37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Casele de schimb valutar își vor schimba modul de prezentarea a rapoartelor către BNM

Casele de schimb valutar își vor schimba modul de prezentarea a rapoartelor către BNM

09.07.2018872 views BizLaw
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Casele de schimb valutar şi hotelurile, urmează să prezinte rapoartele după reguli noi. Banca Națională a Moldovei (BNM) a prezentat pentru consultări publice proiectul Hotărârii Comitetului executiv al BNM ”Pentru modificarea și completarea Instrucţiunii cu privire la modul de prezentare la Banca Naţională a Moldovei de către casele de schimb valutar şi hoteluri a rapoartelor în formă electronică”.

BNM susține că, elaborarea proiectului este dictată de implementarea soluției pentru eficientizarea procesului de licențiere, autorizare și notificare. Aceasta, reprezintă un sistem complex și integrat de gestiune a informațiilor și a datelor cu privire la procesele și activitățile desfășurate de către BNM, în particular în partea ce se referă la raportarea în formă electronică la BNM de către casele de schimb valutar și hoteluri. Implementarea soluției în cauză se va efectua prin intermediul unui portal WEB al BNM (sistem informațional).

Astfel, dacă în prezent casele de schimb valutar și hotelurile prezintă la BNM rapoarte în formă electronică prin intermediul aplicației WEB, o aplicație specială elaborată în cadrul BNM, după aprobarea proiectului raportarea se va efectua prin intermediul portalului WEB al BNM conform Instrucțiunii de utilizare a portalului WEB al BNM.

Proiectul definește noțiunea de ”instrucțiune de utilizare a portalului WEB al BNM”, acesta fiind un document tehnic elaborat de BNM care va ghida utilizatorii portalului WEB al BNM, în particular persoanele autorizate ale caselor de schimb valutar/hotelurilor în procesul de înregistrare pe portal, de întocmire și de transmitere la BNM a rapoartelor în formă electronică.

Pentru prezentarea la BNM a rapoartelor în formă electronică, persoana autorizată a casei de schimb valutar/hotelului (care poate fi administratorul sau o altă persoană împuternicită de acesta) urmează să se înregistreze pe portalul WEB al BNM și să obțină o parolă care îi va permite accesul la portalul în cauză. Documentul prevede că în cazul în care în calitate de persoană autorizată se înregistrează o altă persoană decât administratorul casei de schimb valutar /hotelului înregistrarea acesteia pe portalul WEB al BNM se efectuează în temeiul actului care confirmă împuternicirea dată de administrator.

Banca Centrală menționează că, raportarea de către casele de schimb valutar/hoteluri prin intermediul portalului WEB al BNM, va crea o serie de beneficii atât pentru casele de schimb valutar/hoteluri, cât și pentru BNM prin:

  • simplificarea procedurii de înregistrare a persoanelor autorizate ale caselor de schimb valutar/hotelurilor;
  • excluderea obligativității de prezentare la BNM pe suport hârtie a declarației pe propria răspundere cu privire la prezentarea la BNM în formă electronică a rapoartelor;
  • crearea unui mecanism de comunicare și interacțiune eficient, facil și securizat între BNM şi casele de schimb valutar/hoteluri.

De menţionat că, pentru băncile licenţiate procedura de transmitere a rapoartelor în formă electronică rămâne aceeași, aceasta fiind reglementată de Instrucţiunea privind modul de prezentare de către bănci a rapoartelor în formă electronică la Banca Naţională a Moldovei. Băncile licenţiate prezintă rapoartele electronice prin intermediul SAPI, rapoartele respective fiind autentificate cu semnătură digitală.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...