37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Codul fiscal va prevedea regimul fiscal al domeniului achizițiilor produselor agricole din horticultură

Codul fiscal va prevedea regimul fiscal al domeniului achizițiilor produselor agricole din horticultură

06.11.2019367 views Monitorul Fiscal
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

Agentul economic care achiziționează de la persoanele fizice rezidente, care colectează produse agricole din horticultură și fitotehnie și obiecte a regnului vegetal de la persoanele fizice care nu desfășoară activitatea de întreprinzător în scopul vânzării ulterioare, ar putea reține la sursa de plată un impozit de 5% din plățile efectuate.

În Parlament este înregistrată o inițiativă legislativă prin care se propune completarea Codului fiscal cu capitolul 103 ce va reglementa regimul fiscal al persoanelor fizice care desfășoară activități în domeniul achizițiilor produselor agricole din horticultură și fitotehnie și a obiectelor regnului vegetal.

De fapt, scopul proiectului constă în evitarea ilegalității în procesul de achiziționare a nucilor în Republica Moldova, cea mai mare deficiență fiind regimul actual de aplicare a actului de achiziție. În același timp, la elaborarea proiectului autorul a abordat problema mai complex și s-a referit nu doar la achiziția și comercializarea nucilor, dar și a produselor agricole de horticultură, fitotehnie și obiectelor regnului vegetal (pomușoare, migdale, plante medicinale) în care se atestă aceiași situație.

Astfel, potrivit documentului, obiectul impunerii este venitul din vânzarea produselor agricole către agentul economic, iar subiectul este persoana fizică rezidentă care, fără a constitui o formă organizatorico-juridică pentru desfășurarea activității, colectează produse agricole din horticultură și fitotehnie și obiecte a regnului vegetal de la persoanele fizice care nu desfășoară activitatea de întreprinzător, în scopul vânzării ulterioare către agenți economici.

Asupra subiecților nu se vor extinde cerințele privind prezentarea dărilor de seamă financiare și statistice, ținerea evidenței contabile și financiare, efectuarea operațiunilor de casă și a decontărilor, iar regimul fiscal se va aplica doar activităților de colectare și vânzare a produselor indicate recoltate pe teritoriul țării noastre.

Pentru desfășurarea activității de achiziții, subiectul se va înregistra la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat în a cărei rază de activitate are domiciliul.

Cota impozitului pe venit va constitui 5% din obiectul impuneriiiar venitul din vânzarea produselor agricole către agentul economic nu va depăși suma de 1,2 mil. lei pe parcursul anului calendaristic.

Totodată, subiectul impunerii, în cazul în care nu este asigurat în sistemul de asigurări sociale și în sistemul de asigurări medicale, ar putea fi obligat să se asigure în mod individual. Astfel, acesta va achita la sistemul se asigurări sociale 1/12 din suma fixă prevăzută în anul fiscal de gestiune, precum și va achiziționa polița de asigurări medicale cu achitarea acesteia în sumă fixă stabilită în legea în vigoare pentru anul fiscal.

Prin acest proiect se propune și simplificarea procedurii de achiziție de la populație a producției agricole. Astfel, procurarea produselor de la subiectul impunerii de către agentul economic se va realiza în baza unui act de achiziții, forma căruia, precum și metoda de evidență, va fi stabilită de Ministerul Finanțelor.

În același timp, se propune completarea Codului contravențional cu un alineat nou. Desfășurarea activității de colectare și vânzare a produselor agricole din fitotehnie și horticultură și a obiectelor regnului vegetal fără înregistrarea la organele de stat sau SFS se va sancționa cu amendă de la 30 la 90 UC. În același timp, neîntocmirea actului de achiziție a produselor agricole sau includerea în acesta a datelor neveridice se va sancționa cu amendă de la 20 la 60 UC aplicată persoanei juridice și persoanei responsabile de întocmirea, semnarea și prezentarea actului.

În nota proiectului se menționează că implementarea acestuia va simplifica procedurile de achiziție și comercializare, va institui un cadru de legalitate a participanților în aceste proceduri, garantând colectarea tuturor obligațiilor fiscale la bugetele publice și excluderea riscurilor de evaziuni fiscale.

Potrivit informațiilor, în primele 8 luni ale anului curent, 36 contribuabili din țara noastră au efectuat operațiuni de export de nuci/miez de nucă în sumă totală de 1 753,98 mil. lei.

Reamintim că, în luna octombrie 2019, în cadrul unei ședințe organizate de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, la solicitarea producătorilor și exportatorilor de nuci din Moldova, a fost discutată necesitatea actualizării Legii privind culturile nucifere, îmbunătățirea politicii de subvenționare pentru susținerea producătorilor de nuci, crearea unei cooperative a producătorilor de nuci și alte culturi nucifere, responsabilizarea producătorilor autohtoni de material săditor etc.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...