37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Codul contravențional a fost completat cu noi sancțiuni aferente documentelor în format electronic

Codul contravențional a fost completat cu noi sancțiuni aferente documentelor în format electronic

13.12.2021846 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Conform Legii nr.175 publicată în Monitorul Oficial la data de 11.11.2021, au fost realizate modificări asupra Codului contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008.

Prima modificare se răsfrânge asupra articolului 741, alineatul (1) care va avea următorul cuprins: „Nerespectarea condițiilor de bază pentru prelucrarea, stocarea și utilizarea datelor cu caracter personal, cu excepția cazurilor prevăzute la alin. (5), se sancționează cu amendă de la 60 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 90 la 180 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 120 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în toate cazurile, de dreptul de a desfășura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.” În același timp, alineatele (2) și (4) se abrogă.

Codul se mai completează și cu „articolul 3137Excesul de putere în cazul documentelor în format electronic:
(1) Refuzul unei autorități sau instituții publice de a recepționa, de a înregistra sau de a examina ori ignorarea unei cereri, reclamații, petiții, sesizări pe motiv că a fost depusă în formă electronică, dacă aceasta întrunește cerințele de conținut și de formă prevăzute de legislația ce reglementează documentele electronice, se sancționează cu amendă de la 45 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.
(2) Omiterea utilizării sistemelor informaționale automatizate sau a mijloacelor electronice de comunicație dedicate, dacă acestea sunt disponibile și funcționale, în desfășurarea procedurii administrative, în procesul de comunicare cu persoanele/instituțiile vizate sau la prestarea serviciilor din competența autorității sau instituției publice respective, precum și nerespectarea obligației prevăzute de legislație de a emite acte în formă de document electronic, exceptând cazurile prevăzute la art. 350, se sancționează cu amendă de la 35 la 50 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.”

O altă modificare operată, ține de denumirea articolului 330 și dispoziția acestuia, care vor avea următorul cuprins:
Articolul 330. Refuzul executării, neexecutarea sau executarea necorespunzătoare de către respondenți și deținătorii surselor de date administrative a obligațiilor prevăzute de lege privind prezentarea datelor, neprezentarea în termen a datelor sau prezentarea unor date eronate, pentru scopuri statistice
Refuzul executării, neexecutarea sau executarea necorespunzătoare de către respondenți și deținătorii surselor de date administrative a obligațiilor prevăzute de lege privind prezentarea datelor, neprezentarea în termen a datelor agregate sau a celor individuale, inclusiv a datelor cu caracter personal, în scopul producerii statisticilor oficiale, precum și prezentarea de date eronate ori în volum incomplet, cu excepția informației privind convingerile ideologice, apartenența politică, antecedentele penale, sănătatea şi viața intimă ale persoanei fizice,”.

Prevederile sus menționate vor intra în vigoare la data de 10 ianuarie 2022.

Conform Legii nr.175 publicată în Monitorul Oficial la data de 11.11.2021, au fost realizate modificări asupra Codului contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008.

Prima modificare se răsfrânge asupra articolului 741, alineatul (1) care va avea următorul cuprins: „Nerespectarea condițiilor de bază pentru prelucrarea, stocarea și utilizarea datelor cu caracter personal, cu excepția cazurilor prevăzute la alin. (5), se sancționează cu amendă de la 60 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 90 la 180 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 120 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în toate cazurile, de dreptul de a desfășura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.” În același timp, alineatele (2) și (4) se abrogă.

Codul se mai completează și cu „articolul 3137Excesul de putere în cazul documentelor în format electronic:
(1) Refuzul unei autorități sau instituții publice de a recepționa, de a înregistra sau de a examina ori ignorarea unei cereri, reclamații, petiții, sesizări pe motiv că a fost depusă în formă electronică, dacă aceasta întrunește cerințele de conținut și de formă prevăzute de legislația ce reglementează documentele electronice, se sancționează cu amendă de la 45 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.
(2) Omiterea utilizării sistemelor informaționale automatizate sau a mijloacelor electronice de comunicație dedicate, dacă acestea sunt disponibile și funcționale, în desfășurarea procedurii administrative, în procesul de comunicare cu persoanele/instituțiile vizate sau la prestarea serviciilor din competența autorității sau instituției publice respective, precum și nerespectarea obligației prevăzute de legislație de a emite acte în formă de document electronic, exceptând cazurile prevăzute la art. 350, se sancționează cu amendă de la 35 la 50 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.”

O altă modificare operată, ține de denumirea articolului 330 și dispoziția acestuia, care vor avea următorul cuprins:
Articolul 330. Refuzul executării, neexecutarea sau executarea necorespunzătoare de către respondenți și deținătorii surselor de date administrative a obligațiilor prevăzute de lege privind prezentarea datelor, neprezentarea în termen a datelor sau prezentarea unor date eronate, pentru scopuri statistice
Refuzul executării, neexecutarea sau executarea necorespunzătoare de către respondenți și deținătorii surselor de date administrative a obligațiilor prevăzute de lege privind prezentarea datelor, neprezentarea în termen a datelor agregate sau a celor individuale, inclusiv a datelor cu caracter personal, în scopul producerii statisticilor oficiale, precum și prezentarea de date eronate ori în volum incomplet, cu excepția informației privind convingerile ideologice, apartenența politică, antecedentele penale, sănătatea şi viața intimă ale persoanei fizice,”.

Prevederile sus menționate vor intra în vigoare la data de 10 ianuarie 2022.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...