37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   CNAS: În atenţia plătitorilor de contribuţii la BASS

CNAS: În atenţia plătitorilor de contribuţii la BASS

25.06.2020717 views CNAS
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În vederea executării modificărilor operate în Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale prin Legea nr. 60 din 23.04.2020 privind instituirea unor măsuri de susținere a activității de întreprinzător și modificarea unor acte normative (Monitorul Oficial nr.108-109 din 25.04.2020), care intră în vigoare la 1 ianuarie 2020, Ministerul Finanţelor prin Ordinul nr . 77 din 17 iunie 2020 (Monitorul Oficial nr. 152 din 20 iunie 2020) a modificat  Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 126 din 4 octombrie 2017.

Prin ordinul menţionat au fost operate modificări la Instrucţiunea cu privire la modul de completare a Dării de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC18).

Aşadar, s-au efectuat ajustări şi completări la pct.8 cu referire la stabilirea şi plata indemnizaţiilor pentru incapacitate de muncă cauzată de accidente de muncă sau boli profesionale. Dat fiind faptul, că în cadrul Portalului certificatelor de concediu medical şi a documentelor de cercetare a accidentului de muncă sau de constatare a îmbolnăvirii profesionale este  implementată funcţionalitatea pentru  prestatorii de asistenţă medicala de înregistrare şi remitere a datelor din certificatele de concediu medical cauzat de accident de muncă sau boală profesională, Casa Naţională de Asigurări Sociale recepţionează datele aferente certificatelor medicale menţionate prin platforma de interoperabilitate MConnect. Respectiv, Casele teritoriale de asigurări sociale în baza datelor recepţionate, vor stabili şi achita din bugetul asigurărilor sociale de stat indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accidente de muncă sau boli profesionale  începând cu a 21-a zi calendaristică, pentru zile lucrătoare.

Potrivit modificărilor operate la pct. 1.6 din anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale, angajatorii din agricultură (persoane fizice și juridice) care practică în decursul perioadei de gestiune nu mai puțin de 95% din activitățile stipulate în grupele 01.1–01.6 din Clasificatorul activităților din economia Moldovei, beneficiază de compensarea din bugetul de stat a 6% din contribuţiile de asigurări sociale de stat calculate şi datorate de angajator.

În acest context, Nota ce urmează după pct. 1.5 din Instrucţiune aferentă unor
explicaţii pentru angajatorii din agricultură, care practică în decursul perioadei de gestiune nu mai puțin de 95% din activitățile stipulate în grupele 01.1-01.6 din Clasificatorul activităților din economia Moldovei a fost ajustată şi completată.

Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 77 din 17.06.2020 cu privire la modificarea ordinului Ministerului Finanţelor nr. 126 din 4 octombrie 2017 (ro-ru).

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...