37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Comisia Națională pentru Antreprenoriat Social s-a întrunit într-o nouă ședință de lucru

Comisia Națională pentru Antreprenoriat Social s-a întrunit într-o nouă ședință de lucru

22.07.2021380 views MEI
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Comisia Națională pentru Antreprenoriat Social (CNAS) s-a întrunit recent într-o nouă ședință de lucru. Agenda ședinței a cuprins prezentarea Raportului de activitate al CNAS pentru anul 2020 și examinarea unei noi cereri pentru atribuirea statutului de întreprindere socială de inserție.

În cadrul raportului privind activitatea CNAS au fost trecute în revistă acțiunile realizate în anul de raportare, printre care atribuirea statutului de întreprindere socială și întreprindere socială de inserție pentru primele 4 entități economice, organizarea Conferinței dedicată Antreprenoriatului Social în Republica Moldova, colaborarea cu partenerii de dezvoltare în susținerea inițiativelor mediului de afaceri cu impact social etc.

În mod particular, a fost evidențiată conlucrarea CNAS cu echipele proiectelor „EU4Youth – Social Inovation Impact – a strategic partnership”, lansat de către Fundația „Alături de Voi România”, în parteneriat cu Asociația de cooperare Transfrontalieră „Euroregiunea Dunărea de Jos” din România, Fundația „Ecoul Cernobîlului” și Agenția de Cooperare Transfrontalieră și Integrare Europeană din Republica Moldova și Asociația „Noua Generație” din Ucraina și  „Societatea civilă contribuie la dezvoltarea economică și socială a țării”, implementat de Fundația EST-Europeană cu susținerea financiară a UE și a Agenției Suedeze pentru Dezvoltare Internațională (SIDA).

Reprezentanții MEI au relatat despre elaborarea proiectului Programului Național pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Social în Republica Moldova (2021-2025) și a Planului de acțiuni aferent acestuia, cu sprijinul echipei proiectului „Consilierea Guvernului Republicii Moldova în politici economice”. Documentul conține obiective și acțiuni ce vizează stimularea dezvoltării economiei sociale, cu accente pe consolidarea cadrului normativ și regulator, sporirea capacităților instituționale a actorilor implicați, crearea premiselor instituționale, financiare și fiscale pentru valorificarea potențialului antreprenorialului social, asigurarea unor instrumente de promovare și stimulare economică a parteneriatelor, inclusiv atragerea investițiilor private și a surselor donatorilor.

De asemenea, a fost evidențiată importanța lansării Programului Național de finanțare și mentorat pentru start-up-uri/întreprinderi sociale, care va fi implementat de către ODIMM (potrivit Legii bugetului de stat pentru anul 2021, este alocată suma de 1 mln lei).

În cadrul discuțiilor, membrii CNAS au salutat și inițiativa legislativă a unui grup de deputați, care prevede instituirea unui regim facilitator pentru susținerea antreprenoriatului social.

Reamintim că în Republica Moldova antreprenoriatul social și întreprinderea socială au fost recunoscute oficial în anul 2017, prin adoptarea Legii nr.223/2017 privind modificarea și completarea unor acte legislative. Iar în anul 2018 a fost elaborat si aprobat Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei Naționale pentru Antreprenoriat Social, precum și Lista genurilor de activitate care se încadrează în categoria activităților de antreprenoriat social.

Lista întreprinderilor sociale și a întreprinderilor sociale de inserție poate fi accesată aici

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...