37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Ce trebuie să cunoști la efectuarea unui schimb valutar? Vor fi impuse noi reguli

Ce trebuie să cunoști la efectuarea unui schimb valutar? Vor fi impuse noi reguli

22.05.20182.652 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Banca Națională a Moldovei a  inițiat, începând cu data de 21.05.2018, consultarea publică a proiectului Regulamentului privind activitatea caselor de schimb valutar și hotelurilor în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

Proiectul Regulamentului a fost elaborat în conformitate cu Legea cu privire la Banca Națională nr.548-XIII din 21.07.1995, Legea nr.308 din 22.12.2017 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, Legea nr.62-XVI din 21.03.2008 privind reglementarea valutară și Legea privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale nr. 25 din 04.03.2016.

Subiecții prezentului Regulament sunt casele de schimb valutar și hotelurile care, conform licențelor Băncii Naționale a Moldovei au puncte de schimb valutar, în contextul activității de schimb valutar în numerar cu persoanele fizice.

Documentul, stabilește cerințele privind: elaborarea programului intern; aplicarea cerințelor de precauție privind clienții, inclusiv a măsurilor de precauție sporită; păstrarea datelor; raportarea activităților și tranzacțiilor suspecte; implementarea sancțiunilor financiare aferente activităților teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă; organizarea și realizarea elementelor aferente sistemului de control intern, precum și alte cerințe în vederea minimizării riscurilor aferente spălării banilor și finanțării terorismului.

Casele de schimb valutar și hotelurile vor elabora și implementa un program propriu pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului - Programul PCSBFT.

Programul intern pentru PCSBFT, reprezintă politici, proceduri și alte reguli și practici, inclusiv reguli de cunoaștere a clientului, care promovează normele de etică și profesionalism în sector și care previn utilizarea caselor de schimb valutar și hotelurilor în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, în mod intenționat sau nu, de către elementele criminale și poate fi revizuit (actualizat) la necessitate, dar cel puțin odată la 2 ani.

Casele de schimb valutar și hotelulurile vor aplica măsuri de identificare a clientului care efectuează operațiunea de schimb valutar la ghișeu, punct sau la aparatul de casă, precum și a beneficiarului efectiv.

Această cerință este obligatorie, în cazul în care se efectuează operațiunii de schimb valutar în numerar cu o valoare care depășește 200000 de lei (conform cursului oficial al leului moldovenesc față de valutele străine valabil la data efectuării operațiunii de schimb valutar) sau atunci când există o suspiciune de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului.

Identificarea persoanei fizice se produce prin solicitarea cel puțin a următoarelor informații:

- numele și prenumele;
- data și locul nașterii;
- cetățenia și datele documentului de identitate (IDNP, seria și numărul, data eliberării, codul organului care l-a eliberat (dacă există) sau alți indici unici dintr-un act de identitate ce conține fotografia titularului);
- d) adresa de domiciliu și/sau reședință;
- e) ocupația, funcția publică deținută și/sau denumirea/numele angajatorului;
- f) sursa mijloacelor bănești, dacă este cazul;
- g) alte date și informații, dacă este cazul;

Concomitent, casele de schimb valutar și hotelulurile vor identifica și beneficiarul efectiv al clientului, aplicând măsuri rezonabile și bazate pe risc pentru verificarea identității lui, astfel încât să aibă certitudinea că știe cine este beneficiarul efectiv. Informațiile solicitate privind beneficiarul sunt identice cu cele descrise anterior.

De asemenea, se va determina dacă persoana care efectuează operațiunea de schimb valutar activează în numele său, iar în cazul în care operațiunea este efectuată de către o persoană împuternicită, casa de schimb valutar și hotelul va solicita procura, legalizată în modul stabilit de legislație.

În vederea verificării informației prezentate la identificarea clientului și a beneficiarului efectiv, casa de schimb valutar și hotelul va solicita prezentarea actului de identitate al clientului. Astfel, se va verifica corespunderea fotografiei din actul de identitate cu persoana fizică care prezintă actul de identitate precum și verificarea corespunderii informației prezentate mai sus.

În cazul în care, cerințele descrise nu pot fi asigurate/respectate, subiecții regulamentului sunt obligați să nu efectueze operațiunea de schimb valutar, raportând totodată Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor apariția a astfel de circumstanțe, în conformitate cu cerințele legale în vigoare.

Informația privind persoanele identificate se vor include într-un registru special, iar veridicitatea informației prezentate în Registrul privind persoanele fizice identificate, se va certifica prin semnătura casierului/persoanei care efectuează operațiunea de schimb valutar.

Regulamentul, mai prevede și niște măsuri de precauție sporită privind clienții, astfel încât, casele de schimb valutar și hotelurile pot obține informații privind scopul operațiunii, sursa mijloacelor bănești, precum și alte informații ținând cont de prevederile Legii nr.308 din 22.12.2017. Aceste informații vor fi solicitate în cazul în care:

  • clientul schimbă o cantitate neobișnuit de mare de bancnote de valoare mică în bancnote de valoare mai mare;
  • clientul cumpără sau vinde cantități mari de valută străină contra monedei naționale sau altei valute străine;
  • clientul este o persoană expusă politic;
  • clientul este rezident al unei țări și/sau jurisdicții ce nu dispun de norme contra spălării banilor și finanțării terorismului ori dispun de norme inadecvate în acest sens, etc.

Sancțiunile pentru încălcarea prevederilor prezentului Regulament și a obligațiilor prevăzute de legislația privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, vor fi applicate de către BNM în conformitate cu art. 35 din Legea nr.308 din 22.12.2017 și art.75 din Legea nr.548-XIII din 21.07.1995.

Proiectul, va fi disponibil pentru consultări publice până la data de 04.06.2018.

Banca Națională a Moldovei a  inițiat, începând cu data de 21.05.2018, consultarea publică a proiectului Regulamentului privind activitatea caselor de schimb valutar și hotelurilor în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

Proiectul Regulamentului a fost elaborat în conformitate cu Legea cu privire la Banca Națională nr.548-XIII din 21.07.1995, Legea nr.308 din 22.12.2017 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, Legea nr.62-XVI din 21.03.2008 privind reglementarea valutară și Legea privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale nr. 25 din 04.03.2016.

Subiecții prezentului Regulament sunt casele de schimb valutar și hotelurile care, conform licențelor Băncii Naționale a Moldovei au puncte de schimb valutar, în contextul activității de schimb valutar în numerar cu persoanele fizice.

Documentul, stabilește cerințele privind: elaborarea programului intern; aplicarea cerințelor de precauție privind clienții, inclusiv a măsurilor de precauție sporită; păstrarea datelor; raportarea activităților și tranzacțiilor suspecte; implementarea sancțiunilor financiare aferente activităților teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă; organizarea și realizarea elementelor aferente sistemului de control intern, precum și alte cerințe în vederea minimizării riscurilor aferente spălării banilor și finanțării terorismului.

Casele de schimb valutar și hotelurile vor elabora și implementa un program propriu pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului - Programul PCSBFT.

Programul intern pentru PCSBFT, reprezintă politici, proceduri și alte reguli și practici, inclusiv reguli de cunoaștere a clientului, care promovează normele de etică și profesionalism în sector și care previn utilizarea caselor de schimb valutar și hotelurilor în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, în mod intenționat sau nu, de către elementele criminale și poate fi revizuit (actualizat) la necessitate, dar cel puțin odată la 2 ani.

Casele de schimb valutar și hotelulurile vor aplica măsuri de identificare a clientului care efectuează operațiunea de schimb valutar la ghișeu, punct sau la aparatul de casă, precum și a beneficiarului efectiv.

Această cerință este obligatorie, în cazul în care se efectuează operațiunii de schimb valutar în numerar cu o valoare care depășește 200000 de lei (conform cursului oficial al leului moldovenesc față de valutele străine valabil la data efectuării operațiunii de schimb valutar) sau atunci când există o suspiciune de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului.

Identificarea persoanei fizice se produce prin solicitarea cel puțin a următoarelor informații:

- numele și prenumele;
- data și locul nașterii;
- cetățenia și datele documentului de identitate (IDNP, seria și numărul, data eliberării, codul organului care l-a eliberat (dacă există) sau alți indici unici dintr-un act de identitate ce conține fotografia titularului);
- d) adresa de domiciliu și/sau reședință;
- e) ocupația, funcția publică deținută și/sau denumirea/numele angajatorului;
- f) sursa mijloacelor bănești, dacă este cazul;
- g) alte date și informații, dacă este cazul;

Concomitent, casele de schimb valutar și hotelulurile vor identifica și beneficiarul efectiv al clientului, aplicând măsuri rezonabile și bazate pe risc pentru verificarea identității lui, astfel încât să aibă certitudinea că știe cine este beneficiarul efectiv. Informațiile solicitate privind beneficiarul sunt identice cu cele descrise anterior.

De asemenea, se va determina dacă persoana care efectuează operațiunea de schimb valutar activează în numele său, iar în cazul în care operațiunea este efectuată de către o persoană împuternicită, casa de schimb valutar și hotelul va solicita procura, legalizată în modul stabilit de legislație.

În vederea verificării informației prezentate la identificarea clientului și a beneficiarului efectiv, casa de schimb valutar și hotelul va solicita prezentarea actului de identitate al clientului. Astfel, se va verifica corespunderea fotografiei din actul de identitate cu persoana fizică care prezintă actul de identitate precum și verificarea corespunderii informației prezentate mai sus.

În cazul în care, cerințele descrise nu pot fi asigurate/respectate, subiecții regulamentului sunt obligați să nu efectueze operațiunea de schimb valutar, raportând totodată Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor apariția a astfel de circumstanțe, în conformitate cu cerințele legale în vigoare.

Informația privind persoanele identificate se vor include într-un registru special, iar veridicitatea informației prezentate în Registrul privind persoanele fizice identificate, se va certifica prin semnătura casierului/persoanei care efectuează operațiunea de schimb valutar.

Regulamentul, mai prevede și niște măsuri de precauție sporită privind clienții, astfel încât, casele de schimb valutar și hotelurile pot obține informații privind scopul operațiunii, sursa mijloacelor bănești, precum și alte informații ținând cont de prevederile Legii nr.308 din 22.12.2017. Aceste informații vor fi solicitate în cazul în care:

  • clientul schimbă o cantitate neobișnuit de mare de bancnote de valoare mică în bancnote de valoare mai mare;
  • clientul cumpără sau vinde cantități mari de valută străină contra monedei naționale sau altei valute străine;
  • clientul este o persoană expusă politic;
  • clientul este rezident al unei țări și/sau jurisdicții ce nu dispun de norme contra spălării banilor și finanțării terorismului ori dispun de norme inadecvate în acest sens, etc.

Sancțiunile pentru încălcarea prevederilor prezentului Regulament și a obligațiilor prevăzute de legislația privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, vor fi applicate de către BNM în conformitate cu art. 35 din Legea nr.308 din 22.12.2017 și art.75 din Legea nr.548-XIII din 21.07.1995.

Proiectul, va fi disponibil pentru consultări publice până la data de 04.06.2018.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...