37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Ce trebuie să cunoaștem atunci când suntem supuși unui control de stat

Ce trebuie să cunoaștem atunci când suntem supuși unui control de stat

19.12.20181.033 views BizLaw
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În perioada în care toate instituțiile cu funcții de control planifică verificările pentru anul 2019 la agenții economici înregistrați în Republica Moldova, este important să cunoaștem cum trebuie să aibă loc acestea. Astfel, înainte de începere verificărilor, controlorul trebuie să prezinte entității un set de acte. Este vorba de legitimația de inspector și declarația de control.Dacă este vorba de un control inopinat, controlorul trebuie să prezinte probele care demonstrează prezenta a cel puțin a unui temei de efectuare a verificărilor, iar în cazul controalelor planificate -expirarea termenului de notificare. În cazul în care controlorul nu prezintă întreg pachetul de acte, reprezentanții entității sunt în drept să:

  • interzică accesul în incintă și să refuze orice cooperare cu persoana care pretinde a fi controlor; 
  • apeleze la poliție pentru evacuarea din incintă a persoanei care pretinde a fi controlor;
  • anunțe autoritatea de supraveghere a controalelor de stat despre încălcările depistate.

Important este să cunoașteți că verificările planificate sunt anunțate cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data efectivă a controlului. Organul de control va expedia persoanei supuse controlului un exemplar al delegației de control astfel încât între momentul primirii efective a exemplarului și momentul începerii controlului să treacă cel puțin 5 zile lucrătoare.

Informația despre rezultatele controlului efectuat se conține în Procesul-verbal de control. Procesul-verbal de control este un document prin care se confirmă faptul desfășurării controlului și în care se conține toată informația cu privire la controlul desfășurat, la procedurile aplicate și constatările în urma acestuia, prescripțiile și recomandările înaintate în baza constatărilor, măsurile restrictive aplicate și sancțiunile stabilite în urma controlului.

Un exemplar al procesului-verbal de control se înmânează persoanei supuse controlului, cu efectuarea unei mențiuni scrise despre aceasta pe al doilea exemplar. Procesul-verbal poate fi contestat în termen de 10 zile lucrătoare de la semnarea acestuia.

O instituție de control nu este în drept să efectueze controlul planificat mai mult decât o dată într-un an calendaristic asupra uneia și aceleiași persoane sau asupra unuia și aceluiași obiect al controlului în cazul în care persoana deține mai multe obiecte distincte, amplasate separat de sediu și de alte obiecte. Excepție suntcazurilor în care se impune o frecvență mai înaltă a controalelor conform metodologiei de planificare a controlului în baza criteriilor de risc, aplicată în domeniul de control în cauză.

În cazuri temeinic justificate, puteți solicita (o singură dată) organului de control suspendarea sau amânarea controlului pentru o altă perioadă în cazul în care efectuarea controlului va afecta sau suspenda activitatea dvs. ori din alte considerente obiective.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...