37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Ce informații trebuie să conțină notele explicative în cazul diferențelor de curs valutar și de sumă

Ce informații trebuie să conțină notele explicative în cazul diferențelor de curs valutar și de sumă

12.05.2022357 views
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

Potrivit  SNC ”Diferențe de curs valutar și sumă” nota explicativă a entităţilor care întocmesc situaţii financiare complete conţine, pe lîngă informaţiile prevăzute în Legea contabilităţii și raportării financiare, cel puţin, următoarele informaţii:

1) suma veniturilor şi cheltuielilor din diferenţe de curs valutar;
2) valoarea elementelor contabile exprimate în valută străină;
3) suma veniturilor şi cheltuielilor provenite din diferenţe de sumă;
4) descrierea generală a contractelor semnificative în unităţi convenţionale şi/sau valută străină.

Un exemplu al notei explicative privind diferențele de curs valutar puteți urmări în continuare:

Diferențe de curs valutar și de sumă

1. Operațiunile de export/import de active/servicii și alte tranzacții de comerț internațional se contabilizează inițial în monedă națională prin aplicarea cursului oficial al leului moldovenesc la data întocmirii declarației vamale.

2. Elementele monetare în valută străină se recalculează în moneda națională lunar și la data raportării, cu excepția avansurilor.

3. Valutele străine utilizate în activitatea economică sunt EURO și USD. Marea majoritatea tranzacțiilor este efectuată în EURO.

4. Operațiunile exprimate în valută străină sau unități convenționale se contabilizează inițial în monedă națională prin aplicarea cursului oficial de schimb al leului moldovenesc sau cursului de schimb al leului moldovenesc stabilit de părțile contractante.

5. Pe parcursul anului 2021 au fost efectuate tranzacții în cadru a două contracte cu rezidenții RM la care moneda contractului este exprimată în valută străină. Pentru un contract cursul de schimb a fost stabilit cursul oficial al leului moldovenesc aplicat la data plății, pentru altul cursul comercial la cumpărare al leului moldovenesc aplicat la data plății.

  1. Suma veniturilor din diferențe de curs valutar în 2021                            1 856 253 lei.
  2. Suma veniturilor din diferențe de sumă în 2021                                        9 934 lei.
  3. Suma cheltuielilor din diferențe de curs valutar în 2021                         2 250 569 lei.
  4. Suma cheltuielilor din diferențe de sumă în 2021                                     8 256 lei.

6.    Valoarea elementelor contabile exprimate în valuta străină (echivalentul în lei):

            Indicatori                                               01.01.2021                        31.12.2021

Conturi curente în valută străină                      1 569 520                          2 356 189
Depozite în valută străină                                            295                                     569
Avansuri acordate                                                               0                             105 253
Avansuri acordate părților afiliate                                  0                                        0
Datorii comerciale curente                                    418 597                           723 001
Datorii față de părți afiliate                                    514 345                           596  199

Potrivit  SNC ”Diferențe de curs valutar și sumă” nota explicativă a entităţilor care întocmesc situaţii financiare complete conţine, pe lîngă informaţiile prevăzute în Legea contabilităţii și raportării financiare, cel puţin, următoarele informaţii:

1) suma veniturilor şi cheltuielilor din diferenţe de curs valutar;
2) valoarea elementelor contabile exprimate în valută străină;
3) suma veniturilor şi cheltuielilor provenite din diferenţe de sumă;
4) descrierea generală a contractelor semnificative în unităţi convenţionale şi/sau valută străină.

Un exemplu al notei explicative privind diferențele de curs valutar puteți urmări în continuare:

Diferențe de curs valutar și de sumă

1. Operațiunile de export/import de active/servicii și alte tranzacții de comerț internațional se contabilizează inițial în monedă națională prin aplicarea cursului oficial al leului moldovenesc la data întocmirii declarației vamale.

2. Elementele monetare în valută străină se recalculează în moneda națională lunar și la data raportării, cu excepția avansurilor.

3. Valutele străine utilizate în activitatea economică sunt EURO și USD. Marea majoritatea tranzacțiilor este efectuată în EURO.

4. Operațiunile exprimate în valută străină sau unități convenționale se contabilizează inițial în monedă națională prin aplicarea cursului oficial de schimb al leului moldovenesc sau cursului de schimb al leului moldovenesc stabilit de părțile contractante.

5. Pe parcursul anului 2021 au fost efectuate tranzacții în cadru a două contracte cu rezidenții RM la care moneda contractului este exprimată în valută străină.Pentru un contract cursul de schimb a fost stabilit cursul oficial al leului moldovenesc aplicat la data plății, pentru altul cursul comercial la cumpărare al leului moldovenesc aplicat la data plății.

  1. Suma veniturilor din diferențe de curs valutar în 2021                            1 856 253 lei.
  2. Suma veniturilor din diferențe de sumă în 2021                                        9 934 lei.
  3. Suma cheltuielilor din diferențe de curs valutar în 2021                         2 250 569 lei.
  4. Suma cheltuielilor din diferențe de sumă în 2021                                     8 256 lei.

6.    Valoarea elementelor contabile exprimate în valuta străină (echivalentul în lei):

            Indicatori                                               01.01.2021                        31.12.2021

Conturi curente în valută străină                      1 569 520                          2 356 189
Depozite în valută străină                                            295                                     569
Avansuri acordate                                                               0                             105 253
Avansuri acordate părților afiliate                                  0                                        0
Datorii comerciale curente                                    418 597                           723 001
Datorii față de părți afiliate                                    514 345                           596  199

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...