37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Certificatul de calificare al auditorului pentru auditul general, exclus din lista actelor permisive

Certificatul de calificare al auditorului pentru auditul general, exclus din lista actelor permisive

06.07.20181.645 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În ședința Guvernului din 4 iulie curent, a fost examinat și aprobat un proiect de lege pentru modificarea unor acte legislative.

Elaborarea proiectul a fost generată de excluderea din Legea nr. 160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător a certificatului de calificare al auditorului pentru auditul general (Anexa nr.l NOMENCLATORUL ACTELOR PERMISIVE eliberate de către autorităţile emitente persoanelor fizice şi persoanelor juridice pentru practicarea activităţii de întreprinzător, Partea II. Actele permisive care se încadrează în categoria autorizaţiilor).

Drept argument, s-a invocat faptul că certificatul de calificare al auditorului pentru auditul general, nu poate fi atribuit la categoria actelor permisive, deoarece acesta este după natura sa un document asociat mai mult cu acordarea unui statut de calificare a persoanei, similar avocaţilor şi notarilor, ci nu a unui permis regulat de desfăşurare a activităţii de întreprinzător.

Certificate similare se eliberează şi în sectorul justiţiei, pentru desfăşurarea activităţii de notar, avocat, dar acestea nu cad sub incidenţa Legii nr. 160 din 22.07.2011 şi respectiv nu sunt incluse în Nomenclatorul actelor permisive. Prin urmare, se consideră absolut necesară aplicarea aceluiaşi principiu pentru toate certificatele care stau la baza desfăşurării activităţii profesionale, pentru a asigura o predictibilitate şi o accedere în profesie bine pregătită şi organizată.

Conform prevederilor art. 19 şi art. 20 ale Legii nr. 61-XVI din 16.03.2007 privind activitatea de audit, procedura de obţinere a certificatului de calificare al auditorului pentru auditul general este de destul de îndelungată de pînă la 3 ani, iar în cazul în care pretendentul nu a susţinut examenele de calificare în perioada de 3 ani, acesta nu va obţine certificatul şi va iniţia procedura de susţinere a examenului de calificare de la început.

Pe de altă parte, în baza prevederilor normelor Legii nr.160 din 22.07.2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător, prin procedura tacită (art. 62), persoana va depune setul de documente şi va obţine timp de o lună de la data depunerii, statut de auditor, însărcinat cu executarea auditului situaţiilor financiare la entităţi, inclusiv bănci, companii de asigurări, întreprinderi de stat, precum şi la liniile de finanţare acordate de Uniunea Europeană, ceea ce va periclita încrederea în capacitatea de asigurare a transparenţei decizionale a unor astfel de auditori.

În contextual celor expuse, art. 19 al Legii nr. 271 din 15 decembrie 2017 privind auditul situațiilor financiare va avea un nou cuprins, astfel:

Articolul 19. Reperfectarea și eliberarea duplicatului de pe certificatul de calificare al auditorului Modul de reperfectare și eliberare a duplicatului de pe certificatul de calificare al auditorului este stabilit în Regulamentul cu privire la certificarea auditorilor, aprobat de către Consiliu”.

Prezenta lege va intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu excepția prevederilor ce țin de modificarea art. 19, care vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2019.

În ședința Guvernului din 4 iulie curent, a fost examinat și aprobat un proiect de lege pentru modificarea unor acte legislative.

Elaborarea proiectul a fost generată de excluderea din Legea nr. 160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător a certificatului de calificare al auditorului pentru auditul general (Anexa nr.l NOMENCLATORUL ACTELOR PERMISIVE eliberate de către autorităţile emitente persoanelor fizice şi persoanelor juridice pentru practicarea activităţii de întreprinzător, Partea II. Actele permisive care se încadrează în categoria autorizaţiilor).

Drept argument, s-a invocat faptul că certificatul de calificare al auditorului pentru auditul general, nu poate fi atribuit la categoria actelor permisive, deoarece acesta este după natura sa un document asociat mai mult cu acordarea unui statut de calificare a persoanei, similar avocaţilor şi notarilor, ci nu a unui permis regulat de desfăşurare a activităţii de întreprinzător.

Certificate similare se eliberează şi în sectorul justiţiei, pentru desfăşurarea activităţii de notar, avocat, dar acestea nu cad sub incidenţa Legii nr. 160 din 22.07.2011 şi respectiv nu sunt incluse în Nomenclatorul actelor permisive. Prin urmare, se consideră absolut necesară aplicarea aceluiaşi principiu pentru toate certificatele care stau la baza desfăşurării activităţii profesionale, pentru a asigura o predictibilitate şi o accedere în profesie bine pregătită şi organizată.

Conform prevederilor art. 19 şi art. 20 ale Legii nr. 61-XVI din 16.03.2007 privind activitatea de audit, procedura de obţinere a certificatului de calificare al auditorului pentru auditul general este de destul de îndelungată de pînă la 3 ani, iar în cazul în care pretendentul nu a susţinut examenele de calificare în perioada de 3 ani, acesta nu va obţine certificatul şi va iniţia procedura de susţinere a examenului de calificare de la început.

Pe de altă parte, în baza prevederilor normelor Legii nr.160 din 22.07.2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător, prin procedura tacită (art. 62), persoana va depune setul de documente şi va obţine timp de o lună de la data depunerii, statut de auditor, însărcinat cu executarea auditului situaţiilor financiare la entităţi, inclusiv bănci, companii de asigurări, întreprinderi de stat, precum şi la liniile de finanţare acordate de Uniunea Europeană, ceea ce va periclita încrederea în capacitatea de asigurare a transparenţei decizionale a unor astfel de auditori.

În contextual celor expuse, art. 19 al Legii nr. 271 din 15 decembrie 2017 privind auditul situațiilor financiare va avea un nou cuprins, astfel:

Articolul 19. Reperfectarea și eliberarea duplicatului de pe certificatul de calificare al auditorului Modul de reperfectare și eliberare a duplicatului de pe certificatul de calificare al auditorului este stabilit în Regulamentul cu privire la certificarea auditorilor, aprobat de către Consiliu”.

Prezenta lege va intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu excepția prevederilor ce țin de modificarea art. 19, care vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2019.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...