37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în ianuarie-septembrie 2020

Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în ianuarie-septembrie 2020

24.11.2020165 views Biroul Național de Statistică
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Biroul Național de Statistică informează că, în luna septembrie 20201,2 cifra de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete)a înregistrat o creștere cu 2,9% (în preţuri comparabile) faţă de luna precedentă şi o creștere cu 9,3% comparativ cu luna septembrie 2019.

Cifra de afaceri pentruserviciile de piaţă prestate populaţiei în septembrie 2020 a crescut cu 15,5% (în preţuri comparabile) faţă de luna august 2020 şi a scăzut cu 3,6% comparativ cu luna septembrie 2019.

În ianuarie-septembrie 2020 cifra de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) s-a majorat cu 1,4% (în preţuri comparabile) faţă de perioada corespunzătoare din 2019.

În același timp, cifra de afaceri pentruserviciile de piaţă prestate populaţiei s-a micșorat cu 21,2% (în preţuri comparabile) în raport cu ianuarie-septembrie 2019.

În luna septembrie 2020 cifra de afaceri din comerţul cu ridicata (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) a crescut cu 20,5% (în preţuri curente) față de luna august 2020 și a scăzut cu 0,9%, comparativ cu luna septembrie 2019.

Cifra de afaceri pentru serviciile de piaţa prestate, în principal, întreprinderilor în septembrie 2020au crescut cu 6,7% (în preţuri curente) față de luna precedentă și s-au micșorat cu 18,5% comparativ cu luna septembrie 2019.

În ianuarie-septembrie 2020 cifra de afaceri din comerţul cu ridicata (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) s-a micșorat cu 8,2% (în preţuri curente) faţă de perioada corespunzătoare din anul 2019.

Cifra de afaceri pentru serviciile de piaţa prestate, în principal, întreprinderilor, în aceeași perioadă a înregistrat o scăderecu 17,9% (în preţuri curente) în raport cu ianuarie-septembrie 2019.

În luna septembrie 2020 cifra de afaceri din comerţul cu autovehicule şi motociclete a înregistrat o creștere de 18,9% (în preţuri curente) faţă de luna precedentă şi o scădere cu 10,4% față de luna septembrie 2019.

În ianuarie-septembrie 2020 cifra de afaceri din comerţul cu autovehicule şi motociclete s-amicșorat cu 19,7% (în preţuri curente) comparativ cu aceeași perioada din 2019.


Impactul COVID-19:Informațiile din acest comunicat de presă reflectă și impactul consecințelor pandemiei de coronavirus (COVID-19) asupra activității comerțului și serviciilor.


Note:

1 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2 Datele sunt provizorii, si pot fi rectificate în luna următoare conform precizărilor parvenite de la întreprinderi.

Precizări metodologice:

Informații relevante:

Referințe utile privind evoluția cifrei de afaceri  în unele state ale lumii:

Eurostat:

Comitetul pentru Statistică al CSI (CISSTAT):

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...