37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Câștigurile salariale, costul forței de muncă și numărul salariaților în anul 2020

Câștigurile salariale, costul forței de muncă și numărul salariaților în anul 2020

24.08.2021765 views Biroul Național de Statistică
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Conform rezultatelor cercetării anuale „Câștigurile salariale și costul forței de muncă în anul 2020”:

 • câștigul salarial mediu lunar nominal brut al unui salariata fost de 7943,0 lei, în creștere cu 9,8% (sau cu 709,3 lei) față de anul 2019;
 • câștigul salarial mediu lunar nominal net a fost de 6616,8 lei, cu 10,1% (sau cu 606,7 lei) mai mult față de anul 2019;
 • costul mediu lunar al forței de muncă a constituit 9889,5 lei pentru un salariat, cu 9,7% (sau cu 874,6 lei) mai mult decât în anul 2019;
 • numărul salariaților la 31 decembrie 2020 a constituit 738,5 mii persoane, cu 0,5% (sau cu 3,6 mii persoane) mai puțin față de 31 decembrie 2019;
 • numărul mediu al salariaților a constituit 601,6 mii persoane, cu 3,8% (sau cu 23,7 mii persoane) mai puțin decât în anul 2019.

Câștigul salarial

Câștigul salarial brut (sumele brute calculate salariaților) în anul 2020 a fost compus din:

 • sume plătite cu regularitate (la fiecare perioadă de plată a salariului) – 87,3%;
 • sume plătite ocazional/neregulat (premii etc.) – 3,8%;
 • sume calculate pentru timpul nelucrat (concedii etc.) – 8,6%;
 • drepturi în natură – 0,2%.

Impozitele și taxele obligatorii pe salariu (impozitul pe venitul persoanelor fizice, contribuțiile individuale de asigurări sociale de stat obligatorii și primele individuale de asigurare obligatorie de asistență medicală) au constituit 16,7% din totalul câștigului salarial brut.

Cele mai mari valori ale câștigului salarial mediu lunar brut s-au înregistrat în activitățile:

 • informații și comunicații – 17788,8 lei (de 2,2 ori mai mult decât media pe țară);
 • activități financiare și de asigurări – 13619,0 lei (cu 71,5% mai mult decât media pe țară);
 • producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat – 13153,6 lei (cu 65,6% mai mult decât media pe țară).

Cele mai mici valori ale câștigului salarial mediu lunars-au înregistrat în activitățile:

 • activități de cazare și alimentație publică – 4920,2 lei (cu 38,1% mai puțin decât media pe țară);
 • agricultură, silvicultură și pescuit – 5022,9 lei (cu 36,8% mai puțin decât media pe țară);
 • artă, activități de recreere și de agrement – 5724,4 lei (cu 27,9% mai puțin decât media pe țară).

Comparativ cu anul 2019, în majoritatea activităților economice s-au înregistrat creșteri ale câștigului salarial mediu (între 3,1% și 23,4%). Cele mai semnificative creșteri s-au înregistrat în activitățile:

 • sănătate și asistență socială – cu 23,4%;
 • alte activități de servicii – cu 19,4%;
 • informații și comunicații – cu 12,7%.

Scăderi ale câștigului salarial s-au înregistrat în activitățile:

 • transport și depozitare – cu 4,4%;
 • activități de cazare și alimentație publică – cu 1,1%.

Indicele câștigului salarial real în anul 2020 față de anul 2019 (calculat ca raport între indicele câștigului salarial mediu brut și indicele prețurilor de consum) a fost de 105,8%.

În sectorul bugetar câștigul salarial mediu lunar în anul 2020 a constituit 7381,6 lei, în sectorul real – 8135,7 lei (cu 10,2% mai mult decât în sectorul bugetar). La unitățile cu forma de proprietate publică (de stat) salariul mediu a constituit 8021,8 lei, la unitățile cu alte forme de proprietate (private) – 7883,2 lei (cu 1,7% mai puțin decât la unitățile cu forma de proprietate publică).

În funcție de clasa de mărime a unităților din sectorul real, se înregistrează discrepanțe semnificative între câștigul salarial mediu lunar în întreprinderile mari (cu peste 250 de salariați), înregistrându-se câștiguri salariale de 1,7 ori mai mari decât în întreprinderile mici (9641,2 lei față de 5782,0 lei). Astfel, se observă o relație evidentă între valoarea câștigului salarial mediu și mărimea întreprinderii, aceasta crescând odată cu clasa de mărime.

Câștigul salarial mediu lunarbrut al femeilor în anul 2020 a constituit 7387,2 lei, cu 13,7% (sau 1171,3 lei) mai mic decât al bărbaților (8558,5 lei).

Bărbaților le revin câștiguri salariale superioare femeilor în majoritatea activităților economice, cele mai mari diferențe regăsindu-se în activitățile:

 • activități financiare și de asigurări – cu 44,6% (8807,6 lei) mai mult;
 • informații și comunicații – cu 38,0% (8136,5 lei) mai mult;
 • sănătate și asistență socială – cu 23,3% (2486,0 lei) mai mult;
 • industrie – cu 19,8% (1652,4 lei) mai mult.

Femeilor le revin câștiguri salariale superioare bărbaților doar în activitățile:

 • activități de servicii administrative și activități de servicii suport – cu 8,1% (487,4 lei) mai mult;
 • învățământ – cu 1,8% (127,5 lei) mai mult;
 • alte activități de servicii – cu 1,3% (120,2 lei) mai mult.

Diferențele salariale pe sexe în cadrul activităților economice sunt, în mare parte, consecința influenței mai multor factori printre care: ocupația, poziția ierarhică la locul de muncă și nivelul de calificare al salariaților.

În profil teritorial, câștigul salarial mediu lunar brut în anul 2020 în toate unitățile administrativ teritoriale, cu excepția mun. Chișinău, s-a situat sub media pe țară.

Cele mai scăzute salarii s-au înregistrat în raioanele: Basarabeasca (5412,5 lei, cu 31,9% mai puțin decât media pe țară), Fălești (5666,6 lei, cu 28,7% mai puțin), Telenești (5704,0 lei, cu 28,2% mai puțin). Doar în municipiul Chișinău câștigul salarial mediu a fost mai mare decât media pe țară (9561,3 lei, cu 20,4% mai mult).

Costul mediu lunar al forței de muncă a constituit 9889,5 lei pentru un salariat, cu 9,7% (sau cu 874,6 lei) mai mult decât în anul 2019.Cea mai mare pondere în structura cheltuielilor cu forța de muncă au avut-o câștigurile salariale – 80,3%, după care urmează contribuțiile sociale obligatorii ale angajatorului (pentru asigurarea socială și medicală) – 18,1% și alte cheltuieli cu forța de muncă – 1,6%.

Impozitele și contribuțiile obligatorii (impozitul pe venit, contribuțiile de asigurare obligatorie ale salariaților și ale angajatorului) constituie 31,5% din totalul cheltuielilor cu forța de muncă. Cele mai mari valori ale costului mediu lunar al forței de muncăs-au înregistrat în activitățile:

 • informații și comunicații – 20120,3 lei (de două ori mai mare decât media pe țară);
 • activități financiare și de asigurări – 17239,9 lei (cu 74,3% mai mult decât media pe țară);
 • producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat – 16466,1 lei (cu 66,5% mai mult decât media pe țară).

Cele mai mici valori ale costului mediu lunar s-au înregistrat în activitățile:

 • agricultură, silvicultură și pescuit – 6072,6 lei (cu 38,6% mai puțin decât media pe țară);
 • activități de cazare și alimentație publică – 6163,2 lei (cu 37,7% mai puțin decât media pe țară).

Pentru mai multe informații, vedeți comunicatul de presă aici.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...