37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Circa 7600 de încălcări de la legislația muncii în primele patru luni

Circa 7600 de încălcări de la legislația muncii în primele patru luni

23.05.2022148 views ISM
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Sub aspectul respectării actelor legislative şi normative din domeniul raporturilor de muncă, securității și sănătății în muncă, pe parcursul lunilor ianuarie – aprilie ale anului 2022, de către inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului de Stat al Muncii au fost supuse controlului 695 unități, inclusiv 252 controale în domeniul raporturilor de muncă, 51 – securității și sănătății în muncă, 386 – complexe (în domeniul raporturilor de muncă și securității și sănătății în muncă) și 6 – în domeniul migrației de muncă.

Din numărul total de controale, 484 constituie controale planificate (din care 225 în sectorul public și 259 în sectorul real) şi 211 inopinate (din care 66 în sectorul public și 145 în sectorul real). Cu deplasarea în teren la agentul economic au fost efectuate 526 controale, iar 169 – din oficiu.

Ca rezultat al acțiunilor de inspecție au fost întocmite procese–verbale de control, în care au fost stabilite și consemnate 7 597 încălcări şi abateri de la prevederile actelor legislative şi normative, din care 3 968 în domeniul raporturilor de muncă și 3 629 – în domeniul securității și sănătății în muncă.

Activităţile de inspecție întreprinse scot în evidenţă faptul, că angajatorii cel mai frecvent comit încălcări ale normelor legale referitoare la stabilirea salariului și respectarea termenilor de plată a acestuia și admit lacune în organizarea activității de protecție și prevenire la nivel de unitate.

Conform datelor publicate pentru monitorizarea modului şi termenilor de achitare a salariilor, au fost efectuate 132 controale (63 planificate și 69 inopinate) la unități, care au admis restanţe și neachitarea altor plăți salariale în sumă de 65,77 mil. lei față de 8618 angajați. Inspectorii de muncă au întocmit procese-verbale de control, au întocmit planuri de remediere, stabilind termeni de lichidare a restanţelor salariale.

Totodată, pentru admiterea restanțelor salariale au fost încheiate 6 procese-verbale cu privire la contravenție în temeiul art.57 al.1 Codul contravențional pentru încălcarea intenționată a termenelor de plată a salariilor, indemnizaţiilor şi altor plăţi cu caracter permanent, stabilite prin lege, care au fost înaintate spre examinare instanței de judecată.

Sub aspectul realizării obiectivului „Intensificarea controlului în scopul depistării evaziunilor fiscale şi contracarării fenomenului „muncii la negru”, la 14 angajatori persoane juridice și 4 angajatori persoane fizice au fost depistate 24 persoane, ce activau fără forme legale de angajare. Pentru prestarea muncii de către salariați fără a avea încheiat un contract individual de munca în formă scrisă și utilizarea muncii nedeclarate, de către inspectorii de muncă au fost întocmite planuri de remediere pentru angajatorii persoane juridice.

Pentru contracararea practicii de achitare a salariilor „în plic” și a „muncii la negru”, în perioada supusă examinării au fost efectuate 16 controale planificate cu reprezentanții Serviciului Fiscal de Stat, 1 control inopinat cu Inspectoratul de Poliție și 1 control planificat cu reprezentați ai sindicatului din învățământ. De asemenea au fost examinate 10 sesizări ale Inspectoratului de poliție privind depistarea persoanelor, care desfășurau muncă nedeclarată.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...