37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Comisia Națională pentru Monopol Fiscal: cadrul normativ

Comisia Națională pentru Monopol Fiscal: cadrul normativ

23.08.2022324 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Comisia Națională pentru Monopol Fiscal este un organ colegial, fără statut de persoană juridică, instituită în scopul evaluării necesității de constituire a monopolului fiscal pe anumite domenii de activitate. Pe agenda ședinței secretarilor generali a fost inclus proiectul de hotărâre de Guvern prin care se propune aprobarea componenței Comisiei Naționale pentru Monopol Fiscal precum și a Regulamentului de activitate a Comisie.

Potrivit Legii nr. 235/2022 pentru modificarea Legii nr.845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi, statutul de monopol fiscal se atribuie întreprinderii sau grupului de întreprinderi de către Guvern, la propunerea Comisiei Naționale pentru Monopol Fiscal, care se instituie de către Guvern și activează în baza propriului regulament de activitate.

Conform proiectului Comisia va fi compusă din 5 membri, dintre care 1 reprezentant al Ministerului Finanțelor, (președinte al Comisiei), 1 reprezentant al Ministerului Economiei, 1 reprezentant al Consiliului Concurenței și 2 reprezentanți ai societății civile.

Comisia îşi va desfăşura activitatea în şedinţe plenare organizate, de regulă, o dată în semestru, în prezenţa a cel puţin jumătate din numărul membrilor. În caz de necesitate, pot fi convocate şedinţe extraordinare la solicitarea preşedintelui sau a cel puţin 1/3 din numărul membrilor acesteia.

Totodată, se prevede ca deciziile Comisiei să fie aprobate prin vot deschis, cu majoritatea simplă de voturi a celor prezenţi care se va semna de către preşedintele acesteia. În caz de dezacord cu deciziile aprobate, membrii Comisiei pot consemna opinia separată în procesul-verbal al ședinței.

Reamintim că Comisia Națională pentru Monopol Fiscal va exercita următoarele funcții:

1) constată necesitatea instituirii monopolului fiscal pentru anumite activități economice;
2) identifică întreprinderea sau grupul de întreprinderi care desfășoară activități economice pentru care a fost constatată necesitatea instituirii monopolului fiscal;
3) analizează și estimează impactul atribuirii statutului de monopol fiscal, inclusiv relevă avantajele și dezavantajele economice și de altă natură pe termen scurt, mediu și lung;
4) propune Guvernului spre examinare și aprobare, prin intermediul organului central de specialitate care asigură lucrările de secretariat ale Comisiei, proiectul actului normativ prin care se atribuie statutul de monopol fiscal unei întreprinderi sau unui grup de întreprinderi;
5) monitorizează și evaluează anual sectorul economic în care activează întreprinderea sau grupul de întreprinderi pentru care a fost atribuit statutul de monopol fiscal și prezintă un raport Guvernului;
6) propune Guvernului retragerea statutului de monopol fiscal întreprinderii sau grupului de întreprinderi în cazul în care se constată abateri de la normele specifice de reglementare a activității economice, stabilite de actul normativ prin care a fost atribuit statutul de monopol fiscal, sau în cazul suprimării circumstanțelor care au determinat constatarea necesității instituirii monopolului fiscal.

Comisia Națională pentru Monopol Fiscal este un organ colegial, fără statut de persoană juridică, instituită în scopul evaluării necesității de constituire a monopolului fiscal pe anumite domenii de activitate. Pe agenda ședinței secretarilor generali a fost inclus proiectul de hotărâre de Guvern prin care se propune aprobarea componenței Comisiei Naționale pentru Monopol Fiscal precum și a Regulamentului de activitate a Comisie.

Potrivit Legii nr. 235/2022 pentru modificarea Legii nr.845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi, statutul de monopol fiscal se atribuie întreprinderii sau grupului de întreprinderi de către Guvern, la propunerea Comisiei Naționale pentru Monopol Fiscal, care se instituie de către Guvern și activează în baza propriului regulament de activitate.

Conform proiectului Comisia va fi compusă din 5 membri, dintre care 1 reprezentant al Ministerului Finanțelor, (președinte al Comisiei), 1 reprezentant al Ministerului Economiei, 1 reprezentant al Consiliului Concurenței și 2 reprezentanți ai societății civile.

Comisia îşi va desfăşura activitatea în şedinţe plenare organizate, de regulă, o dată în semestru, în prezenţa a cel puţin jumătate din numărul membrilor. În caz de necesitate, pot fi convocate şedinţe extraordinare la solicitarea preşedintelui sau a cel puţin 1/3 din numărul membrilor acesteia.

Totodată, se prevede ca deciziile Comisiei să fie aprobate prin vot deschis, cu majoritatea simplă de voturi a celor prezenţi care se va semna de către preşedintele acesteia. În caz de dezacord cu deciziile aprobate, membrii Comisiei pot consemna opinia separată în procesul-verbal al ședinței.

Reamintim că Comisia Națională pentru Monopol Fiscal va exercita următoarele funcții:

1) constată necesitatea instituirii monopolului fiscal pentru anumite activități economice;
2) identifică întreprinderea sau grupul de întreprinderi care desfășoară activități economice pentru care a fost constatată necesitatea instituirii monopolului fiscal;
3) analizează și estimează impactul atribuirii statutului de monopol fiscal, inclusiv relevă avantajele și dezavantajele economice și de altă natură pe termen scurt, mediu și lung;
4) propune Guvernului spre examinare și aprobare, prin intermediul organului central de specialitate care asigură lucrările de secretariat ale Comisiei, proiectul actului normativ prin care se atribuie statutul de monopol fiscal unei întreprinderi sau unui grup de întreprinderi;
5) monitorizează și evaluează anual sectorul economic în care activează întreprinderea sau grupul de întreprinderi pentru care a fost atribuit statutul de monopol fiscal și prezintă un raport Guvernului;
6) propune Guvernului retragerea statutului de monopol fiscal întreprinderii sau grupului de întreprinderi în cazul în care se constată abateri de la normele specifice de reglementare a activității economice, stabilite de actul normativ prin care a fost atribuit statutul de monopol fiscal, sau în cazul suprimării circumstanțelor care au determinat constatarea necesității instituirii monopolului fiscal.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...