37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   CNAS propune aprobarea unui nou Regulament privind modul de ţinere a Registrului de stat al evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale

CNAS propune aprobarea unui nou Regulament privind modul de ţinere a Registrului de stat al evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale

23.02.2021191 views
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

Evidenţa drepturilor şi obligaţiilor de asigurări sociale în sistemul public de asigurări sociale se realizează în baza codului personal de asigurări sociale. Fiecărui asigurat în sistemul public de asigurări sociale i se atribuie un singur cod personal de asigurări sociale.

La moment, administrarea Registrului de stat al evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale este prevăzută de Regulamentul Registrului de stat al evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale aprobat prin hotărîrea Guvernului nr.418/2000, care este depăşit de timp şi nu mai corespunde realităţii actuale.

Casa Națională de Asigurări Sociale propune Proiectul de Hotărîre privind aprobarea Regulamentului privind modul de ținere a Registrului de stat al evidenței individuale în sistemul public de asigurări sociale.

Proiectul hotărîrii Guvernului propune aprobarea unui nou Regulament privind modul de ţinere a Registrului de stat al evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale, structurat în 8 capitole. Proiectul Regulamentului conţine reglementări referitor la subiecţi, conţinutul şi destinaţia registrului, modul de ţinere a registrului, drepturile şi obligaţiile posesorului, destinatarului, registratorului și furnizorului de date, regimul juridic de utilizare a datelor din registru, furnizarea informaţiei din registru, asigurarea protecţiei şi securităţii informaţiei din registru, controlul şi responsabilitatea. Totodată, proiectul hotărîrii Guvernului propune abrogarea Regulamentului Registrului de stat al evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale aprobat prin hotărîrea Guvernului nr.418/2000.

Prezentul proiect de hotărîre va avea un caracter provizoriu cu o aplicabilitate tranzitorie, fiind în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial pînă la momentul aprobării Conceptului și Regulamentului sistemului informațional „Protecția Socială” prin Hotărîre de Guvern.

Proiectul și Nota informativă.

Persoane responsabile:
Lupașco Iulia (șef adjunct direcția juridică) 
Tel . 022-257-632 / Email : iulia.lupasco@cnas.gov.md

Data limită pentru comentarii: 26.02.2021

Evidenţa drepturilor şi obligaţiilor de asigurări sociale în sistemul public de asigurări sociale se realizează în baza codului personal de asigurări sociale. Fiecărui asigurat în sistemul public de asigurări sociale i se atribuie un singur cod personal de asigurări sociale.

La moment, administrarea Registrului de stat al evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale este prevăzută de Regulamentul Registrului de stat al evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale aprobat prin hotărîrea Guvernului nr.418/2000, care este depăşit de timp şi nu mai corespunde realităţii actuale.

Casa Națională de Asigurări Sociale propune Proiectul de Hotărîre privind aprobarea Regulamentului privind modul de ținere a Registrului de stat al evidenței individuale în sistemul public de asigurări sociale.

Proiectul hotărîrii Guvernului propune aprobarea unui nou Regulament privind modul de ţinere a Registrului de stat al evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale, structurat în 8 capitole. Proiectul Regulamentului conţine reglementări referitor la subiecţi, conţinutul şi destinaţia registrului, modul de ţinere a registrului, drepturile şi obligaţiile posesorului, destinatarului, registratorului și furnizorului de date, regimul juridic de utilizare a datelor din registru, furnizarea informaţiei din registru, asigurarea protecţiei şi securităţii informaţiei din registru, controlul şi responsabilitatea. Totodată, proiectul hotărîrii Guvernului propune abrogarea Regulamentului Registrului de stat al evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale aprobat prin hotărîrea Guvernului nr.418/2000.

Prezentul proiect de hotărîre va avea un caracter provizoriu cu o aplicabilitate tranzitorie, fiind în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial pînă la momentul aprobării Conceptului și Regulamentului sistemului informațional „Protecția Socială” prin Hotărîre de Guvern.

Proiectul și Nota informativă.

Persoane responsabile:
Lupașco Iulia (șef adjunct direcția juridică) 
Tel . 022-257-632 / Email : iulia.lupasco@cnas.gov.md

Data limită pentru comentarii: 26.02.2021

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...