37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   CET21 și Instrucțiunea privind completarea formularului, propuse pentru consultări publice

CET21 și Instrucțiunea privind completarea formularului, propuse pentru consultări publice

06.10.2021755 views Monitorul FISC.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Ministerul Finanțelor a elaborat și a înaintat pentru consultări publice proiectul ordinului privind aprobarea formularului CET21 –  Declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit şi a Instrucțiunii privind modul de completare a acesteia. În condițiile aprobării ordinului, prima perioadă fiscală de raportare cu utilizarea noului formular va fi perioada fiscală a anului de gestiune 2021. 

Conform proiectului, în formularul CET21 se propun a fi divizate veniturile persoanelor fizice obținute pentru activitatea în RM și cele pentru activitatea în afara RM. Respectiv, este propusă următoarea structură: secțiunea întâi„Informație generală” se va indica categoria persoanei fizice (poziția A) și datele de identificare ale contribuabilului (poziția B). Secţiunea a doua„Calculul obligaţiei fiscale pentru rezidentul Republicii Moldova” se vor reflecta veniturile personale ale persoanelor fizice rezidente cu excepția venitului de la înstrăinarea activelor de capital (poziția C); venitul persoanei fizice rezidente obținut din surse aflate în afara RM pentru activitatea în RM, precum și venitul investițional și financiar din afara RM (poziția D); scutirile (poziția E); deducerile (poziția F); calculul impozitului pe venit (poziția G). 

În Secţiunea a treia „Calculul obligaţiei fiscale pentru persoana fizică nerezidentă” se vor reflecta veniturile personale ale persoanelor fizice nerezidente (poziția H); calculul impozitului pe venit al persoanei fizice nerezidente (poziția J). 

Secţiunea a patra „Calculul creşterii sau pierderii de capital” va include datele cu privire la calculul creşterii sau pierderii de capital în RM (poziția K) și va fi suplinită cu calculul creșterii sau pierderilor de capital în străinătate (poziția S)

Secţiunea a cincea„Facultativă”, ca și formularul CET18, va conține date cu privire la desemnarea procentuală (poziția M), însă se propune completarea acesteia cu încă trei poziții:

  • veniturile obținute de persoana fizică rezidentă a RM impozitate prin reținerea finală a impozitului la sursa de plată (poziția N);
  • veniturile din surse de venit neimpozabile obținute de persoana fizică rezidentă a RM (poziția O);
  • veniturile neimpozabile ale persoanei fizice rezidente din surse aflate în afara RM (poziția P).

 Proiectul Instrucțiunii de completare a formularului CET21 conține 89 de puncte față de 69 în Regulamentului privind modul de completare a Formularului CET18 aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 150 din 05.09.2018. Propunerile asupra documentului propus pentru consultări publice vor fi acceptate până la 12 octombrie anul curent.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...