37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   CNAS: Informaţie operativă privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în luna ianuarie a anului 2022

CNAS: Informaţie operativă privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în luna ianuarie a anului 2022

17.02.2022337 views CNAS
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Conform Raportului operativ privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat, în luna ianuarie a anului 2022, în bugetul asigurărilor sociale de stat au fost acumulate venituri în sumă totală de 3188,7 mil. lei sau 10,2% din planul anual stabilit de 31224,2 mil. lei.

Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii s-au acumulat în sumă de 1311,6 mil. lei sau 7,1% din suma anuală prevăzută de 18367,7 mil. lei. Suma contribuţiilor de asigurări sociale de stat acumulate în perioada raportată a înregistrat o creştere cu 215,0 mil. lei sau cu 19,6% faţă de indicatorul respectiv, realizat în perioada similară a anului 2021.

Alte venituri au fost încasate în sumă de 29,9 mil. lei. Partea preponderentă din suma totală a altor venituri sau 29,8 mil. lei o constituie partea impozitului unic perceput de la rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei, care a fost în creştere comparativ cu perioada respectivă a anului precedent cu 37,7%.

Transferurile de la bugetul de stat s-au finanţat în sumă de 1847,2 mil. lei, în corespundere cu cererile de finanţare, din care:

- 822,2 mil. lei - destinate plăţii  prestaţiilor de asistenţă  socială şi altor plăţi, care conform legislaţiei sunt finanţate din bugetul de stat. Acestea au constituit 8,5% din suma anuală prevăzută de 9618,9 mil. lei, iar faţă de perioada similară a anului precedent au fost cu 231,3 mil. lei sau cu 39,2% mai mari;

- 1025,0 mil. lei - destinate acoperirii deficitului de venituri proprii ale bugetului asigurărilor sociale de stat şi au constituit 35,0% din planul anual stabilit.

Cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada raportată au fost executate în sumă de 2465,6 mil. lei sau 7,9% din suma anuală planificată de 31224,2 mil. lei.

Faţă de indicatorul respectiv realizat în aceiaşi perioadă a anului 2021, suma cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat executate în perioada raportată a anului curent a fost mai mare cu 326,3 mil. lei sau cu 15,2%.

În luna ianuarie a anului 2022, veniturile totale au depăşit cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat cu 723,1 mil. lei.

Soldul mijloacelor băneşti la conturile CNAS la situaţia din 1 februarie 2022 a constituit 783,5 mil. lei.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...