37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Citarea contribuabilului la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat

Citarea contribuabilului la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat

20.02.2024198 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În scopul exercitării atribuțiilor, Serviciul Fiscal de Stat și funcționarul fiscal, conform prevederilor art. 134 alin. (1) p. 14) din Codul fiscal, au dreptul să citeze la Serviciul Fiscal de Stat contribuabilul, persoana presupusă a fi subiectul impozitării, persoana cu funcţie de răspundere a contribuabilului, inclusiv responsabilul de evidența documentelor referitoare la persoana presupusă a fi subiectul impozitării, pentru a depune mărturii, a prezenta documente şi informaţii în problema de interes pentru Serviciul Fiscal de Stat, cu excepţia documentelor şi informaţiilor care, conform legislaţiei, constituie secret de stat. Neprezentarea persoanei citate la data şi ora stabilite în citaţie nu împiedică efectuarea de către Serviciul Fiscal de Stat a actelor procedurale fiscale.

Potrivit art.226 alin.(1) din Codul fiscal, citația este un înscris în care persoana este invitată la Serviciul Fiscal de Stat ca să depună documente sau să prezinte alt gen de informație, relevante pentru administrarea fiscală, precum și pentru realizarea tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte. Serviciul Fiscal de Stat este în drept să citeze orice persoană pentru a depune mărturii sau a prezenta documente.

Modelul citației este stabilit de Serviciul Fiscal de Stat. În ea se indică scopul citării, data, ora și locul unde trebuie să se prezinte persoana citată, obligațiile și responsabilitatea ei.

Citațiile se întocmesc în 2 exemplare, unul dintre care se înmînează/expediază recomandat persoanei citate, iar altul se anexează la materialele aferente.

Conform art.226 alin.(3) din Codul fiscal, în cazul citării contribuabilului, trebuie respectate următoarele reguli:
a) citaţia să fie semnată de conducerea Serviciului Fiscal de Stat;
b) citaţia să se înmîneze cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de data la care persoana citată trebuie să se prezinte dacă legislaţia nu prevede altfel;
c) în citaţie să fie specificate documentele de evidenţă sau un alt gen de informaţii dacă urmează să fie prezentate;
d) la cererea persoanei citate, Serviciul Fiscal de Stat poate schimba data, ora sau locul de prezentare;
e) persoana citată are dreptul să depună mărturii în prezenţa reprezentantului său;
f) Serviciul Fiscal de Stat este în drept să ceară persoanei citate să prezinte documentele existente, nu este însă în drept să ceară întocmirea şi/sau semnarea de documente, cu excepţia procesului-verbal.

La prezentarea contribuabilului, conform citației, funcționarul fiscal este obligat să respecte art. 226 alin. (4) din Codul fiscal, care prevede că, înainte de audiere, se identifică persoana citată, i se expun drepturile, obligaţiile, precum şi răspunderea pe care o implică depunerea deliberată a unor mărturii false.

Toate acestea se trec într-un proces-verbal, semnat, pentru conformitate, de persoana citată. La audiere, i se solicită să declare tot ceea ce cunoaşte despre cazul pentru care a fost citată. După ce persoana depune mărturii, funcţionarul fiscal îi poate adresa întrebări. Mărturiile se consemnează în procesul-verbal, semnat de cel care le-a depus.

De asemenea, se va ține cont și de prevederile imperative ale art. 1291 din Codul fiscal.

Potrivit art. 253 alin. (5) din Codul fiscal, pentru neexecutarea cerințelor din citația Serviciului Fiscal de Stat, contribuabilii specificați la art.232 lit.b) din Codul fiscal, se sancționează cu amendă în mărime de la 400 la 600 de lei, contribabilii specificați la art. 232 lit. a) și c) din Codul fiscal – de la 4 000 la 6 000 lei, iar neexecutarea cerințelor din citația bancară se sancționează cu amendă de 5 000 de lei.

În scopul exercitării atribuțiilor, Serviciul Fiscal de Stat și funcționarul fiscal, conform prevederilor art. 134 alin. (1) p. 14) din Codul fiscal, au dreptul să citeze la Serviciul Fiscal de Stat contribuabilul, persoana presupusă a fi subiectul impozitării, persoana cu funcţie de răspundere a contribuabilului, inclusiv responsabilul de evidența documentelor referitoare la persoana presupusă a fi subiectul impozitării, pentru a depune mărturii, a prezenta documente şi informaţii în problema de interes pentru Serviciul Fiscal de Stat, cu excepţia documentelor şi informaţiilor care, conform legislaţiei, constituie secret de stat. Neprezentarea persoanei citate la data şi ora stabilite în citaţie nu împiedică efectuarea de către Serviciul Fiscal de Stat a actelor procedurale fiscale.

Potrivit art.226 alin.(1) din Codul fiscal, citația este un înscris în care persoana este invitată la Serviciul Fiscal de Stat ca să depună documente sau să prezinte alt gen de informație, relevante pentru administrarea fiscală, precum și pentru realizarea tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte. Serviciul Fiscal de Stat este în drept să citeze orice persoană pentru a depune mărturii sau a prezenta documente.

Modelul citației este stabilit de Serviciul Fiscal de Stat. În ea se indică scopul citării, data, ora și locul unde trebuie să se prezinte persoana citată, obligațiile și responsabilitatea ei.

Citațiile se întocmesc în 2 exemplare, unul dintre care se înmînează/expediază recomandat persoanei citate, iar altul se anexează la materialele aferente.

Conform art.226 alin.(3) din Codul fiscal, în cazul citării contribuabilului, trebuie respectate următoarele reguli:
a) citaţia să fie semnată de conducerea Serviciului Fiscal de Stat;
b) citaţia să se înmîneze cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de data la care persoana citată trebuie să se prezinte dacă legislaţia nu prevede altfel;
c) în citaţie să fie specificate documentele de evidenţă sau un alt gen de informaţii dacă urmează să fie prezentate;
d) la cererea persoanei citate, Serviciul Fiscal de Stat poate schimba data, ora sau locul de prezentare;
e) persoana citată are dreptul să depună mărturii în prezenţa reprezentantului său;
f) Serviciul Fiscal de Stat este în drept să ceară persoanei citate să prezinte documentele existente, nu este însă în drept să ceară întocmirea şi/sau semnarea de documente, cu excepţia procesului-verbal.

La prezentarea contribuabilului, conform citației, funcționarul fiscal este obligat să respecte art. 226 alin. (4) din Codul fiscal, care prevede că, înainte de audiere, se identifică persoana citată, i se expun drepturile, obligaţiile, precum şi răspunderea pe care o implică depunerea deliberată a unor mărturii false.

Toate acestea se trec într-un proces-verbal, semnat, pentru conformitate, de persoana citată. La audiere, i se solicită să declare tot ceea ce cunoaşte despre cazul pentru care a fost citată. După ce persoana depune mărturii, funcţionarul fiscal îi poate adresa întrebări. Mărturiile se consemnează în procesul-verbal, semnat de cel care le-a depus.

De asemenea, se va ține cont și de prevederile imperative ale art. 1291 din Codul fiscal.

Potrivit art. 253 alin. (5) din Codul fiscal, pentru neexecutarea cerințelor din citația Serviciului Fiscal de Stat, contribuabilii specificați la art.232 lit.b) din Codul fiscal, se sancționează cu amendă în mărime de la 400 la 600 de lei, contribabilii specificați la art. 232 lit. a) și c) din Codul fiscal – de la 4 000 la 6 000 lei, iar neexecutarea cerințelor din citația bancară se sancționează cu amendă de 5 000 de lei.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...