37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Cît a însumat Produsul intern brut în trimestrul I 2019?

Cît a însumat Produsul intern brut în trimestrul I 2019?

26.06.2019491 views InfoMarket
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Potrivit Biroului Naţional de Statistică, pe seria ajustată sezonier, față de același trimestru din 2018, PIB s-a majorat cu 4,1%, iar față de trimestrul IV 2018 - cu 0,3%.

La creșterea PIB, în trimestrul I 2019 față de trimestrul I 2018 au contribuit următoarele activități economice: comerțul cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor; transport și depozitare; activități de cazare și alimentație publică (+1,2%), cu o pondere de 19,7% la formarea PIB și o creștere a valorii adăugate brute (VAB) cu 6,4%; construcții (+0,9%), cu o pondere de 6,3% la formarea PIB și o creștere a VAB cu 15,7%; industria extractivă; industria prelucrătoare; producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat; distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare (+0,5%), cu o pondere de 16,3% la formarea PIB și o creștere a VAB cu 3,1%; informații și comunicații (+0,5%), cu o pondere de 6,4% la formarea PIB și o creștere a VAB cu 8,1%; tranzacții imobiliare (+0,4%), cu o pondere de 9,1% la formarea PIB și o creștere a VAB cu 5,0%; artă, activități de recreere și de agrement; alte activităţi de servicii; activităţi ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic; activităţi ale gospodăriilor private de producere de bunuri şi servicii destinate consumului propriu (+0,4%), cu o pondere de 2,8% la formarea PIB și o creștere a VAB cu 15,2%; activități financiare și de asigurări (+0,3%), cu o pondere de 4,3% la formarea PIB și o creștere a VAB cu 6,8%; activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice; activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport (+0,1%), cu o pondere de 3,7% la formarea PIB și o creștere a VAB cu 3,8%.

Total pe economie VAB s-a majorat cu 5,1%, contribuind la formarea și creșterea PIB cu 85,9% și 4,4% respectiv. Volumul impozitelor pe produse s-a majorat cu 2,3% în raport cu perioada similară a anului anterior, contribuind la creșterea și formarea PIB cu 0,3% și 14,5% respectiv.

Din punct de vedere al utilizării PIB creșterea s-a datorat: formării brute de capital fix (+2,3%), cu o pondere de 20,6% la formarea PIB și o creștere a volumului cu 11,3%; consumului final al gospodăriilor populației (+1,6%), cu o pondere de 87,0% la formarea PIB și o majorare a volumului cu 1,7%; consumului final al administrației publice și instituțiilor fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației (+0,5%), cu o pondere de 19,6% la formarea PIB și o majorare a volumului cu 2,6%; exportului net de bunuri și servicii (+1,0%), consecință a creșterii cu 9,5% a exporturilor de bunuri și servicii corelată cu o creștere mai redusă a importurilor de bunuri și servicii (+3,8%).

Amintim că în 2018, PIB-ul Moldovei s-a ridicat la 190 miliarde lei și a crescut cu 4%, comparativ cu anul 2017

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...