37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   CNESP a prelungit starea de urgență în sănătate publică până la 18 aprilie 2021. Vezi Hotărârea nr.51 din 19.03.2021

CNESP a prelungit starea de urgență în sănătate publică până la 18 aprilie 2021. Vezi Hotărârea nr.51 din 19.03.2021

20.03.2021320 views
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

Conform Hotărârii nr. 51 din 19 martie 2021, Comisia națională extraordinară de sănătate publică a publicat următoarele informații:

1. Se declară starea de urgenţă în sănătate publică pe întreg teritoriul
Republicii Moldova în perioada 19 martie - 18 aprilie 2021, inclusiv.

2. Se desemnează Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale şi Agenţia Naţională de Sănătate Publică în calitate de autorităţi publice responsabile pentru gestionarea urgenţei de sănătate publică. Mecanismul de gestionare a situaţiei epidemiologice se stabileşte în conformitate cu Planul de pregătire şi răspuns la infecţia cu Coronavirus de tip nou (COVID 19) - Versiunea 2, aprobat prin Hotărârea nr. 30 din 11 septembrie 2020 a Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică.

3. Comisiile teritoriale extraordinare de sănătate publică vor asigura implementarea, la nivelul teritoriului administrativ gestionat, în care este stabilit nivelul de alertă COD ROŞU, a următoarelor măsuri de prevenire a infecţiei COVID-19:
3.1. Restricţionarea deplasării populaţiei şi izolarea la domiciliu.
3.2. Interzicerea adunărilor în masă, inclusiv activităţile culturale, ştiinţifice, artistice, sportive sau de divertisment.
3.3. Prestarea doar a serviciilor esenţiale (vitale).
3.4. Interzicerea vizitelor neesenţiale la unităţile de interes public (bancă, poştă etc.).
3.5. Ajustarea serviciilor de asistenţă medicală şi prestarea doar a celor esenţiale.
3.6. Instituirea instruirii la distanţă în conformitate cu prevederile subpunctului 11.3.

4. Se stabilesc măsurile restrictive generale pentru persoanele fizice, aplicabile la nivel naţional pe perioada stării de urgenţă în sănătate publică:
4.1. Se interzice aflarea în locurile publice (păduri, parcuri, alei, plaje etc.), în grupuri mai mari de 3 persoane, cu excepţia membrilor unei familii.
4.2. Se interzice aflarea persoanelor în vârstă de peste 63 (şaizeci şi trei) ani în afara domiciliului şi în spaţiile publice fără necesitate stringentă, cu excepţia:
(i) deplasărilor în interes de serviciu, atunci când activitatea nu poate fi desfăşurată la distanţă, (ii) deplasărilor pentru asigurarea cu produse alimentare; (iii) deplasarea pentru asistenţă medicală ce nu poate fi amânată; (iv) deplasarea pentru alte motive justificate şi care nu pot fi amânate.
4.3. Se interzice aflarea pe terenuri de joacă a copiilor în absenţa părinţilor/tutorelui legal. Persoanele aflate pe terenul de joacă vor respecta măsurile de sănătate publică.
4.4. Se interzice aflarea persoanelor în zone de agrement în grupuri mai mari de 3 persoane, cu excepţia membrilor unei familii.

5. Se stabilesc măsurile obligatorii de prevenire şi control al infecţiei COVID-19, aplicabile la nivel naţional pe perioada stării de urgenţă în sănătate publică:
5.1. Purtarea obligatorie a măştilor de protecţie în toate spaţiile publice (de uz comun) deschise şi închise, inclusiv în transportul public. Masca trebuie să acopere atât gura, cât şi nasul.
5.2. Respectarea distanţei fizice între persoane de minimum 1 (unu) metru, cu excepţia cazurilor când, prin prevederi speciale, se stabileşte respectarea unei alte distanţe între persoane, ori în cazul regulilor de transportare a persoanelor în transportul public.
5.3. Respectarea regulilor de igienă a mâinilor.
5.4. Respectarea regulilor de igienă respiratorie.
5.5. Respectarea, sub proprie răspundere, a regimului de autoizolare de către persoanele cărora li se stabileşte regimul respectiv.
5.6. Respectarea de către persoanele fizice care se află în teritoriile sau instituţiile cu regim de carantină a măsurilor impuse de autorităţi.
5.7. Monitorizarea personală de către fiecare persoană fizică a stării de sănătate. Adresarea timpurie la medicul de familie sau la instituţiile de asistenţă medicală la apariţia primelor simptome specifice ale infecţiei COVID-19.

6. Se stabilesc interdicţiile şi restricţiile pentru anumite genuri de
activitate:
6.1. Se interzice activitatea cluburilor de noapte ce se referă la activitatea discotecilor incluse în codul CAEM 56.30 şi a ringurilor de dans incluse în codul CAEM 93.29, indiferent de denumirea de firmă a unităţii comerciale (ca exemplu: disco -bar, club de noapte, karaoke, night-club, discotecă, club etc.).
6.2. Se interzice desfăşurarea activităţilor de deservire în unităţile de alimentaţie publică (de tipul restaurantelor, barurilor, cantinelor, cafenelelor), precum şi în unităţile de alimentaţie publică amplasate în punctele de comercializare a produselor petroliere, aeroporturi, porturi internaţionale şi în punctele internaţionale de trecere a frontierei de stat, în intervalul orelor 20.00 - 07.00, cu excepţia comercializării produselor alimentare la pachet şi cu livrare, prin unităţile de alimentaţie publică de orice tip, cu excluderea posibilităţii de consumare a acestora în incinta/teritoriul unităţii.
6.3. Se interzice organizarea şi desfăşurarea în unităţile de alimentaţie publică a evenimentelor festive, nunţilor, cumetriilor, aniversărilor, precum şi a altor evenimente.
6.4. Se interzice organizarea şi desfăşurarea, cu prezenţa fizică a persoanelor, a conferinţelor ştiinţifice, adunărilor şi întrunirilor profesionale în masă, olimpiadelor, competiţiilor sportive.
6.5. Se interzice organizarea şi desfăşurarea în spaţii închise şi deschise a expoziţiilor, festivalurilor, tîrgurilor agricole specializate, evenimentelor comerciale.
6.6. Se interzice desfăşurarea activităţilor, cu prezenţa spectatorilor, în incinta teatrelor, cinematografelor, sălilor de concerte, caselor de cultură.
6.7. Se stabileşte regimul de activitate a pieţelor agroalimentare şi nealimentare în intervalul orelor 07.00 - 15.00.
6.8. Centrele comerciale şi unităţile specializate de comerţ cu amănuntul a produselor nealimentare vor activa până la ora 18.00.

7. Se stabilesc măsurile de prevenire şi control al infecţiei COVID - 19
obligatorii pentru toate genurile de activitate:
7.1. Autorităţile administraţiei publice centrale, autorităţile publice locale, toate persoanele juridice de drept public şi de drept privat înregistrate în Republica Moldova, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, vor asigura, în spaţiile aflate în gestiune, închise (de uz comun) şi deschise (care presupun interacţiunea frecventă a persoanelor), respectarea strictă a următoarelor măsuri:
7.1.1. Respectarea distanţei sociale între persoane de minimum 1 (unu) metru, cu excepţia cazurilor când, prin prevederi speciale, se stabileşte respectarea unei alte distanţe între persoane sau în cazul regulilor de transportare a persoanelor în transportul public.
7.1.2. Respectarea regulilor de igienă a mâinilor.
7.1.3. Respectarea regulilor de igienă respiratorie.
7.1.4. Respectarea, sub proprie răspundere, a regimului de autoizolare de către persoanele cărora li se stabileşte regimul respectiv.
7.1.5. Respectarea de către persoanele juridice care se află în teritoriile sau instituţiile cu regim de carantină a măsurilor impuse de autorităţi.
7.1.6. Purtarea obligatorie a măştilor de protecţie în toate spaţiile publice aflate în gestiune, inclusiv în transportul public. Masca trebuie să acopere atât gura, cât şi nasul.
7.1.7. Monitorizarea permanentă a numărului vizitatorilor şi neadmiterea formării aglomeraţiilor.
7.2. Conducătorii entităţilor publice şi private vor asigura:
7.2.1. Regim special de lucru, prin atragerea cu prezenţă fizică la serviciu a personalului strict necesar pentru asigurarea funcţionalităţii instituţiei, precum şi a personalului a cărui activitate necesită prezenţa obligatorie la serviciu.
7.2.2. Pentru personalul a cărui activitate nu necesită prezenţa obligatorie la locul de muncă, se vor asigura condiţii de muncă la distanţă.
7.2.3. Ministerele, Cancelaria de Stat, alte autorităţi administrative centrale
subordonate Guvernului şi structurile organizaţionale din sfera lor de competentă (autorităţile administrative din subordine, inclusiv serviciile publice desconcentrate şi cele aflate în subordine, precum şi instituţiile publice, întreprinderile de stat şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar public în care ministerul, Cancelaria de Stat sau altă autoritate administrativă centrală are calitatea de fondator) vor organiza desfăşurarea activităţii în regim special de lucru, de la 7.30 până la 16.00 şi pauza de masă de la 12.00 până la 12.30.

Pentru mai multe informații, vedeți hotărârea aici.

Prezenta hotărâre a intrat în vigoare la data de 19 martie 2021.

Conform Hotărârii nr. 51 din 19 martie 2021, Comisia națională extraordinară de sănătate publică a publicat următoarele informații:

1. Se declară starea de urgenţă în sănătate publică pe întreg teritoriul
Republicii Moldova în perioada 19 martie - 18 aprilie 2021, inclusiv.

2. Se desemnează Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale şi Agenţia Naţională de Sănătate Publică în calitate de autorităţi publice responsabile pentru gestionarea urgenţei de sănătate publică. Mecanismul de gestionare a situaţiei epidemiologice se stabileşte în conformitate cu Planul de pregătire şi răspuns la infecţia cu Coronavirus de tip nou (COVID 19) - Versiunea 2, aprobat prin Hotărârea nr. 30 din 11 septembrie 2020 a Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică.

3. Comisiile teritoriale extraordinare de sănătate publică vor asigura implementarea, la nivelul teritoriului administrativ gestionat, în care este stabilit nivelul de alertă COD ROŞU, a următoarelor măsuri de prevenire a infecţiei COVID-19:
3.1. Restricţionarea deplasării populaţiei şi izolarea la domiciliu.
3.2. Interzicerea adunărilor în masă, inclusiv activităţile culturale, ştiinţifice, artistice, sportive sau de divertisment.
3.3. Prestarea doar a serviciilor esenţiale (vitale).
3.4. Interzicerea vizitelor neesenţiale la unităţile de interes public (bancă, poştă etc.).
3.5. Ajustarea serviciilor de asistenţă medicală şi prestarea doar a celor esenţiale.
3.6. Instituirea instruirii la distanţă în conformitate cu prevederile subpunctului 11.3.

4. Se stabilesc măsurile restrictive generale pentru persoanele fizice, aplicabile la nivel naţional pe perioada stării de urgenţă în sănătate publică:
4.1. Se interzice aflarea în locurile publice (păduri, parcuri, alei, plaje etc.), în grupuri mai mari de 3 persoane, cu excepţia membrilor unei familii.
4.2. Se interzice aflarea persoanelor în vârstă de peste 63 (şaizeci şi trei) ani în afara domiciliului şi în spaţiile publice fără necesitate stringentă, cu excepţia:
(i) deplasărilor în interes de serviciu, atunci când activitatea nu poate fi desfăşurată la distanţă, (ii) deplasărilor pentru asigurarea cu produse alimentare; (iii) deplasarea pentru asistenţă medicală ce nu poate fi amânată; (iv) deplasarea pentru alte motive justificate şi care nu pot fi amânate.
4.3. Se interzice aflarea pe terenuri de joacă a copiilor în absenţa părinţilor/tutorelui legal. Persoanele aflate pe terenul de joacă vor respecta măsurile de sănătate publică.
4.4. Se interzice aflarea persoanelor în zone de agrement în grupuri mai mari de 3 persoane, cu excepţia membrilor unei familii.

5. Se stabilesc măsurile obligatorii de prevenire şi control al infecţiei COVID-19, aplicabile la nivel naţional pe perioada stării de urgenţă în sănătate publică:
5.1. Purtarea obligatorie a măştilor de protecţie în toate spaţiile publice (de uz comun) deschise şi închise, inclusiv în transportul public. Masca trebuie să acopere atât gura, cât şi nasul.
5.2. Respectarea distanţei fizice între persoane de minimum 1 (unu) metru, cu excepţia cazurilor când, prin prevederi speciale, se stabileşte respectarea unei alte distanţe între persoane, ori în cazul regulilor de transportare a persoanelor în transportul public.
5.3. Respectarea regulilor de igienă a mâinilor.
5.4. Respectarea regulilor de igienă respiratorie.
5.5. Respectarea, sub proprie răspundere, a regimului de autoizolare de către persoanele cărora li se stabileşte regimul respectiv.
5.6. Respectarea de către persoanele fizice care se află în teritoriile sau instituţiile cu regim de carantină a măsurilor impuse de autorităţi.
5.7. Monitorizarea personală de către fiecare persoană fizică a stării de sănătate. Adresarea timpurie la medicul de familie sau la instituţiile de asistenţă medicală la apariţia primelor simptome specifice ale infecţiei COVID-19.

6. Se stabilesc interdicţiile şi restricţiile pentru anumite genuri de
activitate:
6.1. Se interzice activitatea cluburilor de noapte ce se referă la activitatea discotecilor incluse în codul CAEM 56.30 şi a ringurilor de dans incluse în codul CAEM 93.29, indiferent de denumirea de firmă a unităţii comerciale (ca exemplu: disco -bar, club de noapte, karaoke, night-club, discotecă, club etc.).
6.2. Se interzice desfăşurarea activităţilor de deservire în unităţile de alimentaţie publică (de tipul restaurantelor, barurilor, cantinelor, cafenelelor), precum şi în unităţile de alimentaţie publică amplasate în punctele de comercializare a produselor petroliere, aeroporturi, porturi internaţionale şi în punctele internaţionale de trecere a frontierei de stat, în intervalul orelor 20.00 - 07.00, cu excepţia comercializării produselor alimentare la pachet şi cu livrare, prin unităţile de alimentaţie publică de orice tip, cu excluderea posibilităţii de consumare a acestora în incinta/teritoriul unităţii.
6.3. Se interzice organizarea şi desfăşurarea în unităţile de alimentaţie publică a evenimentelor festive, nunţilor, cumetriilor, aniversărilor, precum şi a altor evenimente.
6.4. Se interzice organizarea şi desfăşurarea, cu prezenţa fizică a persoanelor, a conferinţelor ştiinţifice, adunărilor şi întrunirilor profesionale în masă, olimpiadelor, competiţiilor sportive.
6.5. Se interzice organizarea şi desfăşurarea în spaţii închise şi deschise a expoziţiilor, festivalurilor, tîrgurilor agricole specializate, evenimentelor comerciale.
6.6. Se interzice desfăşurarea activităţilor, cu prezenţa spectatorilor, în incinta teatrelor, cinematografelor, sălilor de concerte, caselor de cultură.
6.7. Se stabileşte regimul de activitate a pieţelor agroalimentare şi nealimentare în intervalul orelor 07.00 - 15.00.
6.8. Centrele comerciale şi unităţile specializate de comerţ cu amănuntul a produselor nealimentare vor activa până la ora 18.00.

7. Se stabilesc măsurile de prevenire şi control al infecţiei COVID - 19
obligatorii pentru toate genurile de activitate:
7.1. Autorităţile administraţiei publice centrale, autorităţile publice locale, toate persoanele juridice de drept public şi de drept privat înregistrate în Republica Moldova, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, vor asigura, în spaţiile aflate în gestiune, închise (de uz comun) şi deschise (care presupun interacţiunea frecventă a persoanelor), respectarea strictă a următoarelor măsuri:
7.1.1. Respectarea distanţei sociale între persoane de minimum 1 (unu) metru, cu excepţia cazurilor când, prin prevederi speciale, se stabileşte respectarea unei alte distanţe între persoane sau în cazul regulilor de transportare a persoanelor în transportul public.
7.1.2. Respectarea regulilor de igienă a mâinilor.
7.1.3. Respectarea regulilor de igienă respiratorie.
7.1.4. Respectarea, sub proprie răspundere, a regimului de autoizolare de către persoanele cărora li se stabileşte regimul respectiv.
7.1.5. Respectarea de către persoanele juridice care se află în teritoriile sau instituţiile cu regim de carantină a măsurilor impuse de autorităţi.
7.1.6. Purtarea obligatorie a măştilor de protecţie în toate spaţiile publice aflate în gestiune, inclusiv în transportul public. Masca trebuie să acopere atât gura, cât şi nasul.
7.1.7. Monitorizarea permanentă a numărului vizitatorilor şi neadmiterea formării aglomeraţiilor.
7.2. Conducătorii entităţilor publice şi private vor asigura:
7.2.1. Regim special de lucru, prin atragerea cu prezenţă fizică la serviciu a personalului strict necesar pentru asigurarea funcţionalităţii instituţiei, precum şi a personalului a cărui activitate necesită prezenţa obligatorie la serviciu.
7.2.2. Pentru personalul a cărui activitate nu necesită prezenţa obligatorie la locul de muncă, se vor asigura condiţii de muncă la distanţă.
7.2.3. Ministerele, Cancelaria de Stat, alte autorităţi administrative centrale
subordonate Guvernului şi structurile organizaţionale din sfera lor de competentă (autorităţile administrative din subordine, inclusiv serviciile publice desconcentrate şi cele aflate în subordine, precum şi instituţiile publice, întreprinderile de stat şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar public în care ministerul, Cancelaria de Stat sau altă autoritate administrativă centrală are calitatea de fondator) vor organiza desfăşurarea activităţii în regim special de lucru, de la 7.30 până la 16.00 şi pauza de masă de la 12.00 până la 12.30.

Pentru mai multe informații, vedeți hotărârea aici.

Prezenta hotărâre a intrat în vigoare la data de 19 martie 2021.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...