37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Ce presupune conceptul de modernizare a Codului fiscal

Ce presupune conceptul de modernizare a Codului fiscal

27.09.2023336 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Ministerul Finanțelor anunță despre procesul de consultare a Conceptului de modernizare a Codului fiscal ce vizează armonizarea cadrului legislativ național la prevederile directivelor uniunii europene și perfecționarea cadrului legislativ existent în perioada 2023-2026.

Potrivit autorilor, reformarea sistemului fiscal național are ca scop oscilarea între implementarea politicilor fiscale proprii, și anume, cele referitoare la impozitele directe (impozitul pe venit, impozitul pe bunuri imobiliare, impozitul pe avere, etc.) și implementarea unor elemente de politică fiscală și vamală europeană, în acord cu cadrul legal al UE, și anume, cele referitoare la impozitele indirecte (TVA și accize).

Proiectul conceptului cuprinde o foia de parcurs care reprezintă lista de măsuri, acțiuni ce necesită a fi întreprinse în vederea modernizării Codului fiscal. Astfel, acțiunile prioritare incluse în foaia de parcurs sunt:

 1. Inițierea procesului de modernizare a Codului fiscal: la această etapă urmează a fi stabilite aspectele organizatorice privind modernizarea Codului fiscal, prin organizarea unei ședințe cu părțile interesate;
 2. Elaborarea și aprobarea unui calendar intern de modernizare a Codului fiscal: este necesară elaborarea unei variante preliminare a structurii Codului fiscal (bazată inclusiv pe experiența internațională), concomitant cu stabilirea unor termene de referință;
 3. Anunțarea concursului privind selectarea experților în domeniul fiscal, în dependență de specializarea acestora (impozit pe venit, TVA, accize etc): etapă constă în plasarea pe site-ul Ministerului Finanțelor a anunțului de selectare și recepționare a dosarelor candidaților);
 4. Selectarea experţilor în funcţie de specializarea acestora şi formarea grupelor de lucru: la această etapă urmează ca toţi candidaţii să fie divizaţi după titlurile fiscale, în funcţie de specialitatea şi solicitarea acestora. Repartizarea respectivă este una necesară pentru a asigura eficienţa fiecărui grup de lucru în elaborarea titlurilor din Codul fiscal;
 5. Stabilirea persoanelor responsabile de organizarea grupurilor de lucru: Din cadrul Direcției politici fiscale și vamale a Ministerului Finanțelor, precum și din cadrul Serviciului Fiscal de Stat, urmează a fi stabilite persoanele responsabile de fiecare grup de lucru;
 6. Organizarea procesului de modernizare a Codului fiscal în cadrul grupurilor de lucru și consiliului consultativ;
 7. Consultarea în cadrul grupului lărgit (asociații de business, platforma de consultare pe lângă prim ministru etc.) a titlurilor Codului fiscal
 8.  Avizarea proiectelor titlurilor Codului fiscal de către experții internaționali;
 9.  Prezentarea proiectelor titlurilor Codului fiscal spre consultare publică și avizare.

Astfel, noul Cod fiscal va cuprinde 6 Cărți divizat în titluri, unde fiecare titlu va fi împărțit în capitole, după cum urmează:

Codul fiscal Termenul maxim de realizare

CARTEA ÎNTÂI
DISPOZIȚII GENERALE, NOȚIUNI, DREPRUTILE ȘI OBLIGAȚIILLE

TITLUL I

DISPOZIŢII GENERALE, NOȚIUNI

Decembrie 2025

TITLUL II

DREPTURILE, OBLIGAȚIILE ORGANELOR CU ATRIBUȚII DE ADMINISTRARE FISCALĂ ȘI A CONTRIBUABILILOR, EVIDENȚA CONTRIBUABILILOR

CARTEA A DOUA
IMPOZITE DIRECTE

TITLUL I

IMPOZITUL PE PROFIT

 

Iulie 2024

TITLUL II

IMPOZITUL PE VENIT

TITLUL III

IMPOZITUL PE VENITRUILE OBȚINUTE DIN REPUBLICA MOLDOVA DE NEREZEDENȚI

TITLUL IV

IMPOZITULUI PE VENIT LA SURSA DE PLATĂ

TITLUL V

IMPOZITUL PE AVERE

CARTEA A TREIA
IMPOZITE INDIRECTE

TITLUL I

TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ

Decembrie 2025, gradual conform prevederilor Calendarului de armonizare

 

TITLUL II

ACCIZE

CARTEA A PATRA
IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE

TITLUL I

IMPOZITUL PE BUNURILE IMOBILIARE

Decembrie 2026

 

 

 

TITLUL II

TAXELE LOCALE

TITLUL III

TAXELE RUTIERE

TITLUL IV

RESURSELE NATURALE

CARTEA A CINCEA
REGIMURI SPECIALE

TITLUL I

REGIMUL FISCAL AL AGENŢILOR ECONOMICI SUBIECŢI AI SECTORULUI ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII

Iulie 2024

TITLUL II

ACTIVITATEA ANTREPRENORIALĂ PERSOANELOR FIZICE

TITLUL III

PARCURILE PENTRU TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI LEGEA 77/2016

CARTEA A ȘASEA
PROCEDURI FISCALE

TITLUL I

OBLIGAȚIILE FISCALE

 

Decembrie 2024

 

TITLUL II

CONTROLUL FISCAL, TERMENELE DE PRESCRIPȚIE ȘI CONTESTAȚIILE

TITLUL III

RĂSPUNDEREA PENTRU ÎNCĂLCĂRI FISCALE

Drafturile Titlurilor Codului fiscal urmează a fi elaborate de către 6 grupuri de lucru formate din reprezentanți ai Ministerului Finanțelor de comun cu Serviciul Fiscal de Stat și reprezentanți ai mediului de afaceri și mediul academic. Validarea efortului realizat, stabilirea obiectivelor și alte sarcini strategice vizavi de exercițiul dat se realizează de Consiliul Consultativ pe lângă Ministerul Finanțelor în domeniul fiscal și vamal.

Lista membrilor grupurilor de lucru cât și a consiliului consultativ urmează a fi  aprobate prin Ordinul Ministrului Finanțelor. Această modalitate de modernizare a Codului fiscal va permite obținerea unui draft calitativ, întrucât grupurile vor fi compuse atât din experți teoreticieni, cât și practicieni, fiind astfel consultat la nivel intern cu mediu de afaceri. Prin urmare, vor fi eliminate din start la maxim posibil riscurile, divergențele ce pot apărea, întrucât cadrul legal va fi adaptat la nevoile și cerințele mediului de afaceri.  

Ministerul Finanțelor anunță despre procesul de consultare a Conceptului de modernizare a Codului fiscal ce vizează armonizarea cadrului legislativ național la prevederile directivelor uniunii europene și perfecționarea cadrului legislativ existent în perioada 2023-2026.

Potrivit autorilor, reformarea sistemului fiscal național are ca scop oscilarea între implementarea politicilor fiscale proprii, și anume, cele referitoare la impozitele directe (impozitul pe venit, impozitul pe bunuri imobiliare, impozitul pe avere, etc.) și implementarea unor elemente de politică fiscală și vamală europeană, în acord cu cadrul legal al UE, și anume, cele referitoare la impozitele indirecte (TVA și accize).

Proiectul conceptului cuprinde o foia de parcurs care reprezintă lista de măsuri, acțiuni ce necesită a fi întreprinse în vederea modernizării Codului fiscal. Astfel, acțiunile prioritare incluse în foaia de parcurs sunt:

 1. Inițierea procesului de modernizare a Codului fiscal: la această etapă urmează a fi stabilite aspectele organizatorice privind modernizarea Codului fiscal, prin organizarea unei ședințe cu părțile interesate;
 2. Elaborarea și aprobarea unui calendar intern de modernizare a Codului fiscal: este necesară elaborarea unei variante preliminare a structurii Codului fiscal (bazată inclusiv pe experiența internațională), concomitant cu stabilirea unor termene de referință;
 3. Anunțarea concursului privind selectarea experților în domeniul fiscal, în dependență de specializarea acestora (impozit pe venit, TVA, accize etc): etapă constă în plasarea pe site-ul Ministerului Finanțelor a anunțului de selectare și recepționare a dosarelor candidaților);
 4. Selectarea experţilor în funcţie de specializarea acestora şi formarea grupelor de lucru: la această etapă urmează ca toţi candidaţii să fie divizaţi după titlurile fiscale, în funcţie de specialitatea şi solicitarea acestora. Repartizarea respectivă este una necesară pentru a asigura eficienţa fiecărui grup de lucru în elaborarea titlurilor din Codul fiscal;
 5. Stabilirea persoanelor responsabile de organizarea grupurilor de lucru: Din cadrul Direcției politici fiscale și vamale a Ministerului Finanțelor, precum și din cadrul Serviciului Fiscal de Stat, urmează a fi stabilite persoanele responsabile de fiecare grup de lucru;
 6. Organizarea procesului de modernizare a Codului fiscal în cadrul grupurilor de lucru și consiliului consultativ;
 7. Consultarea în cadrul grupului lărgit (asociații de business, platforma de consultare pe lângă prim ministru etc.) a titlurilor Codului fiscal
 8.  Avizarea proiectelor titlurilor Codului fiscal de către experții internaționali;
 9.  Prezentarea proiectelor titlurilor Codului fiscal spre consultare publică și avizare.

Astfel, noul Cod fiscal va cuprinde 6 Cărți divizat în titluri, unde fiecare titlu va fi împărțit în capitole, după cum urmează:

Codul fiscal Termenul maxim de realizare

CARTEA ÎNTÂI
DISPOZIȚII GENERALE, NOȚIUNI, DREPRUTILE ȘI OBLIGAȚIILLE

TITLUL I

DISPOZIŢII GENERALE, NOȚIUNI

Decembrie 2025

TITLUL II

DREPTURILE, OBLIGAȚIILE ORGANELOR CU ATRIBUȚII DE ADMINISTRARE FISCALĂ ȘI A CONTRIBUABILILOR, EVIDENȚA CONTRIBUABILILOR

CARTEA A DOUA
IMPOZITE DIRECTE

TITLUL I

IMPOZITUL PE PROFIT

 

Iulie 2024

TITLUL II

IMPOZITUL PE VENIT

TITLUL III

IMPOZITUL PE VENITRUILE OBȚINUTE DIN REPUBLICA MOLDOVA DE NEREZEDENȚI

TITLUL IV

IMPOZITULUI PE VENIT LA SURSA DE PLATĂ

TITLUL V

IMPOZITUL PE AVERE

CARTEA A TREIA
IMPOZITE INDIRECTE

TITLUL I

TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ

Decembrie 2025, gradual conform prevederilor Calendarului de armonizare

 

TITLUL II

ACCIZE

CARTEA A PATRA
IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE

TITLUL I

IMPOZITUL PE BUNURILE IMOBILIARE

Decembrie 2026

 

 

 

TITLUL II

TAXELE LOCALE

TITLUL III

TAXELE RUTIERE

TITLUL IV

RESURSELE NATURALE

CARTEA A CINCEA
REGIMURI SPECIALE

TITLUL I

REGIMUL FISCAL AL AGENŢILOR ECONOMICI SUBIECŢI AI SECTORULUI ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII

Iulie 2024

TITLUL II

ACTIVITATEA ANTREPRENORIALĂ PERSOANELOR FIZICE

TITLUL III

PARCURILE PENTRU TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI LEGEA 77/2016

CARTEA A ȘASEA
PROCEDURI FISCALE

TITLUL I

OBLIGAȚIILE FISCALE

 

Decembrie 2024

 

TITLUL II

CONTROLUL FISCAL, TERMENELE DE PRESCRIPȚIE ȘI CONTESTAȚIILE

TITLUL III

RĂSPUNDEREA PENTRU ÎNCĂLCĂRI FISCALE

Drafturile Titlurilor Codului fiscal urmează a fi elaborate de către 6 grupuri de lucru formate din reprezentanți ai Ministerului Finanțelor de comun cu Serviciul Fiscal de Stat și reprezentanți ai mediului de afaceri și mediul academic. Validarea efortului realizat, stabilirea obiectivelor și alte sarcini strategice vizavi de exercițiul dat se realizează de Consiliul Consultativ pe lângă Ministerul Finanțelor în domeniul fiscal și vamal.

Lista membrilor grupurilor de lucru cât și a consiliului consultativ urmează a fi  aprobate prin Ordinul Ministrului Finanțelor. Această modalitate de modernizare a Codului fiscal va permite obținerea unui draft calitativ, întrucât grupurile vor fi compuse atât din experți teoreticieni, cât și practicieni, fiind astfel consultat la nivel intern cu mediu de afaceri. Prin urmare, vor fi eliminate din start la maxim posibil riscurile, divergențele ce pot apărea, întrucât cadrul legal va fi adaptat la nevoile și cerințele mediului de afaceri.  

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...