37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Caracteristicile calitative ale informațiilor din situațiile financiare

Caracteristicile calitative ale informațiilor din situațiile financiare

19.05.2021748 views
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

Conform Legii Legii contabilităţii și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017 situațiile financiare se întocmesc cu claritate, în conformitate cu prevederile legii și ale standardelor de contabilitate, oferind o imagine fidelă a poziției financiare, a performanței financiare și a altor informații aferente activității entității.

Totodată informațiile din situațiile financiare trebuie să corespundă caracteristicilor calitative fundamentale și celor amplificatoare.

Caracteristicile calitative fundamentale sînt: 

a) relevanţa – prevede că informaţiile trebuie să fie importante pentru utilizatori şi să-i ajute să evalueze evenimentele trecute, prezente sau viitoare, să confirme sau să corecteze evaluările anterioare ale acestora; 

b) reprezentarea exactă – prevede că informațiile prezentate în situațiile financiare trebuie să fie complete, imparțiale şi fără erori. 

Caracteristicile calitative amplificatoare sînt:

a) comparabilitatea – presupune că situaţiile financiare trebuie să conţină informaţii comparative, aferente perioadei precedente, pentru toate elementele contabile raportate ale perioadei de gestiune curente, dacă standardele de contabilitate nu prevăd altfel;

b) verificabilitatea – constă în asigurarea posibilității utilizatorilor de a verifica direct sau indirect informațiile din situațiile financiare;

c) oportunitatea – presupune că informaţiile sînt disponibile utilizatorilor într-un timp util pentru a le influenţa deciziile;

d) inteligibilitatea – prevede că informaţiile trebuie clasificate, caracterizate şi prezentate în mod clar şi concis.

Situaţiile financiare includ indicatorii privind activitatea tuturor filialelor, reprezentanţelor şi a subdiviziunilor interne ale entităţii și reflectă valoarea elementelor contabile pentru perioada de gestiune curentă şi cea precedentă. Dacă aceaste valori nu sint comparabile, datele perioadei precedente se ajustează. Lipsa comparabilităţii şi toate ajustările se reflectă în nota explicativă. 

Conform Legii Legii contabilităţii și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017 situațiile financiare se întocmesc cu claritate, în conformitate cu prevederile legii și ale standardelor de contabilitate, oferind o imagine fidelă a poziției financiare, a performanței financiare și a altor informații aferente activității entității.

Totodată informațiile din situațiile financiare trebuie să corespundă caracteristicilor calitative fundamentale și celor amplificatoare.

Caracteristicile calitative fundamentale sînt: 

a) relevanţa – prevede că informaţiile trebuie să fie importante pentru utilizatori şi să-i ajute să evalueze evenimentele trecute, prezente sau viitoare, să confirme sau să corecteze evaluările anterioare ale acestora; 

b) reprezentarea exactă – prevede că informațiile prezentate în situațiile financiare trebuie să fie complete, imparțiale şi fără erori. 

Caracteristicile calitative amplificatoare sînt:

a) comparabilitatea – presupune că situaţiile financiare trebuie să conţină informaţii comparative, aferente perioadei precedente, pentru toate elementele contabile raportate ale perioadei de gestiune curente, dacă standardele de contabilitate nu prevăd altfel;

b) verificabilitatea – constă în asigurarea posibilității utilizatorilor de a verifica direct sau indirect informațiile din situațiile financiare;

c) oportunitatea – presupune că informaţiile sînt disponibile utilizatorilor într-un timp util pentru a le influenţa deciziile;

d) inteligibilitatea – prevede că informaţiile trebuie clasificate, caracterizate şi prezentate în mod clar şi concis.

Situaţiile financiare includ indicatorii privind activitatea tuturor filialelor, reprezentanţelor şi a subdiviziunilor interne ale entităţii și reflectă valoarea elementelor contabile pentru perioada de gestiune curentă şi cea precedentă. Dacă aceaste valori nu sint comparabile, datele perioadei precedente se ajustează. Lipsa comparabilităţii şi toate ajustările se reflectă în nota explicativă. 

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...