale.

Notă: Comitetul Consultativ (CC) reprezintă o platformă de comunicare cu mediul de afaceri, dar și un mecanism de consolidare a transparenței în activitatea organelor vamale. Scopul acestuia constă în sporirea nivelului de informare în rândurile societății civile referitor la politicile promovate de Serviciul Vamal, precum și familiarizarea antreprenorilor cu schimbările preconizate în legislația vamală.

Actualmente, CC este constituit din 22 de membri, iar Secretariatul Comitetului este asigurat de către Camera de Comerț Americană din Moldova (AmCham).

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...