37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Circa 12 mii de contracte de locațiune au fost înregistrate la Serviciul Fiscal de Stat în 11 luni ale anului curent

Circa 12 mii de contracte de locațiune au fost înregistrate la Serviciul Fiscal de Stat în 11 luni ale anului curent

17.12.2019284 views Serviciul Fiscal de Stat
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Activitățile Serviciului Fiscal de Stat de aducere în cadrul legal a persoanelor fizice și juridice care oferă în chirie bunuri imobile continuă și au drept scop asigurarea unui nivel înalt de conformare fiscală în acest domeniu de activitate.

Astfel, pe parcursul lunilor ianuarie- noiembrie 2019 au fost înregistrate 12 159 contracte de dare în locațiune/chirie/arendă a bunurilor imobile. Acestea au fost înregistrate la Direcțiile deservire fiscală din teritoriul în care sunt amplasate.

Urmare a transmiterii în locațiune a bunurilor imobile și drept rezultat al înregistrării contractelor de către Serviciul Fiscal de Stat, la buget au fost încasate venituri în sumă de 20,2 milioane lei, depășind veniturile încasate în perioada similară a anului precedent cu 5,6 milioane lei sau o creștere de 38,1 %.

Totodată, pe parcursul lunii noiembrie 2019, SFS a continuat acțiunile de conformare și verificare a persoanelor fizice care transmit în locațiune bunuri imobile. Ca rezultat, în perioada ianuarie – noiembrie au fost identificate 4957 persoane fizice ce dau în locațiune/chirie bunuri imobile fără a fi înregistrate conform legislației. Pentru aceeași perioadă, 3890 persoane fizice s-au conformat prevederilor legislației în vigoare și au înregistrat la SFS 12159 contracte de locațiune/chirie.

Totodată, au fost efectuate controale la 622 persoane fizice ce dau în locațiune bunuri imobile fiind calculate suplimentar la buget: plăți de bază – 686,2 mii lei, penalități – 35,4mii lei și amenzi – 101,2 mii lei. Serviciul Fiscal de Stat recomandă persoanelor care oferă în chirie bunuri imobiliare să se conformeze legislației fiscale și să achite impozitul în mărime de 7% din veniturile obținute.

Suma impozitului pe venit se va achita cel târziu la data de 2 a lunii curente sau în avans. În cazul în care contractul a fost încheiat după data de 2 a lunii, termenul de plată în această lună va fi a doua zi din momentul încheierii contractului. Achitarea se va efectua în orice bancă comercială sau oficiu poștal al Republicii Moldova.

NOTĂ: Cetățenii care dau în chirie bunuri imobiliare sunt obligați să înregistreze contractele de locațiune în termen de trei zile de la data încheierii la subdiviziunea structurală a Serviciului Fiscal de Stat (Direcția deservire fiscală), în raza căreia își au domiciliul de bază. Persoanele fizice care nu își vor onora obligațiile corespunzătoare, riscă amenzi și sancțiuni, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...