37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Cine trebuie să achite taxa pentru apă? Pe scurt despre subiecții, obiectul și cotele impunerii

Cine trebuie să achite taxa pentru apă? Pe scurt despre subiecții, obiectul și cotele impunerii

05.05.2021550 views
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

Subiecţii impunerii

Subiecţi ai taxei pentru apă sunt persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător şi persoanele juridice care:

 • extrag apă din sursele de apă de suprafaţă şi din cele subterane;
 • utilizează apa potabilă din orice sursă în scopul îmbutelierii;
 • extrag apă minerală naturală;
 • utilizează apa la hidrocentrale.

Obiectul impunerii

Obiect al impunerii îl constituie:

 • volumul de apă extrasă din sursele de apă de suprafaţă şi din cele subterane;
 • volumul de apă potabilă utilizată din orice sursă în scopul îmbutelierii;
 • volumul de apă minerală extrasă;
 • volumul de apă utilizată de hidrocentrale.

Cotele impunerii

Taxa pentru apă se percepe în următoarele mărimi:

 1. pentru fiecare 1 m3 de apă extrasă din sursele de apă de suprafaţă şi din cele subterane (exceptând apa minerală naturală extrasă, apa potabilă extrasă şi/sau utilizată în scopul îmbutelierii) – 0,3 lei;
 2. pentru fiecare 1 m3 de apă minerală naturală extrasă în scopul îmbutelierii – 16 lei;
 3. pentru fiecare 1 m3 de apă minerală naturală extrasă şi utilizată în alte scopuri decât cele prevăzute la pct.2) – 2 lei;
 4. pentru fiecare 1 m3 de apă potabilă extrasă din sursele de apă de suprafaţă şi din cele subterane în scopul îmbutelierii – 16 lei;
 5. pentru fiecare 1 m3 de apă potabilă utilizată în scopul îmbutelierii – 15,7 lei;
 6. pentru fiecare 10 m3 de apă utilizată de hidrocentrale – 0,06 lei.

Subiecţi ai taxei prevăzute la pct.5) sunt persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător şi persoanele juridice care îmbuteliază apa potabilă extrasă de alt subiect.

Subiecţi ai taxei prevăzute la pct.2) şi 4) sunt persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător şi persoanele juridice care extrag şi îmbuteliază apă minerală naturală şi/sau potabilă.

Modul de calculare a taxei

Taxa pentru apă se calculează de sine stătător de către subiecţii impunerii, pornindu-se de la volumul apei extrase şi/sau utilizate, conform datelor contoarelor sau, în lipsa acestora, conform normelor de extragere şi/sau utilizare.

Elaborarea normelor de extragere şi/sau de utilizare a apei şi controlul asupra cantităţii de apă extrasă se efectuează de către organul de stat împuternicit de Guvern.

Înlesniri fiscale

Taxa nu se aplică pentru:

a) apa extrasă din subsol concomitent cu minereurile utile sau extrasă pentru prevenirea (lichidarea) acţiunii dăunătoare a acestor ape;

b) apa extrasă şi livrată direct sau prin intermediul unor agenţi economici populaţiei, autorităţilor publice şi instituţiilor finanţate de la bugetele de toate nivelurile;

c) apa extrasă pentru stingerea incendiilor sau livrată pentru aceste scopuri direct sau prin intermediul unor agenţi economici;

d) apa extrasă de întreprinderile societăţilor orbilor, surzilor, invalizilor şi instituţiile medico-sanitare publice sau livrată acestora direct sau prin intermediul unor agenţi economici;

e) apa extrasă de întreprinderile din cadrul sistemului penitenciar sau livrată acestora direct sau prin intermediul unor agenţi economici.

În cazul livrării apei în scopurile specificate la lit.b), c), d) şi e) prin intermediul unor agenţi economici, informaţia cu privire la volumul de apă livrată se prezintă subiectului impunerii de către agenţii economici respectivi trimestrial, pînă la data de 5 a lunii următoare trimestrului gestionar, în forma stabilită de Serviciul Fiscal de Stat.

Subiecţii impunerii

Subiecţi ai taxei pentru apă sunt persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător şi persoanele juridice care:

 • extrag apă din sursele de apă de suprafaţă şi din cele subterane;
 • utilizează apa potabilă din orice sursă în scopul îmbutelierii;
 • extrag apă minerală naturală;
 • utilizează apa la hidrocentrale.

Obiectul impunerii

Obiect al impunerii îl constituie:

 • volumul de apă extrasă din sursele de apă de suprafaţă şi din cele subterane;
 • volumul de apă potabilă utilizată din orice sursă în scopul îmbutelierii;
 • volumul de apă minerală extrasă;
 • volumul de apă utilizată de hidrocentrale.

Cotele impunerii

Taxa pentru apă se percepe în următoarele mărimi:

 1. pentru fiecare 1 m3 de apă extrasă din sursele de apă de suprafaţă şi din cele subterane (exceptând apa minerală naturală extrasă, apa potabilă extrasă şi/sau utilizată în scopul îmbutelierii) – 0,3 lei;
 2. pentru fiecare 1 m3 de apă minerală naturală extrasă în scopul îmbutelierii – 16 lei;
 3. pentru fiecare 1 m3 de apă minerală naturală extrasă şi utilizată în alte scopuri decât cele prevăzute la pct.2) – 2 lei;
 4. pentru fiecare 1 m3 de apă potabilă extrasă din sursele de apă de suprafaţă şi din cele subterane în scopul îmbutelierii – 16 lei;
 5. pentru fiecare 1 m3 de apă potabilă utilizată în scopul îmbutelierii – 15,7 lei;
 6. pentru fiecare 10 m3 de apă utilizată de hidrocentrale – 0,06 lei.

Subiecţi ai taxei prevăzute la pct.5) sunt persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător şi persoanele juridice care îmbuteliază apa potabilă extrasă de alt subiect.

Subiecţi ai taxei prevăzute la pct.2) şi 4) sunt persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător şi persoanele juridice care extrag şi îmbuteliază apă minerală naturală şi/sau potabilă.

Modul de calculare a taxei

Taxa pentru apă se calculează de sine stătător de către subiecţii impunerii, pornindu-se de la volumul apei extrase şi/sau utilizate, conform datelor contoarelor sau, în lipsa acestora, conform normelor de extragere şi/sau utilizare.

Elaborarea normelor de extragere şi/sau de utilizare a apei şi controlul asupra cantităţii de apă extrasă se efectuează de către organul de stat împuternicit de Guvern.

Înlesniri fiscale

Taxa nu se aplică pentru:

a) apa extrasă din subsol concomitent cu minereurile utile sau extrasă pentru prevenirea (lichidarea) acţiunii dăunătoare a acestor ape;

b) apa extrasă şi livrată direct sau prin intermediul unor agenţi economici populaţiei, autorităţilor publice şi instituţiilor finanţate de la bugetele de toate nivelurile;

c) apa extrasă pentru stingerea incendiilor sau livrată pentru aceste scopuri direct sau prin intermediul unor agenţi economici;

d) apa extrasă de întreprinderile societăţilor orbilor, surzilor, invalizilor şi instituţiile medico-sanitare publice sau livrată acestora direct sau prin intermediul unor agenţi economici;

e) apa extrasă de întreprinderile din cadrul sistemului penitenciar sau livrată acestora direct sau prin intermediul unor agenţi economici.

În cazul livrării apei în scopurile specificate la lit.b), c), d) şi e) prin intermediul unor agenţi economici, informaţia cu privire la volumul de apă livrată se prezintă subiectului impunerii de către agenţii economici respectivi trimestrial, pînă la data de 5 a lunii următoare trimestrului gestionar, în forma stabilită de Serviciul Fiscal de Stat.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...