37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Codul fiscal: noțiunea de servicii ar putea fi ajustată

Codul fiscal: noțiunea de servicii ar putea fi ajustată

19.09.2023301 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Ministerul Muncii și Protecției Sociale a elaborat proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative, care are drep obiectiv armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene în materie de aplicare a principiului egalității de tratament între femei și bărbați privind accesul la bunuri și servicii.

Astfel, în vederea ajustării cadrului normativ conex, precum și pentru evitarea apariției unor neconcordanțe între prevederile actelor normative ce vizează aplicarea principiului egalității de tratament între femei și bărbați privind accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii, în dispozițiile tranzitorii ale proiectului de lege au fost incluse modificări în următoarele acte normative: Codul fiscal, Legea nr. 5/2006 cu privire la asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, Legea nr. 499/1999 privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni, Legea nr. 92/2022 privind activitatea de asigurare sau de reasigurare etc.

În acest context, se prevede completarea noțiunii de servicii stabilită la art. 5 pct. 17) din CF cu noi prevederi potrivit cărora, sunt considerate servicii, prestațiile furnizate în mod obișnuit în schimbul unei remunerații, în măsura în care nu sunt reglementate de dispozițiile privind libera circulație a mărfurilor, a capitalurilor și a persoanelor.
Serviciile cuprind în special:
a) activități cu caracter industrial;
b) activități cu caracter comercial;
c) activități artizanale;
d) activitățile prestate în cadrul profesiunilor liberale.

Adițional, proiectul vine cu o serie modificări în vederea ajustări Legii nr. 5/2006 cu privire la asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați, printre care: redefinirea noțiunilor de discriminare directă și indirectă după criteriul de sex, precum și definirea noțiunilor noi de tratare egală a femeilor și bărbaților și acțiuni pozitive; îmbunătățirea mecanismul de protecție a aplicării principiului egalității de tratament între femei și bărbați; atribuirea competențelor instituționale autorităților din domeniul protecției sociale, pe domeniul asigurării egalității de gen.

De asemenea, proiectul de lege vine să ajusteze Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, prin stabilirea aspectelor ce țin de principiul egalității de şanse şi de tratament între bărbaţi şi femei în ceea ce priveşte accesul la încadrare în funcţia publică și la instruiri.

Ministerul Muncii și Protecției Sociale a elaborat proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative, care are drep obiectiv armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene în materie de aplicare a principiului egalității de tratament între femei și bărbați privind accesul la bunuri și servicii.

Astfel, în vederea ajustării cadrului normativ conex, precum și pentru evitarea apariției unor neconcordanțe între prevederile actelor normative ce vizează aplicarea principiului egalității de tratament între femei și bărbați privind accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii, în dispozițiile tranzitorii ale proiectului de lege au fost incluse modificări în următoarele acte normative: Codul fiscal, Legea nr. 5/2006 cu privire la asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, Legea nr. 499/1999 privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni, Legea nr. 92/2022 privind activitatea de asigurare sau de reasigurare etc.

În acest context, se prevede completarea noțiunii de servicii stabilită la art. 5 pct. 17) din CF cu noi prevederi potrivit cărora, sunt considerate servicii, prestațiile furnizate în mod obișnuit în schimbul unei remunerații, în măsura în care nu sunt reglementate de dispozițiile privind libera circulație a mărfurilor, a capitalurilor și a persoanelor.
Serviciile cuprind în special:
a) activități cu caracter industrial;
b) activități cu caracter comercial;
c) activități artizanale;
d) activitățile prestate în cadrul profesiunilor liberale.

Adițional, proiectul vine cu o serie modificări în vederea ajustări Legii nr. 5/2006 cu privire la asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați, printre care: redefinirea noțiunilor de discriminare directă și indirectă după criteriul de sex, precum și definirea noțiunilor noi de tratare egală a femeilor și bărbaților și acțiuni pozitive; îmbunătățirea mecanismul de protecție a aplicării principiului egalității de tratament între femei și bărbați; atribuirea competențelor instituționale autorităților din domeniul protecției sociale, pe domeniul asigurării egalității de gen.

De asemenea, proiectul de lege vine să ajusteze Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, prin stabilirea aspectelor ce țin de principiul egalității de şanse şi de tratament între bărbaţi şi femei în ceea ce priveşte accesul la încadrare în funcţia publică și la instruiri.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...