37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Ce va conține noul Regulament privind gestionarea de baterii și acumulatori?

Ce va conține noul Regulament privind gestionarea de baterii și acumulatori?

20.08.20191.470 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului a elaborat Proiectul Regulamentului privind bateriile şi acumulatorii şi deşeurile de baterii și acumulatori

Implementarea proiectului va permite îmbunătăţirea măsurilor de protecţie a mediului prin prevenirea efectelor negative ale generării deșeurilor de baterii și acumulatori (DBA), cât şi prin îmbunătăţirea eficienţei utilizării acestora şi reducerea efectelor globale ale utilizării resurselor.

Crearea unui cadru legal adecvat va spori credibilitatea faţă de organismele internaţionale, cât şi va facilita investiţiile în acest sector.

În acest context, conform prevederilor Legii nr. 209/2016 privind deşeurile, producătorii, distribuitorii vor purta răspundere financiară pentru organizarea sistemelor proprii sau colective de colectare și eliminare a produselor care au devenit deşeuri, aceștia se vor înregistra în Registrul producătorilor de produse supuse acestor reglementări, vor asigura evidenţa plasării pe piaţă a produselor pe o perioadă de 5 ani, raportând anual autorităţii de reglementare cantitatea de produse plasate pe piaţă, vor prezenta dovada unui sistem propriu sau vor certifica calitatea de membru al unui sistem colectiv de tratare a produselor care au devenit deşeuri.

Prevederile acestuia se vor aplica tuturor tipurilor de baterii și acumulatori (BA). Deci, se va realiza un nivel ridicat de reciclare pentru toate DBA.

Prin implementarea acestui proiect se va acumula informaţie privind produsele plasate pe piață și deșeurile generate, în baza rapoartelor prezentate de către agenții economici ce vor participa la procesul de gestionare a deșeurilor, care va include și baza de date privind BA şi DBA prin intermediul Sistemului informațional automatizat ,,Managementul deșeurilor” aprobat prin  Hotărîrea Guvernului nr. 682 din 11.07.2018 cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional automatizat „Managementul deșeurilor”  care a fost lansat în luna februarie 2019 și care este gestionat de autoritatea de reglementare (Agenția de Mediu).

Totodată, menționăm că producătorii, importatorii, distribuitorii prin implementarea principiului „responsabilitatea extinsă a producătorului” vor avea şi unele beneficii, prin faptul că, deținătorii de instalații de tratare a DBA pot obține surse financiare suplimentare prin vânzarea metalelor şi altor materii prime secundare obținute din prelucrarea și tratarea DBA (Fe, plastic, etc);

Costurile suportate de către producători, importatori şi distribuitori, vor acoperi, colectarea separată, transportarea și transferul, sortarea şi eventualele costuri de reciclare a DBA colectate separat. Dar, costurile totale nu vor acoperi întreaga cantitate de baterii și acumulatori puse pe piață, ci vor fi plătite în funcție de obiectivele de valorificare/reciclare stabilite etapizat, prevăzute de Regulament. De asemenea, pe măsura dezvoltării sistemului REP, o parte din costuri va fi compensat cu veniturile obținute de la valorificarea deșeurilor.

Exemplu ţărilor UE denotă faptul că implementarea principiului ,,responsabilităţii extinse a producătorului” nu a avut impact negativ asupra prețului mărfurilor comercializate, deoarece acestea sunt de ordinul 2-30 Euro, ceea ce constituie 1-3 % din prețurile de comercializare şi pot fi suportate de producători fără a majora preţul la produs.

Propunerile, sugestiile și recomandările asupra proiectului hotărîrii Guvernului pot fi expediate pînă la data de 31.08.2019, către dl Paraniuc Alexandru, consultant principal, Direcția politici de management al deșeurilor și substanțelor chimice, la adresa electronică: alexandru.paraniuc@madrm.gov.md, tel: 022 204-527, sau la adresa: mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, nr. 9. 

Proiectul și Nota informativă.

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului a elaborat Proiectul Regulamentului privind bateriile şi acumulatorii şi deşeurile de baterii și acumulatori

Implementarea proiectului va permite îmbunătăţirea măsurilor de protecţie a mediului prin prevenirea efectelor negative ale generării deșeurilor de baterii și acumulatori (DBA), cât şi prin îmbunătăţirea eficienţei utilizării acestora şi reducerea efectelor globale ale utilizării resurselor.

Crearea unui cadru legal adecvat va spori credibilitatea faţă de organismele internaţionale, cât şi va facilita investiţiile în acest sector.

În acest context, conform prevederilor Legii nr. 209/2016 privind deşeurile, producătorii, distribuitorii vor purta răspundere financiară pentru organizarea sistemelor proprii sau colective de colectare și eliminare a produselor care au devenit deşeuri, aceștia se vor înregistra în Registrul producătorilor de produse supuse acestor reglementări, vor asigura evidenţa plasării pe piaţă a produselor pe o perioadă de 5 ani, raportând anual autorităţii de reglementare cantitatea de produse plasate pe piaţă, vor prezenta dovada unui sistem propriu sau vor certifica calitatea de membru al unui sistem colectiv de tratare a produselor care au devenit deşeuri.

Prevederile acestuia se vor aplica tuturor tipurilor de baterii și acumulatori (BA). Deci, se va realiza un nivel ridicat de reciclare pentru toate DBA.

Prin implementarea acestui proiect se va acumula informaţie privind produsele plasate pe piață și deșeurile generate, în baza rapoartelor prezentate de către agenții economici ce vor participa la procesul de gestionare a deșeurilor, care va include și baza de date privind BA şi DBA prin intermediul Sistemului informațional automatizat ,,Managementul deșeurilor” aprobat prin  Hotărîrea Guvernului nr. 682 din 11.07.2018 cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional automatizat „Managementul deșeurilor”  care a fost lansat în luna februarie 2019 și care este gestionat de autoritatea de reglementare (Agenția de Mediu).

Totodată, menționăm că producătorii, importatorii, distribuitorii prin implementarea principiului „responsabilitatea extinsă a producătorului” vor avea şi unele beneficii, prin faptul că, deținătorii de instalații de tratare a DBA pot obține surse financiare suplimentare prin vânzarea metalelor şi altor materii prime secundare obținute din prelucrarea și tratarea DBA (Fe, plastic, etc);

Costurile suportate de către producători, importatori şi distribuitori, vor acoperi, colectarea separată, transportarea și transferul, sortarea şi eventualele costuri de reciclare a DBA colectate separat. Dar, costurile totale nu vor acoperi întreaga cantitate de baterii și acumulatori puse pe piață, ci vor fi plătite în funcție de obiectivele de valorificare/reciclare stabilite etapizat, prevăzute de Regulament. De asemenea, pe măsura dezvoltării sistemului REP, o parte din costuri va fi compensat cu veniturile obținute de la valorificarea deșeurilor.

Exemplu ţărilor UE denotă faptul că implementarea principiului ,,responsabilităţii extinse a producătorului” nu a avut impact negativ asupra prețului mărfurilor comercializate, deoarece acestea sunt de ordinul 2-30 Euro, ceea ce constituie 1-3 % din prețurile de comercializare şi pot fi suportate de producători fără a majora preţul la produs.

Propunerile, sugestiile și recomandările asupra proiectului hotărîrii Guvernului pot fi expediate pînă la data de 31.08.2019, către dl Paraniuc Alexandru, consultant principal, Direcția politici de management al deșeurilor și substanțelor chimice, la adresa electronică: alexandru.paraniuc@madrm.gov.md, tel: 022 204-527, sau la adresa: mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, nr. 9. 

Proiectul și Nota informativă.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...