37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Cetățenii RM și străinii cu permis de ședere, vor achita prima AOAM în sumă fixă

Cetățenii RM și străinii cu permis de ședere, vor achita prima AOAM în sumă fixă

01.04.20201.316 views
(2 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

La data de 31 martie 2020, a fost convocată ședința Comisiei pentru Situații Excepționale. A fost audiată informația despre evoluția situației epidemiologice, măsurile întreprinse și cele recomandate pentru a administra criza epidemiologică și a atenua efectele ei. În acest sens Comisia a adoptat Dispoziția numărul 10. Printre cele mai importante măsuri adoptate sunt următoarele:

1. Prin derogare de la prevederile p. 25 din Dispoziția nr.3 din 23 martie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, moratoriul instituit asupra controalelor de stat nu se aplică asupra controlului efectuat în privința inspectării fondului forestier și acvatic de stat.

2. Se suspendă preluarea de către Biroul Migrație și Azil a cererilor de acordare/prelungire a dreptului de ședere și eliberare a permiselor de ședere străinilor aflați legal în Republica Moldova, cu excepția cazurilor de necesitate stringentă. Permisele de ședere, eliberate străinilor de către Biroul migrație și azil, a căror termen de valabilitate expiră în perioada stării de urgență, se prelungesc cu 60 zile.

3. Prin derogare de la prevederile art. 4, alin. (7) din Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2020, nr. 174/2019, începînd cu 01 aprilie 2020, în perioada stării de urgență, cetățenii Republicii Moldova și străinii cu permis de ședere pe teritoriul Republicii Moldova, care intenționează să traverseze frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova și nu dețin statut de persoană asigurată în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală (AOAM), vor achita prima de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă.

4. Persoanele ce intenționează să traverseze frontiera de stat pe cale aeriană pe sensul de intrare în Republica Moldova vor achita prima de asigurare obligatorie de asistență medicală, în sumă fixă, inclusiv prin intermediul sistemului guvernamental Mpay. 24. Persoanele ce traversează frontiera de stat pe cale terestră pe sensul de intrare în Republica Moldova, vor completa și semna, în mod obligatoriu, Declarația pe propria răspundere privind obligația achitării în termen de 72 ore a primei de asigurare obligatorie de asistență medicală pentru anul 2020 (modelul Declarației se anexează, Anexa nr. 2).

Prezenta Dispoziție a intrat în vigoare din momentul emiterii și se publică pe pagina oficială a Guvernului.

Menționăm că potrivit Legii nr.1585/1998, Asigurarea obligatorie de asistență medicală reprezintă un sistem autonom garantat de stat de protecţie financiară a populaţiei în domeniul ocrotirii sănătăţii prin constituirea, pe principii de solidaritate, din contul primelor de asigurare,a unor fonduri bănești destinate pentru acoperirea cheltuielilor de tratare a stărilor condiționate de survenirea evenimentelor asigurate (maladie sau afecțiune). Sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală oferă cetățenilor Republicii Moldova posibilităţi egale în obţinerea asistenţei medicale oportune şi calitative.

Totodată, potrivit Anexei nr.2 la Legea nr.1593/2002, din categoria de plătitori ai primelor AOAM în sumă fixă, case se asigură în mod individual, fac parte și alţi cetăţeni ai Republicii Moldova care nu sînt angajaţi şi nu fac parte din nici una din categoriile enumerate şi nu sînt asigurate de Guvern, conform art.4 alin.(4) din Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală, care fac dovada aflării în Republica Moldova pentru cel puţin 183 de zile(pe parcursul anului bugetar). Vedeți și:
- Categoriile de plătitori ai primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în formă de contribuţie procentuală la salariu şi la alte recompense;
- Categoriile de plătitori ai primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă, care se asigură în mod individual;

Atenție! Potrivit Legii nr.174/2019 fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2020, prima de asigurare obligatorie de asistență medicală calculată în sumă fixă se stabilește în mărime de 4056 de lei pentru categoriile de plătitori prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 1593/2002. Iar cetățenii RM care nu fac parte din categoriile de plătitori prevăzute în Legea nr. 1593/2002 și care, după termenul stabilit la art. 22 alin. (1) din legea menționată, fac dovada aflării peste hotarele Republicii Moldova pe o perioadă mai mare de 183 de zile calendaristice în cursul anului bugetar obțin statutul de persoană asigurată în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală după achitarea integrală a primei de asigurare

La data de 31 martie 2020, a fost convocată ședința Comisiei pentru Situații Excepționale. A fost audiată informația despre evoluția situației epidemiologice, măsurile întreprinse și cele recomandate pentru a administra criza epidemiologică și a atenua efectele ei. În acest sens Comisia a adoptat Dispoziția numărul 10. Printre cele mai importante măsuri adoptate sunt următoarele:

1. Prin derogare de la prevederile p. 25 din Dispoziția nr.3 din 23 martie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, moratoriul instituit asupra controalelor de stat nu se aplică asupra controlului efectuat în privința inspectării fondului forestier și acvatic de stat.

2. Se suspendă preluarea de către Biroul Migrație și Azil a cererilor de acordare/prelungire a dreptului de ședere și eliberare a permiselor de ședere străinilor aflați legal în Republica Moldova, cu excepția cazurilor de necesitate stringentă. Permisele de ședere, eliberate străinilor de către Biroul migrație și azil, a căror termen de valabilitate expiră în perioada stării de urgență, se prelungesc cu 60 zile.

3. Prin derogare de la prevederile art. 4, alin. (7) din Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2020, nr. 174/2019, începînd cu 01 aprilie 2020, în perioada stării de urgență, cetățenii Republicii Moldova și străinii cu permis de ședere pe teritoriul Republicii Moldova, care intenționează să traverseze frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova și nu dețin statut de persoană asigurată în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală (AOAM), vor achita prima de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă.

4. Persoanele ce intenționează să traverseze frontiera de stat pe cale aeriană pe sensul de intrare în Republica Moldova vor achita prima de asigurare obligatorie de asistență medicală, în sumă fixă, inclusiv prin intermediul sistemului guvernamental Mpay. 24. Persoanele ce traversează frontiera de stat pe cale terestră pe sensul de intrare în Republica Moldova, vor completa și semna, în mod obligatoriu, Declarația pe propria răspundere privind obligația achitării în termen de 72 ore a primei de asigurare obligatorie de asistență medicală pentru anul 2020 (modelul Declarației se anexează, Anexa nr. 2).

Prezenta Dispoziție a intrat în vigoare din momentul emiterii și se publică pe pagina oficială a Guvernului.

Menționăm că potrivit Legii nr.1585/1998, Asigurarea obligatorie de asistență medicală reprezintă un sistem autonom garantat de stat de protecţie financiară a populaţiei în domeniul ocrotirii sănătăţii prin constituirea, pe principii de solidaritate, din contul primelor de asigurare,a unor fonduri bănești destinate pentru acoperirea cheltuielilor de tratare a stărilor condiționate de survenirea evenimentelor asigurate (maladie sau afecțiune). Sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală oferă cetățenilor Republicii Moldova posibilităţi egale în obţinerea asistenţei medicale oportune şi calitative.

Totodată, potrivit Anexei nr.2 la Legea nr.1593/2002, din categoria de plătitori ai primelor AOAM în sumă fixă, case se asigură în mod individual, fac parte și alţi cetăţeni ai Republicii Moldova care nu sînt angajaţi şi nu fac parte din nici una din categoriile enumerate şi nu sînt asigurate de Guvern, conform art.4 alin.(4) din Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală, care fac dovada aflării în Republica Moldova pentru cel puţin 183 de zile(pe parcursul anului bugetar). Vedeți și:
- Categoriile de plătitori ai primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în formă de contribuţie procentuală la salariu şi la alte recompense;
- Categoriile de plătitori ai primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă, care se asigură în mod individual;

Atenție! Potrivit Legii nr.174/2019 fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2020, prima de asigurare obligatorie de asistență medicală calculată în sumă fixă se stabilește în mărime de 4056 de lei pentru categoriile de plătitori prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 1593/2002. Iar cetățenii RM care nu fac parte din categoriile de plătitori prevăzute în Legea nr. 1593/2002 și care, după termenul stabilit la art. 22 alin. (1) din legea menționată, fac dovada aflării peste hotarele Republicii Moldova pe o perioadă mai mare de 183 de zile calendaristice în cursul anului bugetar obțin statutul de persoană asigurată în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală după achitarea integrală a primei de asigurare

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...