37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Ce reprezintă impozitul unic și cine sunt subiecții acestuia?

Ce reprezintă impozitul unic și cine sunt subiecții acestuia?

28.09.2023302 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În conformitate cu prevederile art. 367 pct. 1) din Codul fiscal, impozitul unic reprezintă suma datorată lunar la buget de către rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației conform art. 15 din Legea nr. 77/2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informației.

Potrivit art.368 alin. (1) din Codul fiscal, subiecți ai impunerii cu impozitul unic sunt orice persoane juridice şi fizice înregistrate în Republica Moldova în calitate de subiecţi ai activităţii de întreprinzător şi care întrunesc cumulativ condiţiile specificate în legislaţia cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei.

Articolul 2 al Legii nr.77/2016, stabilește că rezident al parcului poate fi persoană juridică sau fizică, înregistrată în Republica Moldova în calitate de subiect al activităţii de întreprinzător, care este inclusă în Registrul de evidenţă a rezidenţilor parcului şi care practică, drept activitate principală, una sau mai multe din activităţile prevăzute la art.8 din Legea nr.77/2016, în baza unui contract încheiat cu Administraţia parcului.

Astfel, potrivit art. 8 din lege, în parcul pentru tehnologia informaţiei pot fi desfăşurate următoarele activități principale (conform CAEM- 2 și CSPM rev. 2):

a) activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat spre client) (62.01);

b) activităţi de editare a jocurilor de calculator (58.21);

c) activităţi de editare a altor produse software (58.29);

d) activităţi de management (gestiune şi exploatare) al mijloacelor de calcul (62.03);

e) prelucrarea de date, administrarea paginilor web şi activităţile conexe (63.11);

f) activităţi ale portalurilor web (63.12);

g) activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei (62.02);

h) alte activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (62.09).

i) alte forme de învățămînt n.c.a. (85.59), limitate la instruirea în domeniul calculatoarelor;

j) cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie (72.19), bazată pe utilizarea echipamentelor de calcul specializate de înaltă performanță, limitată la:

– servicii de cercetare și dezvoltare experimentală în matematică (72.19.11);

 – servicii de cercetare și dezvoltare experimentală în calculatoare și științe informatice (72.19.12);

– servicii de cercetare și dezvoltare experimentală în fizică (72.19.13);

– servicii de cercetare și dezvoltare experimentală în nanotehnologie (72.19.21);

– alte servicii de cercetare și dezvoltare experimentală în inginerie și tehnologie, cu excepția biotehnologiei (72.19.29);

– servicii de cercetare și dezvoltare a proiectelor originale în științe naturale și inginerie, cu excepția biotehnologiei (72.19.50);

k) cercetare-dezvoltare în biotehnologie (72.11), limitată la:

– cercetare-dezvoltare experimentală în domeniul bioinformaticii: construcții de baze de date în geonomică, ordonare de proteine, procese complexe de modelare biologică, inclusiv sisteme biologice;

– cercetare-dezvoltare experimentală în domeniul nanobiotehnologiei: unelte și procese nano/microfabricaţie folosite la construcția de dispozitive pentru studierea biosistemelor și aplicațiilor în medicație, diagnostice etc.;

l) fabricarea componentelor electronice (module) (26.11), limitată la:

– fabricarea de microprocesoare;

– fabricarea de circuite integrate (analogice, digitale sau hibride);

m) activităţi de post-producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune (59.12), bazate pe utilizarea echipamentelor de calcul specializate de înaltă performanță, limitate la:

– servicii de obţinere de efecte speciale (59.12.14);

– servicii de obţinere de filme de animaţie (59.12.15);

n) activități de design specializat (74.10), bazate pe utilizarea echipamentelor de calcul specializate de înaltă performanță;

o) activități de postproducție cinematografică, video şi de programe de televiziune (59.12), exclusiv pentru industria jocurilor de calculator, limitate la următoarele servicii:

– servicii de corectare și recondiționare digitală a culorilor (59.12.13);

– servicii de editare și proiectare a sunetului (59.12.17);

p) activități de realizare a înregistrărilor audio şi activități de editare muzicală (59.20), exclusiv pentru industria jocurilor de calculator, limitate la înregistrări originale de sunet (59.20.13).

Adițional, conform art.368 alin.(2) din Codul fiscal, pentru determinarea faptului dacă rezidentul parcului pentru tehnologia informaţiei desfăşoară activitate principală, care generează 70% sau mai mult din veniturile din vînzări, se calculează raportul dintre suma venitului obţinut din vînzarea serviciilor, lucrărilor permise în parc în conformitate cu art.8 din Legea nr.77/2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei şi suma totală a venitului din vînzarea produselor (mărfurilor), prestarea serviciilor, executarea lucrărilor. În acest caz, ambii indicatori ce ţin de mărimea venitului din vînzări se determină lunar, cu total cumulativ de la începutul anului calendaristic respectiv, dacă statutul de rezident al parcului a fost dobândit în anii calendaristici precedenţi, sau de la aplicarea regimului special de impozitare, dacă statutul de rezident al parcului a fost dobândit în anul calendaristic curent.

Notă: Nu se consideră încălcare a prevederilor alin.(2) neîndeplinirea indicatorului ce ţine de activitatea principală pe parcursul a cel mult oricăror 2 luni calendaristice ale anului calendaristic în curs, cu condiţia asigurării indicatorului de 70% calculat total pentru anul respectiv, dacă statutul de rezident al parcului a fost dobândit în anii calendaristici precedenți, sau pentru perioada de aplicare a regimului special de impozitare, dacă statutul de rezident al parcului a fost dobândit în anul calendaristic curent.

În conformitate cu prevederile art. 367 pct. 1) din Codul fiscal, impozitul unic reprezintă suma datorată lunar la buget de către rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației conform art. 15 din Legea nr. 77/2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informației.

Potrivit art.368 alin. (1) din Codul fiscal, subiecți ai impunerii cu impozitul unic sunt orice persoane juridice şi fizice înregistrate în Republica Moldova în calitate de subiecţi ai activităţii de întreprinzător şi care întrunesc cumulativ condiţiile specificate în legislaţia cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei.

Articolul 2 al Legii nr.77/2016, stabilește că rezident al parcului poate fi persoană juridică sau fizică, înregistrată în Republica Moldova în calitate de subiect al activităţii de întreprinzător, care este inclusă în Registrul de evidenţă a rezidenţilor parcului şi care practică, drept activitate principală, una sau mai multe din activităţile prevăzute la art.8 din Legea nr.77/2016, în baza unui contract încheiat cu Administraţia parcului.

Astfel, potrivit art. 8 din lege, în parcul pentru tehnologia informaţiei pot fi desfăşurate următoarele activități principale (conform CAEM- 2 și CSPM rev. 2):

a) activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat spre client) (62.01);

b) activităţi de editare a jocurilor de calculator (58.21);

c) activităţi de editare a altor produse software (58.29);

d) activităţi de management (gestiune şi exploatare) al mijloacelor de calcul (62.03);

e) prelucrarea de date, administrarea paginilor web şi activităţile conexe (63.11);

f) activităţi ale portalurilor web (63.12);

g) activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei (62.02);

h) alte activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (62.09).

i) alte forme de învățămînt n.c.a. (85.59), limitate la instruirea în domeniul calculatoarelor;

j) cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie (72.19), bazată pe utilizarea echipamentelor de calcul specializate de înaltă performanță, limitată la:

servicii de cercetare și dezvoltare experimentală în matematică (72.19.11);

 – servicii de cercetare și dezvoltare experimentală în calculatoare și științe informatice (72.19.12);

servicii de cercetare și dezvoltare experimentală în fizică (72.19.13);

servicii de cercetare și dezvoltare experimentală în nanotehnologie (72.19.21);

– alte servicii de cercetare și dezvoltare experimentală în inginerie și tehnologie, cu excepția biotehnologiei (72.19.29);

servicii de cercetare și dezvoltare a proiectelor originale în științe naturale și inginerie, cu excepția biotehnologiei (72.19.50);

k) cercetare-dezvoltare în biotehnologie (72.11), limitată la:

– cercetare-dezvoltare experimentală în domeniul bioinformaticii: construcții de baze de date în geonomică, ordonare de proteine, procese complexe de modelare biologică, inclusiv sisteme biologice;

– cercetare-dezvoltare experimentală în domeniul nanobiotehnologiei: unelte și procese nano/microfabricaţie folosite la construcția de dispozitive pentru studierea biosistemelor și aplicațiilor în medicație, diagnostice etc.;

l) fabricarea componentelor electronice (module) (26.11), limitată la:

– fabricarea de microprocesoare;

– fabricarea de circuite integrate (analogice, digitale sau hibride);

m) activităţi de post-producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune (59.12), bazate pe utilizarea echipamentelor de calcul specializate de înaltă performanță, limitate la:

servicii de obţinere de efecte speciale (59.12.14);

servicii de obţinere de filme de animaţie (59.12.15);

n) activități de design specializat (74.10), bazate pe utilizarea echipamentelor de calcul specializate de înaltă performanță;

o) activități de postproducție cinematografică, video şi de programe de televiziune (59.12), exclusiv pentru industria jocurilor de calculator, limitate la următoarele servicii:

servicii de corectare și recondiționare digitală a culorilor (59.12.13);

servicii de editare și proiectare a sunetului (59.12.17);

p) activități de realizare a înregistrărilor audio şi activități de editare muzicală (59.20), exclusiv pentru industria jocurilor de calculator, limitate la înregistrări originale de sunet (59.20.13).

Adițional, conform art.368 alin.(2) din Codul fiscal, pentru determinarea faptului dacă rezidentul parcului pentru tehnologia informaţiei desfăşoară activitate principală, care generează 70% sau mai mult din veniturile din vînzări, se calculează raportul dintre suma venitului obţinut din vînzarea serviciilor, lucrărilor permise în parc în conformitate cu art.8 din Legea nr.77/2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei şi suma totală a venitului din vînzarea produselor (mărfurilor), prestarea serviciilor, executarea lucrărilor. În acest caz, ambii indicatori ce ţin de mărimea venitului din vînzări se determină lunar, cu total cumulativ de la începutul anului calendaristic respectiv, dacă statutul de rezident al parcului a fost dobândit în anii calendaristici precedenţi, sau de la aplicarea regimului special de impozitare, dacă statutul de rezident al parcului a fost dobândit în anul calendaristic curent.

Notă: Nu se consideră încălcare a prevederilor alin.(2) neîndeplinirea indicatorului ce ţine de activitatea principală pe parcursul a cel mult oricăror 2 luni calendaristice ale anului calendaristic în curs, cu condiţia asigurării indicatorului de 70% calculat total pentru anul respectiv, dacă statutul de rezident al parcului a fost dobândit în anii calendaristici precedenți, sau pentru perioada de aplicare a regimului special de impozitare, dacă statutul de rezident al parcului a fost dobândit în anul calendaristic curent.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...