37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Când persoanele fizice pot solicita restituirea impozitului pe venit plătit în plus?

Când persoanele fizice pot solicita restituirea impozitului pe venit plătit în plus?

13.03.2023710 views
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

Restituirea sumei plătite în plus şi a sumei care, conform legislaţiei fiscale, urmează a fi restituită se efectuează în modul și termenele stabilite la art.175 și art.176 din Codul fiscal. Adițional, prin Hotărârea Guvernului nr. 235/2017 a fost aprobat Regulamentului privind stingerea obligației fiscale prin compensare și/ sau restituirea mijloacelor bănești.

Regulamentul a fost elaborat în scopul executării prevederilor articolelor 175 și 176 din Codul fiscal și stabileşte mecanismul de stingere a obligațiilor fiscale din contul sumelor plătite în plus și/sau al sumelor care, conform legislaţiei fiscale, urmează a fi restituite, precum şi mecanismul de restituire a mijloacelor la contul bancar al contribuabilului, inclusiv a celor transferate în mod eronat la componentele bugetului public național.

În conformitate cu prevederile art.266 alin.(1) din Codul fiscal, contribuabilii sunt în drept să solicite compensarea ori restituirea sumelor plătite în plus sau a sumelor care, conform legislației fiscale, urmează a fi restituite, prin depunerea cererii respective în termen de 6 ani din data efectuării și/sau apariției lor.

Restituirea mijloacelor la contul bancar al contribuabilului sau în numerar (numai persoanei fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător) se efectuează doar în baza cererii contribuabilului.

Restituirea se face cu condiția că respectivul contribuabil nu are restanțe față de bugetul public național. În cazul în care contribuabilul are obligații față de buget, se asigură în mod prioritar stingerea acestora.

Notă: Modelul Cererii de restituire a sumei impozitului pe venit achitat/reţinut în plus de/de la persoana fizică rezidentă a Republicii Moldova, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, este aprobat prin Ordinul SFS nr. 134 din 30 mai 2017.

Cererea urmează a fi prezentată de către contribuabil:

  • pe suport de hîrtie în cadrul direcției deservire fiscală, conform razei de deservire;
  • electronic, prin aplicarea semnăturii mobile sau electronice, prin intermediul serviciului „Declarație electronică”  din cadrul SIA „Cabinetul personal al contribuabilului”;

Conform modificărilor la art. 176 alin. (21) din Codul fiscal, care au intrat în vigoare din 1 ianuarie 2023, persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător vor depune cererea privind restituirea impozitului pe venit plătit în plus începînd cu ziua următoare termenului stabilit la art. 83 alin.(4) lit. b) (30 aprilie), cu excepția cazului în care persoana fizică intenționează să își schimbe domiciliul permanent din Republica Moldova. Cererea depusă anterior termenului stabilit se examinează începând cu ziua următoare termenului stabilit la art. 83 alin.(4) lit. b.

Astfel, ca urmare a modificărilor operate prin Legea nr.356 din 29 decembrie 2022 , începând cu data de 1 mai vor fi recepționate cererile privind restituirea impozitului pe venit plătit în plus. Cererea depusă anterior termenului stabilit se examinează începând cu ziua următoare termenului stabilit.

Anterior, legislația fiscală prevede două termene de depunere a cererii: 1 iunie – pentru cele prezentate în mod electronic; 1 iulie – pentru cele prezentate pe suport de hârtie.

Important: În caz de nedepunere a cererii privind restituirea mijloacelor, excedentul sumelor plătite în plus sau al sumelor care, conform legislaţiei fiscale, urmează a fi restituite se lasă în contul stingerii obligaţiilor fiscale ulterioare de același tip.

Restituirea sumei plătite în plus şi a sumei care, conform legislaţiei fiscale, urmează a fi restituită se efectuează în modul și termenele stabilite la art.175 și art.176 din Codul fiscal. Adițional, prin Hotărârea Guvernului nr. 235/2017 a fost aprobat Regulamentului privind stingerea obligației fiscale prin compensare și/ sau restituirea mijloacelor bănești.

Regulamentul a fost elaborat în scopul executării prevederilor articolelor 175 și 176 din Codul fiscal și stabileşte mecanismul de stingere a obligațiilor fiscale din contul sumelor plătite în plus și/sau al sumelor care, conform legislaţiei fiscale, urmează a fi restituite, precum şi mecanismul de restituire a mijloacelor la contul bancar al contribuabilului, inclusiv a celor transferate în mod eronat la componentele bugetului public național.

În conformitate cu prevederile art.266 alin.(1) din Codul fiscal, contribuabilii sunt în drept să solicite compensarea ori restituirea sumelor plătite în plus sau a sumelor care, conform legislației fiscale, urmează a fi restituite, prin depunerea cererii respective în termen de 6 ani din data efectuării și/sau apariției lor.

Restituirea mijloacelor la contul bancar al contribuabilului sau în numerar (numai persoanei fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător) se efectuează doar în baza cererii contribuabilului.

Restituirea se face cu condiția că respectivul contribuabil nu are restanțe față de bugetul public național. În cazul în care contribuabilul are obligații față de buget, se asigură în mod prioritar stingerea acestora.

Notă: Modelul Cererii de restituire a sumei impozitului pe venit achitat/reţinut în plus de/de la persoana fizică rezidentă a Republicii Moldova, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, este aprobat prin Ordinul SFS nr. 134 din 30 mai 2017.

Cererea urmează a fi prezentată de către contribuabil:

  • pe suport de hîrtie în cadrul direcției deservire fiscală, conform razei de deservire;
  • electronic, prin aplicarea semnăturii mobile sau electronice, prin intermediul serviciului „Declarație electronică”  din cadrul SIA „Cabinetul personal al contribuabilului”;

Conform modificărilor la art. 176 alin. (21) din Codul fiscal, care au intrat în vigoare din 1 ianuarie 2023, persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător vor depune cererea privind restituirea impozitului pe venit plătit în plus începînd cu ziua următoare termenului stabilit la art. 83 alin.(4) lit. b) (30 aprilie), cu excepția cazului în care persoana fizică intenționează să își schimbe domiciliul permanent din Republica Moldova. Cererea depusă anterior termenului stabilit se examinează începând cu ziua următoare termenului stabilit la art. 83 alin.(4) lit. b.

Astfel, ca urmare a modificărilor operate prin Legea nr.356 din 29 decembrie 2022 , începând cu data de 1 mai vor fi recepționate cererile privind restituirea impozitului pe venit plătit în plus. Cererea depusă anterior termenului stabilit se examinează începând cu ziua următoare termenului stabilit.

Anterior, legislația fiscală prevede două termene de depunere a cererii: 1 iunie – pentru cele prezentate în mod electronic; 1 iulie – pentru cele prezentate pe suport de hârtie.

Important: În caz de nedepunere a cererii privind restituirea mijloacelor, excedentul sumelor plătite în plus sau al sumelor care, conform legislaţiei fiscale, urmează a fi restituite se lasă în contul stingerii obligaţiilor fiscale ulterioare de același tip.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...