37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Codul fiscal a fost completat cu noi prevederi. Vezi care sunt acestea

Codul fiscal a fost completat cu noi prevederi. Vezi care sunt acestea

30.08.20182.731 views
(1 voturi, medie: 1,00 din 5)
Se încarcă...

Conform art. II al Legii Parlamentului nr. 190 din 27.07.2018 pentru modificarea unor acte legislative, publicate în MO nr. 321 – 332 din 24.08.2018, au fost efectuate modificări la Codul fiscal.

Modificările și completările aplicate în CF, prevăd modul de calculare şi de achitare a vinietei, perioada şi termenele de valabilitate a acesteia, cât și cuantumul taxei acesteia.

Misiunile diplomatice, oficiile consulare şi personalul acestora, în cazul autovehiculelor clasificate la poziția tarifară 8703 şi remorcilor atașate la acestea, clasificate la poziția tarifară 8716, vor fi scutiți de asemenea, de taxa pentru folosirea drumurilor RM. În acest sens alin. (2) a art. 344 a fost completat cu o nouă poziție.

În cazul în care, pe teritoriul Republicii Moldova se depistează autovehicule neînmatriculate în Republica Moldova fără vinietă sau se constată că perioada de valabilitate a vinietei a fost depășită, organele abilitate cu funcție de control în transport rutier întocmesc un proces-verbal de constatare a lipsei dovezii achitării vinietei sau privind depășirea perioadei de valabilitate a vinietei, cu aplicarea sancțiunii în conformitate cu prevederile art. 2873 din Codul contravențional. iar Poliția de Frontieră nu va permite ieșirea din țară a mijloacelor de transport respective pînă nu se va prezenta dovada de achitare a vinietei pentru toată perioada aflării în Republica Moldova și a amenzii aplicate.

Actuala redacție a alin. (4) al art. 346 a CF, prevede excepții la achitarea vinietei, astfel că, nu se achită taxa specificată în cazul depășirii termenului de ședere peste 24 ore pentru autovehiculele tranzit ce s-au reținut pe teritoriul Moldovei din cauze obiective cum ar fi boala șoferului, condiții nefavorabile pentru circulația rutieră, calamități naturale sau tehnogene, accidente rutiere, cu confirmarea documentară a caracterul obiectiv al reținerii. Prevederea respectivă, nu se va mai aplica din 24 septembrie curent din motiv că a fost abrogată.

În ceea ce privește modul de calculare şi de achitare a taxei, menționăm că taxa se calculează pentru fiecare obiect al impunerii pe perioada specificată la art. (nou!) 3471 alin. (1). Astfel, subiecții impunerii, pot achita vinieta pentru o perioadă de valabilitate de o zi, 7 zile, 15 zile, 30 de zile, 90 de zile, 180 de zile şi 12 luni.

Perioadele de valabilitate se determină în felul următor:
a) o zi – ziua corespunzătoare datei de început a valabilității;
b) 7 zile – ziua corespunzătoare datei de început a valabilității şi următoarele 6 zile;
c) 15 zile – ziua corespunzătoare datei de început a valabilității şi următoarele 14 zile;
d) 30 de zile – ziua corespunzătoare datei de început a valabilității şi următoarele 29 de zile;
e) 90 de zile – ziua corespunzătoare datei de început a valabilității şi următoarele 89 de zile;
f) 180 de zile – ziua corespunzătoare datei de început a valabilității şi următoarele 179 de zile;
g) 12 luni – ziua corespunzătoare datei de început a valabilității şi următoarele 364 de zile.

Perioada de valabilitate a vinietei începe de la ora 00:00 a zilei solicitate de utilizator şi expiră la ora 24:00 a ultimei zile a perioadei pentru care a fost achitată taxa.
Dacă data de început a valabilității este ziua în curs, valabilitatea vinietei începe de la ora eliberării confirmării care atestă plata taxei şi expiră la ora 24:00 a ultimei zile a perioadei pentru care a fost achitată taxa.

Subiecții impunerii, achită taxa la punctele desemnate de Ministerul Economiei şi Infrastructurii, în numerar şi/sau prin virament, în lei moldovenești sau în valută străină la cursul oficial al leului moldovenesc valabil în ziua efectuării plății.
Sumele încasate se varsă la bugetul de stat în aceeași zi sau în ziua lucrătoare imediat următoare.

La achitarea vinietei se eliberează o confirmare care atestă plata taxei. Forma confirmării şi lista de documente în baza cărora se eliberează confirmarea se stabilesc de către organul central de specialitate al administrației publice din domeniul transporturilor rutiere.

Subiecții impunerii, sînt obligați să aibă asupra lor confirmarea ce atestă achitarea vinietei pe întreaga perioadă de aflare pe teritoriul Republicii Moldova. În cazul autobuzelor, camioanelor cu/sau fără remorcă, tractoarelor rutiere cu/sau fără semiremorcă (a căror sarcină masică pe axă nu depășește limitele admise), subiecții impunerii sînt obligați să aibă asupra lor confirmarea ce atestă achitarea vinietei doar în cazul circulației unităților de transport respective pe drumurile publice.

Ministerul Economiei și Infrastructurii va informa Serviciul Vamal și Poliția de Frontieră despre statele în care se percep taxe pentru folosirea drumurilor contrar acordurilor încheiate.

Prevederile alineatelor (4)–(6) ale art. 352, vor avea următorul cuprins:

(4) În cazul în care, la intrarea în ţară, se depistează autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise, care circulă fără autorizaţie specială, ori se constată că masa totală, sarcina masică pe axă sau dimensiunile acestor autovehicule nu coincid cu cele indicate în autorizaţia specială, organele vamale nu permit trecerea frontierei de stat pînă la prezentarea autorizației.

(5) În cazul în care, la ieșirea din ţară, se depistează autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise, care circulă fără autorizaţie specială, ori se constată că masa totală, sarcina masică pe axă sau dimensiunile acestor autovehicule nu coincid cu cele indicate în autorizaţia specială, organele vamale calculează taxa conform art. 351 alin. (4) şi nu permit trecerea frontierei de stat pînă la prezentarea confirmării care atestă plata taxei.

(6) În cazul în care, situația specificată la alin. (5) se referă la un autovehicul neînmatriculat în Republica Moldova, un exemplar al procesului-verbal de constatare a lipsei autorizaţiei speciale ori a necorespunderii masei totale, sarcinii masice pe axă sau dimensiunilor autovehiculului datelor indicate în autorizaţia specială se înmînează subiectului impunerii, iar al doilea exemplar se remite, cel tîrziu a doua zi lucrătoare de la momentul constatării, poliției de patrulare şi/sau organului de specialitate al administrației publice în domeniul transportului rutier abilitat să elibereze autorizaţie specială pentru circulația pe drumurile publice a autovehiculelor, conform itinerarului stabilit pentru autovehiculul respectiv.

Totodată, menționăm faptul că, anexa nr. 2 la titlul IX „Taxele rutiere” va avea un nou cuprins.

Nr.

crt.

Obiectul impunerii

Perioada, zile

Taxa, euro

1

Autovehiculele clasificate la poziţia tarifară 8703 şi remorcile ataşate la acestea

7

4

15

8

30

16

90

45

180

85

2

Autovehiculele clasificate la poziţia tarifară 8703 şi remorcile ataşate la acestea, introduse pe teritoriul vamal de către persoanele fizice cu domiciliul în orice stat străin şi care deţin permis de conducere emis în ţara în care au domiciliu, declarate prin acţiune, aflate pe teritoriul vamal al Republicii Moldova

peste 180

180 se achită pentru fiecare perioadă consecutivă de 180 de zile, inclusiv perioadele incomplete ce urmează după primele 180 de zile

3

Autobuze cu capacitatea:

 

 

a) de la 9 la 24 locuri inclusiv

1

6

 

7

24

 

30

48

 

90

120

 

12 luni

480

b) de peste 25 locuri

1

7

 

7

28

 

30

56

 

90

140

 

12 luni

560

4

Camioane cu/fără remorcă, tractoare rutiere cu/fără semiremorcă (a căror sarcină masică pe axă nu depășește limitele admise), cu masă totală:

 

 

a) de pînă la 3,5 t inclusiv

1

5

 

7

20

 

30

40

 

90

100

 

12 luni

400

b) de la 3,5 la 10 t inclusiv

1

8

 

7

32

 

30

64

 

90

160

 

12 luni

640

c) de la 10 la 40 t inclusiv

1

11

 

7

55

 

30

112

 

90

280

 

12 luni

1120

 

În același timp, anexa 21 la titlul IX „Taxele rutiere” (Taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova (vinieta)), a fost abrogată.

Prevederile Legii 190/2018, vor intra în vigoare începând cu 24 septembrie 2018.

Conform art. II al Legii Parlamentului nr. 190 din 27.07.2018 pentru modificarea unor acte legislative, publicate în MO nr. 321 – 332 din 24.08.2018, au fost efectuate modificări la Codul fiscal.

Modificările și completările aplicate în CF, prevăd modul de calculare şi de achitare a vinietei, perioada şi termenele de valabilitate a acesteia, cât și cuantumul taxei acesteia.

Misiunile diplomatice, oficiile consulare şi personalul acestora, în cazul autovehiculelor clasificate la poziția tarifară 8703 şi remorcilor atașate la acestea, clasificate la poziția tarifară 8716, vor fi scutiți de asemenea, de taxa pentru folosirea drumurilor RM. În acest sens alin. (2) a art. 344 a fost completat cu o nouă poziție.

În cazul în care, pe teritoriul Republicii Moldova se depistează autovehicule neînmatriculate în Republica Moldova fără vinietă sau se constată că perioada de valabilitate a vinietei a fost depășită, organele abilitate cu funcție de control în transport rutier întocmesc un proces-verbal de constatare a lipsei dovezii achitării vinietei sau privind depășirea perioadei de valabilitate a vinietei, cu aplicarea sancțiunii în conformitate cu prevederile art. 2873 din Codul contravențional. iar Poliția de Frontieră nu va permite ieșirea din țară a mijloacelor de transport respective pînă nu se va prezenta dovada de achitare a vinietei pentru toată perioada aflării în Republica Moldova și a amenzii aplicate.

Actuala redacție a alin. (4) al art. 346 a CF, prevede excepții la achitarea vinietei, astfel că, nu se achită taxa specificată în cazul depășirii termenului de ședere peste 24 ore pentru autovehiculele tranzit ce s-au reținut pe teritoriul Moldovei din cauze obiective cum ar fi boala șoferului, condiții nefavorabile pentru circulația rutieră, calamități naturale sau tehnogene, accidente rutiere, cu confirmarea documentară a caracterul obiectiv al reținerii. Prevederea respectivă, nu se va mai aplica din 24 septembrie curent din motiv că a fost abrogată.

În ceea ce privește modul de calculare şi de achitare a taxei, menționăm că taxa se calculează pentru fiecare obiect al impunerii pe perioada specificată la art. (nou!) 3471 alin. (1). Astfel, subiecții impunerii, pot achita vinieta pentru o perioadă de valabilitate de o zi, 7 zile, 15 zile, 30 de zile, 90 de zile, 180 de zile şi 12 luni.

Perioadele de valabilitate se determină în felul următor:
a) o zi – ziua corespunzătoare datei de început a valabilității;
b) 7 zile – ziua corespunzătoare datei de început a valabilității şi următoarele 6 zile;
c) 15 zile – ziua corespunzătoare datei de început a valabilității şi următoarele 14 zile;
d) 30 de zile – ziua corespunzătoare datei de început a valabilității şi următoarele 29 de zile;
e) 90 de zile – ziua corespunzătoare datei de început a valabilității şi următoarele 89 de zile;
f) 180 de zile – ziua corespunzătoare datei de început a valabilității şi următoarele 179 de zile;
g) 12 luni – ziua corespunzătoare datei de început a valabilității şi următoarele 364 de zile.

Perioada de valabilitate a vinietei începe de la ora 00:00 a zilei solicitate de utilizator şi expiră la ora 24:00 a ultimei zile a perioadei pentru care a fost achitată taxa.
Dacă data de început a valabilității este ziua în curs, valabilitatea vinietei începe de la ora eliberării confirmării care atestă plata taxei şi expiră la ora 24:00 a ultimei zile a perioadei pentru care a fost achitată taxa.

Subiecții impunerii, achită taxa la punctele desemnate de Ministerul Economiei şi Infrastructurii, în numerar şi/sau prin virament, în lei moldovenești sau în valută străină la cursul oficial al leului moldovenesc valabil în ziua efectuării plății.
Sumele încasate se varsă la bugetul de stat în aceeași zi sau în ziua lucrătoare imediat următoare.

La achitarea vinietei se eliberează o confirmare care atestă plata taxei. Forma confirmării şi lista de documente în baza cărora se eliberează confirmarea se stabilesc de către organul central de specialitate al administrației publice din domeniul transporturilor rutiere.

Subiecții impunerii, sînt obligați să aibă asupra lor confirmarea ce atestă achitarea vinietei pe întreaga perioadă de aflare pe teritoriul Republicii Moldova. În cazul autobuzelor, camioanelor cu/sau fără remorcă, tractoarelor rutiere cu/sau fără semiremorcă (a căror sarcină masică pe axă nu depășește limitele admise), subiecții impunerii sînt obligați să aibă asupra lor confirmarea ce atestă achitarea vinietei doar în cazul circulației unităților de transport respective pe drumurile publice.

Ministerul Economiei și Infrastructurii va informa Serviciul Vamal și Poliția de Frontieră despre statele în care se percep taxe pentru folosirea drumurilor contrar acordurilor încheiate.

Prevederile alineatelor (4)–(6) ale art. 352, vor avea următorul cuprins:

(4) În cazul în care, la intrarea în ţară, se depistează autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise, care circulă fără autorizaţie specială, ori se constată că masa totală, sarcina masică pe axă sau dimensiunile acestor autovehicule nu coincid cu cele indicate în autorizaţia specială, organele vamale nu permit trecerea frontierei de stat pînă la prezentarea autorizației.

(5) În cazul în care, la ieșirea din ţară, se depistează autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise, care circulă fără autorizaţie specială, ori se constată că masa totală, sarcina masică pe axă sau dimensiunile acestor autovehicule nu coincid cu cele indicate în autorizaţia specială, organele vamale calculează taxa conform art. 351 alin. (4) şi nu permit trecerea frontierei de stat pînă la prezentarea confirmării care atestă plata taxei.

(6) În cazul în care, situația specificată la alin. (5) se referă la un autovehicul neînmatriculat în Republica Moldova, un exemplar al procesului-verbal de constatare a lipsei autorizaţiei speciale ori a necorespunderii masei totale, sarcinii masice pe axă sau dimensiunilor autovehiculului datelor indicate în autorizaţia specială se înmînează subiectului impunerii, iar al doilea exemplar se remite, cel tîrziu a doua zi lucrătoare de la momentul constatării, poliției de patrulare şi/sau organului de specialitate al administrației publice în domeniul transportului rutier abilitat să elibereze autorizaţie specială pentru circulația pe drumurile publice a autovehiculelor, conform itinerarului stabilit pentru autovehiculul respectiv.

Totodată, menționăm faptul că, anexa nr. 2 la titlul IX „Taxele rutiere” va avea un nou cuprins.

Nr.

crt.

Obiectul impunerii

Perioada, zile

Taxa, euro

1

Autovehiculele clasificate la poziţia tarifară 8703 şi remorcile ataşate la acestea

7

4

15

8

30

16

90

45

180

85

2

Autovehiculele clasificate la poziţia tarifară 8703 şi remorcile ataşate la acestea, introduse pe teritoriul vamal de către persoanele fizice cu domiciliul în orice stat străin şi care deţin permis de conducere emis în ţara în care au domiciliu, declarate prin acţiune, aflate pe teritoriul vamal al Republicii Moldova

peste 180

180 se achită pentru fiecare perioadă consecutivă de 180 de zile, inclusiv perioadele incomplete ce urmează după primele 180 de zile

3

Autobuze cu capacitatea:

 

 

a) de la 9 la 24 locuri inclusiv

1

6

 

7

24

 

30

48

 

90

120

 

12 luni

480

b) de peste 25 locuri

1

7

 

7

28

 

30

56

 

90

140

 

12 luni

560

4

Camioane cu/fără remorcă, tractoare rutiere cu/fără semiremorcă (a căror sarcină masică pe axă nu depășește limitele admise), cu masă totală:

 

 

a) de pînă la 3,5 t inclusiv

1

5

 

7

20

 

30

40

 

90

100

 

12 luni

400

b) de la 3,5 la 10 t inclusiv

1

8

 

7

32

 

30

64

 

90

160

 

12 luni

640

c) de la 10 la 40 t inclusiv

1

11

 

7

55

 

30

112

 

90

280

 

12 luni

1120

 

În același timp, anexa 21 la titlul IX „Taxele rutiere” (Taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova (vinieta)), a fost abrogată.

Prevederile Legii 190/2018, vor intra în vigoare începând cu 24 septembrie 2018.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...