37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Codul muncii: măsuri de facilitare a activității mediului de afaceri

Codul muncii: măsuri de facilitare a activității mediului de afaceri

10.03.2023501 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În cadrul ședinței din 7 martie 2023, Guvernul a aprobat proiectul de lege pentru modificare unor acte normative, care are ca scop facilitarea activității mediului de afaceri. Proiectul vizează modificări și completări în mai multe acte legislative, inclusiv și în Codul muncii (CM).

O primă modificare se referă la introducerea în Cod a opțiunii semnării contractelor individuale de muncă pe durată determinată cu salariații angajați în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor.

Totodată, se propune modificarea mai multor articole care țin de obligativitatea de a comunica doar prin panouri informative cu acces general la sediul unității prin permiterea aducerii informațiilor relevante la cunoștința salariaților prin oricare dintre mijloacele disponibile, care pot face dovada recepționării informației de către destinatar.

De asemenea, se prevede completarea temeiurilor de suspendare a contractului individual de muncă din art. 78, alin.(2) al CM cu temei nou de suspendare a contractului individual de muncă în circumstanțe ce nu depind de voința părților, în caz de absență a salariatului de la locul de muncă, dacă angajatorul nu deține informații despre motivul absenței.

Documentul prevede o nouă redacție a art.106 din CM, conform căreia angajatorul este în drept să țină evidența timpului de muncă prestat efectiv de fiecare salariat, inclusiv a muncii suplimentare, a muncii prestate în zilele de repaus şi în zilele de sărbătoare nelucrătoare conform modelului aprobat prin convențiile colective naționale sau să țină evidența orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat în condițiile stabilite cu salariații prin acord scris, în funcție de activitatea specifică desfășurată de către aceștia.

Concomitent, în vederea economisirii de timp și costuri pentru agenții economici se propune:

 • acordarea dreptului de opțiune pentru angajator de a aduce evidența orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat, fie în baza modului stabilit prin convențiile colective fie prin alte modalități în dependență de specificul activității stabilit prin acord scris individual cu salariații;
 • transformarea din obligație în drept pentru angajator în ceea ce ține de:
  a) programării concediilor anuale;
  b) întocmirii și deținerii de Regulamente interne ale unității;
 • excluderea pre-contractului individual de muncă și preavizării în scris a angajatului despre data începerii concediului anual.

Un aspect esențial se referă la eliminarea prevederilor ce obligă angajatorul să plătească indemnizația de concediu cu cel puțin 3 zile calendaristice înainte de plecarea salariatului în concediu. Astfel, indemnizația de concediu se va plăti de către angajator cu cel puțin 3 zile calendaristice înainte de plecarea salariatului în concediu, sau la o altă dată agreată de părți, dar nu mai târziu de data achitării salariului pentru luna în care a fost acordat concediu.

În cadrul ședinței din 7 martie 2023, Guvernul a aprobat proiectul de lege pentru modificare unor acte normative, care are ca scop facilitarea activității mediului de afaceri. Proiectul vizează modificări și completări în mai multe acte legislative, inclusiv și în Codul muncii (CM).

O primă modificare se referă la introducerea în Cod a opțiunii semnării contractelor individuale de muncă pe durată determinată cu salariații angajați în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor.

Totodată, se propune modificarea mai multor articole care țin de obligativitatea de a comunica doar prin panouri informative cu acces general la sediul unității prin permiterea aducerii informațiilor relevante la cunoștința salariaților prin oricare dintre mijloacele disponibile, care pot face dovada recepționării informației de către destinatar.

De asemenea, se prevede completarea temeiurilor de suspendare a contractului individual de muncă din art. 78, alin.(2) al CM cu temei nou de suspendare a contractului individual de muncă în circumstanțe ce nu depind de voința părților, în caz de absență a salariatului de la locul de muncă, dacă angajatorul nu deține informații despre motivul absenței.

Documentul prevede o nouă redacție a art.106 din CM, conform căreia angajatorul este în drept să țină evidența timpului de muncă prestat efectiv de fiecare salariat, inclusiv a muncii suplimentare, a muncii prestate în zilele de repaus şi în zilele de sărbătoare nelucrătoare conform modelului aprobat prin convențiile colective naționale sau să țină evidența orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat în condițiile stabilite cu salariații prin acord scris, în funcție de activitatea specifică desfășurată de către aceștia.

Concomitent, în vederea economisirii de timp și costuri pentru agenții economici se propune:

 • acordarea dreptului de opțiune pentru angajator de a aduce evidența orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat, fie în baza modului stabilit prin convențiile colective fie prin alte modalități în dependență de specificul activității stabilit prin acord scris individual cu salariații;
 • transformarea din obligație în drept pentru angajator în ceea ce ține de:
  a) programării concediilor anuale;
  b) întocmirii și deținerii de Regulamente interne ale unității;
 • excluderea pre-contractului individual de muncă și preavizării în scris a angajatului despre data începerii concediului anual.

Un aspect esențial se referă la eliminarea prevederilor ce obligă angajatorul să plătească indemnizația de concediu cu cel puțin 3 zile calendaristice înainte de plecarea salariatului în concediu. Astfel, indemnizația de concediu se va plăti de către angajator cu cel puțin 3 zile calendaristice înainte de plecarea salariatului în concediu, sau la o altă dată agreată de părți, dar nu mai târziu de data achitării salariului pentru luna în care a fost acordat concediu.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...