37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   CNAS organizează tratamentul balneosanatorial persoanelor asigurate și veteranilor

CNAS organizează tratamentul balneosanatorial persoanelor asigurate și veteranilor

07.07.2021379 views CNAS
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Conform Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021 nr.255/2020, pentru restabilirea sănătăţii prin tratament balneosanatorial a persoanelor asigurate sunt alocate mijloace în sumă de 30,0 mln. lei din contul bugetului asigurărilor sociale de stat și 57,4 mln. lei din contul bugetului de stat pentru recuperarea sănătăţii persoanelor îndreptăţite prin Legea cu privire la veterani nr.190/2003.

Pentru organizarea tratamentului balneosanatorial în anul 2021, Casa Naţională de Asigurări Sociale a încheiat contracte de procurare a biletelor de tratament (conform Legii privind achiziţiile publice nr.131/2015) în diferite instituţii specializate:

- Sanatoriul Preventoriu de Bază „Constructorul" din Chişinău;

- Instituţia subordonată Asociației curativ-sanatoriale și de recuperare a Cancelariei de Stat Î.S. „Medisan" - sanatoriul „Moldova" din Truscaveţ;

- Societăţile cu răspundere limitată „Struguraş" din satul Cocieri, raionul Dubăsari; „Bucuria-Sind", orașul Vadul lui Vodă; „Nufărul Alb", orașul Cahul; „Codru" din comuna Hîrjauca, raionul Călăraşi;

- Stațiunea balneară „Orizont", orașul Sergheevca;

- Stațiunea balneară „Dnestr", orașul Camenca.

Din numărul total al biletelor procurate în anul curent, 86% (11146 bilete) le revin sanatoriilor situate pe teritoriul Republicii Moldova. Cele mai multe locuri oferite, care de altfel sunt valabile pentru toate categoriile de beneficiari, sunt la: „Nufărul Alb", orașul Cahul; „Codru" din comuna Hîrjauca, raionul Călăraşi; „Bucuria-Sind", orașul Vadul lui Vodă; „Struguraş" din satul Cocieri, raionul Dubăsari.

Pentru persoanele angajate în câmpul muncii, în anul curent au fost procurate 5241 bilete în sumă de 29,8 mln. lei. Dintre acestea, 2412 bilete au fost transmise spre repartizare de către Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova, iar 2829 bilete au fost transmise spre repartizare beneficiarilor prin intermediul Caselor Teritoriale de Asigurări Sociale (CTAS).

Pentru recuperarea sănătăţii veteranilor au fost procurate 7699bilete în sumă de 54,6 mln. lei care au fost transmise spre repartizare beneficiarilor prin intermediul CTAS.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...