37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Codul fiscal ar putea stabili termenul, modul de depuneri și examinare a contestațiilor împotriva deciziei SFS

Codul fiscal ar putea stabili termenul, modul de depuneri și examinare a contestațiilor împotriva deciziei SFS

25.05.2023224 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Ministerul Finanțelor a elaborat și propune pentru consultări publice proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative ce vizează politica fiscală și vamală pentru anul 2024. În aceste circumstanțe se propune ajustarea procedurii de contestație aferent deciziei Serviciului Fiscal de Stat sau acţiunii funcţionarului fiscal (art.267-2673 din Codul fiscal).

Conform proiectului, decizia Serviciului Fiscal de Stat sau acţiunea funcţionarului fiscal va putea fi contestată numai de persoana vizată în decizie sau împotriva căreia a fost întreprinsă acţiunea ori de reprezentantul ei, în modul stabilit de Codul fiscal. Or, contestaţia împotriva deciziei Serviciului Fiscal de Stat sau acţiunii funcţionarului fiscal depusă de alte persoane va rămâne neexaminată de autoritatea fiscală.

De asemenea, actului normativ urmează a fi completat cu noi prevederi care vor stabili termenul, modul de depuneri și examinare a contestațiilor. Astfel, contestaţia împotriva deciziei Serviciului Fiscal de Stat sau acţiunii funcţionarului fiscal va putea fi depusă, în decursul a 30 de zile de la data comunicării deciziei sau a întreprinderii acţiunii contestate. În cazul omiterii acestui termen din motive întemeiate, el va putea fi restabilit, la cererea persoanei vizate în decizie sau împotriva căreia a fost întreprinsă acţiunea, de Serviciul Fiscal de Stat. Contestaţia depusă după expirarea sau nerestabilirea termenului va rămâne neexaminată.

Potrivit documentului contestaţia se va depune la Serviciul Fiscal de Stat şi se va examina de către acesta. În cazul unui dezacord cu decizia pe care Serviciul Fiscal de Stat a emis-o pe marginea contestaţiei, contribuabilul va fi în drept să se adreseze în instanţa de judecată competentă.

Contestaţiile contribuabililor se vor examina în termen de 30 de zile calendaristice din data primirii, cu excepţia cazurilor în care se va decide prelungirea termenului. Timpul cu care se va prelungi termenul nu va depăşi 30 de zile calendaristice. La examinarea contestaţiei va fi invitat contribuabilul pentru a da explicaţii, având dreptul să depună documente confirmative. Cazul poate fi examinat în absenţa contribuabilului dacă acesta a fost citat în modul stabilit şi, din motive neîntemeiate, nu s-a prezentat sau dacă a solicitat examinarea contestaţiei în absenţa sa. După examinarea contestației se va emite o decizie, un exemplar al căreia se va comunica contribuabilului în decurs de 3 zile lucrătoare după emiterea deciziei.

Ministerul Finanțelor a elaborat și propune pentru consultări publice proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative ce vizează politica fiscală și vamală pentru anul 2024. În aceste circumstanțe se propune ajustarea procedurii de contestație aferent deciziei Serviciului Fiscal de Stat sau acţiunii funcţionarului fiscal (art.267-2673 din Codul fiscal).

Conform proiectului, decizia Serviciului Fiscal de Stat sau acţiunea funcţionarului fiscal va putea fi contestată numai de persoana vizată în decizie sau împotriva căreia a fost întreprinsă acţiunea ori de reprezentantul ei, în modul stabilit de Codul fiscal. Or, contestaţia împotriva deciziei Serviciului Fiscal de Stat sau acţiunii funcţionarului fiscal depusă de alte persoane va rămâne neexaminată de autoritatea fiscală.

De asemenea, actului normativ urmează a fi completat cu noi prevederi care vor stabili termenul, modul de depuneri și examinare a contestațiilor. Astfel, contestaţia împotriva deciziei Serviciului Fiscal de Stat sau acţiunii funcţionarului fiscal va putea fi depusă, în decursul a 30 de zile de la data comunicării deciziei sau a întreprinderii acţiunii contestate. În cazul omiterii acestui termen din motive întemeiate, el va putea fi restabilit, la cererea persoanei vizate în decizie sau împotriva căreia a fost întreprinsă acţiunea, de Serviciul Fiscal de Stat. Contestaţia depusă după expirarea sau nerestabilirea termenului va rămâne neexaminată.

Potrivit documentului contestaţia se va depune la Serviciul Fiscal de Stat şi se va examina de către acesta. În cazul unui dezacord cu decizia pe care Serviciul Fiscal de Stat a emis-o pe marginea contestaţiei, contribuabilul va fi în drept să se adreseze în instanţa de judecată competentă.

Contestaţiile contribuabililor se vor examina în termen de 30 de zile calendaristice din data primirii, cu excepţia cazurilor în care se va decide prelungirea termenului. Timpul cu care se va prelungi termenul nu va depăşi 30 de zile calendaristice. La examinarea contestaţiei va fi invitat contribuabilul pentru a da explicaţii, având dreptul să depună documente confirmative. Cazul poate fi examinat în absenţa contribuabilului dacă acesta a fost citat în modul stabilit şi, din motive neîntemeiate, nu s-a prezentat sau dacă a solicitat examinarea contestaţiei în absenţa sa. După examinarea contestației se va emite o decizie, un exemplar al căreia se va comunica contribuabilului în decurs de 3 zile lucrătoare după emiterea deciziei.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...