37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Comerțul internațional cu mărfuri al Republicii Moldova în ianuarie-aprilie 2021

Comerțul internațional cu mărfuri al Republicii Moldova în ianuarie-aprilie 2021

17.06.2021673 views Biroul Național de Statistică
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Exporturile de mărfuri realizate în luna aprilie 2021 au avut o valoare de 218,3 milioane dolari SUA, cu 15,8% mai puțin, în raport cu luna martie 2021 și cu 45,7% mai mult, comparativ cu luna aprilie 2020.

În ianuarie-aprilie 2021 exporturile de mărfuri au însumat 903,0 milioane dolari SUA (Figura 14 și Anexa 1), valoare mai mare cu 9,5%, comparativ cu cea înregistrată în perioada corespunzătoare din anul 2020.

Exporturile de mărfuri autohtone în ianuarie-aprilie 2021 au constituit 670,9 milioane dolari SUA (74,3% din total exporturi), fiind în creștere cu 4,1% față de perioada similară din anul 2020, care a contribuit la majorarea valorii totale a exporturilor cu 3,2%.

Reexporturile de mărfuri străine (după prelucrare și clasice) în ianuarie-aprilie 2021 s-au cifrat la 232,1 milioane dolari SUA (25,7% din total exporturi), sau cu 28,8% mai mult comparativ cu aceeași perioadă din anul 2020. Această creștere a influențat majorarea pe total exporturi cu 6,3%.

Reexporturile de mărfuri după prelucrare (inclusiv îmbrăcăminte, încălțăminte și părți de încălțăminte, seturi de fișe pentru bujiile de aprindere și alte seturi utilizate în mijloacele de transport, cabluri coaxiale, conductoare și transformatoare electrice, genți, articole de buzunar din piele și din materiale textile, nuci decojite, scaune, părți de scaune, jucării, volane, coloane și cutii de direcție pentru autovehicule) au deținut 17,1% în total exporturi, iar reexporturile clasice de mărfuri, care nu au suferit transformări esențiale (motorină, medicamente, articole de transport sau de ambalare din materiale plastice și din lemn, țigarete care conțin tutun, tutun pentru pipă cu apa, whisky, votcă, lichioruri, distilate de vin sau de tescovină de struguri, vinuri spumante, rom, gin, bere, parfumuri, ape de toaletă, produse pentru înfrumusețare) – 8,6%.

Mijloacele de transport rutier în ianuarie-aprilie 2021, rămân a fi cel mai des utilizate pentru exporturile de mărfuri (93,1% din total exporturi), după care urmează transportul maritim (4,9%), transportul aerian (1,1%), transportul feroviar (0,8%) și expedieri poștale (0,1%).

Exporturile de mărfuri destinate țărilor Uniunii Europene (UE–27) în ianuarie-aprilie2021au totalizat 581,4 milioane dolari SUA(cu 9,8% mai mult, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2020), deținând o pondere de 64,4% în total exporturi, în creștere cu 0,2 puncte procentuale față de ianuarie-aprilie 2020.

Exporturile de mărfuri destinate țărilor CSI în ianuarie-aprilie 2021au avut o valoare de 144,3 milioane dolari SUA(cu 11,9% mai mult, în raport cu perioada similară din anul 2020), care echivalează cu o cotă de 16,0% în total exporturi, în creștere cu 0,4 puncte procentuale, comparativ cu ianuarie-aprilie 2020.

În ianuarie-aprilie 2021 principalele țări de destinație a exporturilor de mărfuricare au deținut 86,9% din total exporturi au fost: România (27,4% din total exporturi), Germania (10,5%), Turcia (9,7%), Federația Rusă (9,5%), Italia (6,4%), Polonia (4,0%), Republica Cehă (3,1%), Ucraina (3,0%), Belarus (2,5%), Spania (1,8%), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord și Ungaria (câte 1,6%), Olanda și Bulgaria (câte 1,5%), Elveția și Franța (câte 1,4%).

În ianuarie-aprilie 2021 importurile de mărfuri au însumat 2112,3 milioane dolari SUA, nivel superior celui realizat în perioada similară din anul 2020, cu 28,0%.

Majoritatea importurilor de mărfuri în ianuarie-aprilie 2021, continuă a fi realizate cu mijloacele de transport rutier (86,5% din total importuri), fiind urmate de transportul feroviar (4,4%), instalațiile fixe de transport (4,1%), transportul aerian (2,5%), transportul maritim (1,7%), autopropulsie (0,6%) și expedieri poștale (0,2%).

Decalajul considerabil dintre exporturile și importurile de mărfuri a determinat acumularea, în ianuarie-aprilie 2021, a unui deficit al balanței comerciale în valoare de1209,3 milioane dolari SUA, sau cu 383,5 milioane dolari SUA (+46,4%) mai mult, comparativ cu cel înregistrat în aceeași perioadă din anul 2020.

În ianuarie-aprilie 2021 balanța comercială cu țările Uniunii Europene (UE-27) s-a încheiat cu un deficit de 423,6 milioane dolari SUA, iar cu țările CSI – 345,3 milioane dolari SUA, respectiv cu 175,7 milioane dolari SUA (+70,8%) și cu 62,4 milioane dolari SUA (+22,0%) mai mult, față de valorile înregistrate în perioada similară din anul 2020.

Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi,în ianuarie-aprilie 2021, a fost de 42,7%, în scădere cu 7,3 puncte procentuale, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2020.

Cu țările Uniunii Europene (UE-27) gradul de acoperire a importurilor cu exporturi, în ianuarie-aprilie 2021, a constituit 57,9%, diminuându-se cu 10,2 puncte procentuale, în raport cu perioada similară din anul 2020.

Cu țările CSI gradul de acoperire a importurilor cu exporturi, în ianuarie-aprilie 2021, a marcat29,5%, în descreștere cu 1,8 puncte procentuale față de aceeași perioadă din anul 2020.

Persoanele fizice au importat, în ianuarie-aprilie 2021, mărfuri în valoare de79,6 milioane dolari SUA, de 1,6 ori mai mult, în raport cu perioada corespunzătoare din anul 2020. Creșterea a fost condiționată, în principal, de majorarea valorii autoturismelor importate (de 1,6 ori), cărora le-au revenit 85,0% din importurile realizate de persoanele fizice.

Anexă (8 tabele în format Excel):

Note:

  • Informația nu include operațiunile de export-import a întreprinderilor și organizațiilor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.

Sursa datelor:

  • Serviciul Vamal (declarațiile vamale de export și import ale persoanelor juridice și fizice).

Informații relevante:

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...