37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Cererile de participare la desemnarea procentuală vor fi recepționate de ASP

Cererile de participare la desemnarea procentuală vor fi recepționate de ASP

22.11.2018916 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Cererea de participare la mecanismul de desemnare procentuală se va depune la Agenția de Servicii Publice și nu la Ministerul Justiției, cum este procedura în prezent.
Modificările au fost aprobate în cadrul ședinței Guvernului din 21 noiembrie curent, iar proiectul proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative urmează a fi prezentat Parlamentului spre examinare.

În acest sens au fost propuse amendamente art. 152 alin. (4) din Codul fiscal, astfel că lista beneficiarilor în drept să participe la desemnarea procentuală se va stabili anual de Agenția de Servicii Publice şi se va publica pe pagina web oficială a acesteia pînă la data de 31 decembrie a anului pentru care se face desemnarea, conform modului stabilit de Guvern.

Rectificări vor fi efectuate și în textul Legii nr. 837/1996 cu privire la asociațiile obștești, la art. 333 și 334 ce reglementează desemnarea procentuală și utilizarea mijloacelor financiare obținute în urma acesteia și respectiv răspunderea pentru utilizarea neconformă sau pentru neraportarea utilizării mijloacelor  financiare obținute în urma desemnării procentuale, astfel încât toate atribuțiile Ministerului Justiției în acest sens vor fi transferate Agenției de Servicii Publice.

Conform notei informative a proiectului, “modificările se operează reieșind din faptul că verificarea condițiilor de eligibilitate pentru beneficierea de facilitățile mecansmului de desemnare procentuală se realizează inclusiv prin examinarea informației din Registrul de stat al persoanelor juridice, aflat în posesia ASP, precum și din considerentul că funcția ministerului este de elabora politici.” 

Prin derogare de la prevederile articolului 7 alineatul (11 ) din Codul fiscal nr.1163/1997 și ale articolului 56 alineatul (2) din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative, modificările vor intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Cererea de participare la mecanismul de desemnare procentuală se va depune la Agenția de Servicii Publice și nu la Ministerul Justiției, cum este procedura în prezent.
Modificările au fost aprobate în cadrul ședinței Guvernului din 21 noiembrie curent, iar proiectul proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative urmează a fi prezentat Parlamentului spre examinare.

În acest sens au fost propuse amendamente art. 152 alin. (4) din Codul fiscal, astfel că lista beneficiarilor în drept să participe la desemnarea procentuală se va stabili anual de Agenția de Servicii Publice şi se va publica pe pagina web oficială a acesteia pînă la data de 31 decembrie a anului pentru care se face desemnarea, conform modului stabilit de Guvern.

Rectificări vor fi efectuate și în textul Legii nr. 837/1996 cu privire la asociațiile obștești, la art. 333 și 334 ce reglementează desemnarea procentuală și utilizarea mijloacelor financiare obținute în urma acesteia și respectiv răspunderea pentru utilizarea neconformă sau pentru neraportarea utilizării mijloacelor  financiare obținute în urma desemnării procentuale, astfel încât toate atribuțiile Ministerului Justiției în acest sens vor fi transferate Agenției de Servicii Publice.

Conform notei informative a proiectului, “modificările se operează reieșind din faptul că verificarea condițiilor de eligibilitate pentru beneficierea de facilitățile mecansmului de desemnare procentuală se realizează inclusiv prin examinarea informației din Registrul de stat al persoanelor juridice, aflat în posesia ASP, precum și din considerentul că funcția ministerului este de elabora politici.” 

Prin derogare de la prevederile articolului 7 alineatul (11 ) din Codul fiscal nr.1163/1997 și ale articolului 56 alineatul (2) din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative, modificările vor intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...