37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Carta strategică a Serviciului Fiscal de Stat, publicată

Carta strategică a Serviciului Fiscal de Stat, publicată

19.04.2024178 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Pe pagina-web a Serviciului Fiscal de Stat (SFS) a fost publicată Carta strategică a autorității fiscale. Documentul reprezintă direcția strategică de activitate, prioritățile de bază care ghidează activitatea SFS. De asemenea, aceasta servește ca bază pentru planificarea anuală a activităților, elaborarea ghidurilor și recomandărilor de comunicare/deservire/conformare și altor documente de dezvoltare și planificare intern.

Documentul descrie misiunea, viziunea, valorile și obiectivele Serviciului Fiscal de Stat. Astfel, printre obiectivele SFS se numără:

  • Eficientizarea administrării fiscale;
  • Creșterea gradului de satisfacție a contribuabililor;
  • Combaterea evaziunii fiscale și reducerea decalajului fiscal;
  • Dezvoltarea sistemului informațional.

Conform documentului, eficientizarea administrării fiscale se referă, dar nu se limitează la: asigurarea sarcinilor anuale de încasări și majorarea eficienței colectării veniturilor fiscale; dezvoltarea Registrului fiscal de stat; perfecționarea sistemului de control intern managerial și dezvoltarea sistemului de management al riscurilor fiscale.

Creșterea gradului de satisfacție a contribuabililor se referă la: simplificarea proceselor și procedurilor fiscale și de administrare fiscală; implementarea unui sistem simplu de calculare, raportare și achitare a impozitelor și taxelor; digitalizarea formularelor, certificatelor și altor documente fiscale emise și reducerea numărului acestora; extinderea serviciilor electronice, inclusiv a declarațiilor pre-completate (cu precădere pentru ÎMM) etc.

Combaterea evaziunii fiscale și reducerea decalajului fiscal se va realiza prin: implementarea standardelor internaționale în domeniul fiscal (standardul de schimb de informații la solicitare, standardul de schimb automat de informații privind conturile financiare, etc.); implementarea legislației prețurilor de transfer și a regulilor antiabuz; dezvoltarea sistemului informațional automatizat de management al riscurilor de neconformare, inclusiv notificarea automatizată a nedepunerii/depunerii tardive a declarațiilor fiscale etc.

Iar dezvoltarea sistemului informațional se va realiza prin: simplificarea și automatizarea proceselor de restituire a TVA și restituire a accizelor; simplificarea și automatizarea proceselor de recuperare a creanțelor; asigurarea interoperabilității dintre portalul www.mcabinet.gov.md și serviciile oferite de SFS.

Pe pagina-web a Serviciului Fiscal de Stat (SFS) a fost publicată Carta strategică a autorității fiscale. Documentul reprezintă direcția strategică de activitate, prioritățile de bază care ghidează activitatea SFS. De asemenea, aceasta servește ca bază pentru planificarea anuală a activităților, elaborarea ghidurilor și recomandărilor de comunicare/deservire/conformare și altor documente de dezvoltare și planificare intern.

Documentul descrie misiunea, viziunea, valorile și obiectivele Serviciului Fiscal de Stat. Astfel, printre obiectivele SFS se numără:

  • Eficientizarea administrării fiscale;
  • Creșterea gradului de satisfacție a contribuabililor;
  • Combaterea evaziunii fiscale și reducerea decalajului fiscal;
  • Dezvoltarea sistemului informațional.

Conform documentului, eficientizarea administrării fiscale se referă, dar nu se limitează la: asigurarea sarcinilor anuale de încasări și majorarea eficienței colectării veniturilor fiscale; dezvoltarea Registrului fiscal de stat; perfecționarea sistemului de control intern managerial și dezvoltarea sistemului de management al riscurilor fiscale.

Creșterea gradului de satisfacție a contribuabililor se referă la: simplificarea proceselor și procedurilor fiscale și de administrare fiscală; implementarea unui sistem simplu de calculare, raportare și achitare a impozitelor și taxelor; digitalizarea formularelor, certificatelor și altor documente fiscale emise și reducerea numărului acestora; extinderea serviciilor electronice, inclusiv a declarațiilor pre-completate (cu precădere pentru ÎMM) etc.

Combaterea evaziunii fiscale și reducerea decalajului fiscal se va realiza prin: implementarea standardelor internaționale în domeniul fiscal (standardul de schimb de informații la solicitare, standardul de schimb automat de informații privind conturile financiare, etc.); implementarea legislației prețurilor de transfer și a regulilor antiabuz; dezvoltarea sistemului informațional automatizat de management al riscurilor de neconformare, inclusiv notificarea automatizată a nedepunerii/depunerii tardive a declarațiilor fiscale etc.

Iar dezvoltarea sistemului informațional se va realiza prin: simplificarea și automatizarea proceselor de restituire a TVA și restituire a accizelor; simplificarea și automatizarea proceselor de recuperare a creanțelor; asigurarea interoperabilității dintre portalul www.mcabinet.gov.md și serviciile oferite de SFS.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...