37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Care sunt principiile generale ale contabilității?

Care sunt principiile generale ale contabilității?

18.05.20216.951 views
(2 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

Conform Legii contabilităţii și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017 contabilitatea și raportarea financiară se bazează pe următoarele principii generale: 

a) continuitatea activităţii – presupune că entitatea își va continua în mod normal funcţionarea pe o perioadă de cel puţin 12 luni din data raportării, fără intenţia sau necesitatea de a-şi lichida sau reduce în mod semnificativ activitatea;

b) contabilitatea de angajamente – prevede recunoaşterea elementelor contabile pe măsura apariţiei acestora, indiferent de momentul încasării/plăţii de numerar sau al compensării sub altă formă; 

c) permanenţa metodelor – constă în aplicarea politicilor contabile în mod consecvent de la o perioadă de gestiune la următoarea;

d) prudența – prevede neadmiterea supraevaluării activelor și a veniturilor și/sau a subevaluării datoriilor și a cheltuielilor;

e) intangibilitatea – presupune că totalul bilanțului la începutul perioadei de gestiune curente trebuie să corespundă cu totalul bilanțului la sfîrșitul perioadei de gestiune precedente;

f) separarea patrimoniului şi datoriilor – prevede prezentarea în situaţiile financiare doar a informaţiilor despre patrimoniul şi datoriile entităţii, care trebuie contabilizate separat de patrimoniul şi datoriile proprietarilor şi ale altor entităţi;

g) necompensarea – prevede contabilizarea și prezentarea distinctă în situaţiile financiare a activelor şi datoriilor, a veniturilor şi cheltuielilor. Compensarea reciprocă a activelor şi datoriilor sau a veniturilor şi cheltuielilor nu se admite, cu exceptia cazurilor prevăzute de prezenta lege și de standardele de contabilitate; 

h) prioritatea conţinutului asupra formei – presupune că informațiile prezentate în situațiile financiare trebuie să reflecte mai curînd esenţa și conținutul faptelor economice, decît forma juridică a acestora;

i) evaluarea la cost de intrare – prevede că elementele contabile prezentate în situațiile financiare sînt evaluate la cost de achiziție sau la cost de producție, cu excepția cazurilor prevăzute de standardele de contabilitate;

j) importanța relativă – prevede că nu este necesară îndeplinirea cerințelor privind recunoașterea și evaluarea elementelor contabile, privind prezentarea, publicarea și consolidarea informațiilor aferente acestora atunci cînd efectele îndeplinirii cerințelor respective sînt nesemnificative. 

Conform Legii contabilităţii și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017 contabilitatea și raportarea financiară se bazează pe următoarele principii generale: 

a) continuitatea activităţii – presupune că entitatea își va continua în mod normal funcţionarea pe o perioadă de cel puţin 12 luni din data raportării, fără intenţia sau necesitatea de a-şi lichida sau reduce în mod semnificativ activitatea;

b) contabilitatea de angajamente – prevede recunoaşterea elementelor contabile pe măsura apariţiei acestora, indiferent de momentul încasării/plăţii de numerar sau al compensării sub altă formă; 

c) permanenţa metodelor – constă în aplicarea politicilor contabile în mod consecvent de la o perioadă de gestiune la următoarea;

d) prudența – prevede neadmiterea supraevaluării activelor și a veniturilor și/sau a subevaluării datoriilor și a cheltuielilor;

e) intangibilitatea – presupune că totalul bilanțului la începutul perioadei de gestiune curente trebuie să corespundă cu totalul bilanțului la sfîrșitul perioadei de gestiune precedente;

f) separarea patrimoniului şi datoriilor – prevede prezentarea în situaţiile financiare doar a informaţiilor despre patrimoniul şi datoriile entităţii, care trebuie contabilizate separat de patrimoniul şi datoriile proprietarilor şi ale altor entităţi;

g) necompensarea – prevede contabilizarea și prezentarea distinctă în situaţiile financiare a activelor şi datoriilor, a veniturilor şi cheltuielilor. Compensarea reciprocă a activelor şi datoriilor sau a veniturilor şi cheltuielilor nu se admite, cu exceptia cazurilor prevăzute de prezenta lege și de standardele de contabilitate; 

h) prioritatea conţinutului asupra formei – presupune că informațiile prezentate în situațiile financiare trebuie să reflecte mai curînd esenţa și conținutul faptelor economice, decît forma juridică a acestora;

i) evaluarea la cost de intrare – prevede că elementele contabile prezentate în situațiile financiare sînt evaluate la cost de achiziție sau la cost de producție, cu excepția cazurilor prevăzute de standardele de contabilitate;

j) importanța relativă – prevede că nu este necesară îndeplinirea cerințelor privind recunoașterea și evaluarea elementelor contabile, privind prezentarea, publicarea și consolidarea informațiilor aferente acestora atunci cînd efectele îndeplinirii cerințelor respective sînt nesemnificative. 

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...