37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Comerțul internațional cu bunuri al Republicii Moldova în ianuarie-octombrie 2020

Comerțul internațional cu bunuri al Republicii Moldova în ianuarie-octombrie 2020

16.12.2020264 views Biroul Național de Statistică
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Biroul Naţional de Statistică informează, că exporturile de mărfuri realizate în luna octombrie 2020* s-au cifrat la 249,4 milioane dolari SUA, cu 17,5% mai mult față de luna septembrie 2020 și cu 7,1% mai puțin comparativ cu luna octombrie 2019.

În ianuarie-octombrie 2020 exporturile de mărfuri au însumat 2004,9 milioane dolari SUA, volum inferior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2019 cu 12,6%.

Exporturile de mărfuri autohtone în ianuarie-octombrie 2020 au constituit 1537,2 milioane dolari SUA (76,7% din total exporturi), fiind în scădere cu 5,7% față de ianuarie-octombrie 2019, influențând astfel diminuarea pe total exporturi cu 4,0%.

Reexporturile de mărfuri străine (după prelucrare și clasice) în ianuarie-octombrie2020 s-au cifrat la 467,7 milioane dolari SUA (23,3% din total exporturi), sau cu 29,6% mai puțin, comparativ cu ianuarie-octombrie 2019. Această diminuare a contribuit la micșorarea pe total exporturi cu 8,6%. Reexporturile de mărfuri după prelucrare (inclusiv îmbrăcăminte, încălțăminte și părți de încălțăminte, seturi de fișe pentru bujiile de aprindere si alte seturi utilizate în mijloacele de transport, cabluri coaxiale, conductoare și transformatoare electrice, genți, articole de buzunar din piele și din materiale textile, nuci decojite, scaune, părți de scaune, jucării, volane, coloane și cutii de direcție pentru autovehicule) au deținut 17,0% în total exporturi, iar reexporturile clasice de mărfuri, care nu au suferit transformări esențiale (medicamente, țigarete care conțin tutun, distilate de vin sau de tescovină de struguri, whisky, gin, votcă, lichioruri, bere, motorină, țesături și materiale tricotate sau croșetate, uleiuri esențiale, preparate pentru toaleta, produse pentru înfrumusețare, articole de transport sau de ambalare din materiale plastice și din lemn, autoturisme, mobilier) – 6,3%.

Mijloacele de transport rutier, în ianuarie-octombrie 2020, rămân a fi cel mai des utilizate pentru exporturile de mărfuri (88,1% din total exporturi), după care urmează transportul maritim (6,9%), feroviar (2,9%), aerian (2,0%) și expedierile poștale (0,1%).

Exporturile de mărfuri destinate țărilor Uniunii Europene (UE–27) în ianuarie-octombrie 2020 au totalizat 1340,5 milioane dolari SUA(cu 8,3% mai puțin, comparativ cu  ianuarie-octombrie 2019), deținând o pondere de 66,9% în total exporturi. Cele mai mari exporturi destinate țărilor UE au fost realizate în România (28,2% din total exporturi), Germania (9,3% din total exporturi) și Italia (8,5% din total exporturi).

Exporturile de mărfuri destinate țărilor CSI în ianuarie-octombrie 2020 au avut o valoare de 305,1 milioane dolari SUA (cu 14,0% mai puțin, față de ianuarie-octombrie 2019), care echivalează cu o cotă de 15,2% în total exporturi. Cele mai mari exporturi destinate țărilor CSI au fost realizate în Federația Rusă (8,9% din total exporturi), Belarus (2,7%) și Ucraina (2,6%).

Importurile de mărfuri realizate în luna octombrie 2020 au însumat 493,5 milioane dolari SUA, cu 2,9% mai puțin față de luna septembrie 2020 și cu 6,0% mai puțin comparativ cu luna octombrie 2019.

În ianuarie-octombrie 2020 importurile de mărfuri au constituit 4325,6 milioane dolari SUA, volum inferior celui realizat în perioada similară din anul 2019 cu 9,9%.

Majoritatea importurilor de mărfuri,în ianuarie-octombrie 2020, continuă a fi realizate cu mijloacele de transport rutier (87,6% din total importuri), fiind urmate de transportul feroviar (4,8%), instalațiile fixe de transport (3,0%), transportul aerian (2,3%), transportul maritim (1,5%), autopropulsie (0,6%) și expedieri poștale (0,2%).

Importurile de mărfuri provenite din țările Uniunii Europene (UE-27) în ianuarie-octombrie 2020 s-au cifrat la 1982,1 milioane dolari SUA (cu 15,5% mai puțin, față de ianuarie-octombrie 2019), deținând o pondere de 45,8% în total importuri.

Importurile de mărfuri provenite din țările CSI în ianuarie-octombrie 2020 au avut o valoare de 1066,3 milioane dolari SUA (cu 7,5% mai puțin, decât în ianuarie-octombrie 2019), care echivalează cu o cotă de 24,7% în total importuri.

Decalajul considerabil în evoluția exporturilor și importurilor Republicii Moldova a determinat acumularea în ianuarie-octombrie 2020 a unui deficit al balanței comerciale în valoare de 2320,7 milioane dolari SUA, sau cu 183,7 milioane dolari SUA (-7,3%) mai puțin comparativ cu cel înregistrat în perioada corespunzătoare din anul 2019. 

În ianuarie-octombrie 2020 balanța comercialăcu țările Uniunii Europene (UE-27) s-a încheiat cu un deficit de 641,6 milioane dolari SUA, iar cu țările CSI – 761,2 milioane dolari SUA, respectiv cu 241,5 milioane dolari SUA (-27,4%) și cu 36,7 milioane dolari SUA (-4,6%) mai puțin față de valorile înregistrate în ianuarie-octombrie 2019.

Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în ianuarie-octombrie 2020 a fost de 46,3%, fiind în descreștere cu 1,5 puncte procentuale comparativ cu perioada similară din anul 2019.

Cu țările Uniunii Europene (UE-27) gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în ianuarie-octombrie 2020a constituit 67,6%, în creștere cu 5,3 puncte procentuale față de perioada corespunzătoare din anul precedent.

Cu țările CSI gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în ianuarie-octombrie 2020 a marcat28,6%, în scădere cu 2,2 puncte procentuale comparativ cu aceeași perioadă din anul 2019.

Persoanele fizice au importat în ianuarie-octombrie 2020mărfuri și produse în valoare de152,9 mil. dolari SUA, cu 10,6% mai puțin în raport cu aceeași perioadă din anul 2019. Scăderea a fost condiționată, în principal, de micșorarea importurilor de autoturisme (-11,2%), cărora le-a revenit 82,2% din importurile realizate de persoanele fizice.


Impactul COVID-19:Informațiile din acest comunicat de presă reflectă și impactul consecințelor pandemiei de coronavirus (COVID-19) asupra schimburilor comerciale ale Republicii Moldova.


Anexe (8 tabele în format Excel):

*Note:

  • Informația nu include operațiunile de export-import a întreprinderilor și organizațiilor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
  • Datele pentru luna octombrie 2020 sunt provizorii, iar pentru lunile precedente și perioadele  corespunzătoare din anii precedenți  - date revizuite.
  • Diferențele între datele pe total și valorile obținute din însumarea diverselor structuri   utilizate sunt datorate rotunjirilor.
  • Datele valorice sunt exprimate în prețuri FOB pentru exporturi și în prețuri CIF pentru importuri. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați precizările metodologice.
  • Reexporturile de mărfuri străine includ reexporturile clasice de mărfuri și reexporturile de mărfuri după prelucrare.Reexporturile clasice de mărfuri reprezintă exporturile de mărfuri străine, care anterior au fost importate în tară și nu au suferit transformări esențiale, țara de origine a acestora fiind neschimbată.
    Reexporturile de mărfuri după prelucrare reprezintă mărfurile străine, care au fost importate în țară pentru perfecționare activă, sau in scopul producerii și în urma acestor proceduri și-au schimbat poziția tarifară, dar țara de origine a mărfurilor a rămas neschimbată, deoarece nu au fost îndeplinite criteriile de transformare esențială, pentru a fi modificată țara de origine a mărfii.

 Sursa datelor:

  • Serviciul Vamal (declarațiile vamale de export și import a agenților economici și persoanelor fizice).

Informații relevante:

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...