37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   CNA propune modificarea Codului fiscal

CNA propune modificarea Codului fiscal

19.09.2019947 views Monitorul Fiscal
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Centrul Național Anticorupție (CNA) a elaborat un proiect de lege cu privire la modificarea unor acte legislative, prin care se propune implementarea unor măsuri ce vor contribui la creșterea capacităților instituționale ale Agenției pentru Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) și eficientizarea exercitării atribuțiilor funcționale de către aceasta.

Autorii proiectului propun o altă redacție a alin. 111 al art. 22616 „Mecanismul de declarare și de asigurare a confidențialității” din Codul fiscal (CF) cu următorul cuprins:

(111) Prin derogare de la alin. (11), se permite eliberarea copiei de pe declarația privind disponibilul de mijloace bănești la situația din 1 ianuarie 2012, depusă conform prevederilor art. 2267 alin. (1), la solicitarea scrisă a persoanei fizice care a prezentat declarația dată sau la solicitarea Agenției pentru Recuperare a Bunurilor Infracționale. Solicitarea privind eliberarea copiei va fi examinată în termen de 15 zile calendaristice de la data înregistrării acesteia. Copia declarației va fi înmânată persoanei fizice numai după semnarea de către contribuabil a declarației de asumare a responsabilității privind confidențialitatea informației recepționate”.

Această modificare este impusă de necesitatea corelării prevederii art. 22616 din CF cu prevederile art. 14 din Legea privind Agenția pentru Recuperare a Bunurilor Infracționale nr. 48/2017 (Legea nr.48/2017), care prevede că informațiile (documentele, materialele etc.) transmise pentru activitatea ARBI de furnizorii de date relevante, de organele de urmărire penală, ale procuraturii, de către instanțele judecătorești sau de alte autorități competente în scopul prevăzut de lege nu constituie divulgare a secretului comercial, bancar, profesional sau a datelor cu caracter personal.

Astfel, în cazul susținerii inițiativei CNA de către legiuitor, Serviciul Fiscal de Stat va prezenta, la solicitarea ARBI, informațiile privind mijloace bănești ale persoanei și informațiile acumulate din surse indirecte, în temeiul art. 22611 din CF.

Proiectul mai conține modificări la Legea nr. 48/2017, care introduc posibilitatea emiterii de către ARBI a ordinului de înghețare a bunurilor infracționale în cadrul investigațiilor financiare paralele, precum și extinderea acestui termen până la 30 zile lucrătoare. Necesitatea, conform autorilor, este motivată prin sporirea capacității operativității ARBI, în special în ceea ce privește indisponibilizarea activelor în cont sau a mijloacelor de transport, care ușor pot fi transferate, extrase sau înstrăinate de către beneficiar până la soluționarea demersului procurorului de indisponibilizare a bunului.

Una din completări propuse de autorii proiectului la Codul de procedură penală stipulează că „mijloacele de transport sechestrate, indiferent de valoarea acestora, precum și alte bunuri sechestrate cu valoare de până la patru mii unități convenționale, cu excepția bunurilor imobile, urmează a fi valorificate necondiționat”.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...