37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Campanie de informare despre excluderea poliţei medicale pe suport de hârtie

Campanie de informare despre excluderea poliţei medicale pe suport de hârtie

28.12.20181.268 views CNAM
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Compania Naţională de Asigurări în Medicină (CNAM) organizează până pe 31 martie 2019 campania anuală de informare a populaţiei despre drepturile şi obligaţiile beneficiarilor în sistemul de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (AOAM), acţiune susţinută de Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale.

Obiectivul principal al campaniei constă în informarea persoanelor asigurate despre faptul că nu mai sunt obligate să prezinte poliţa medicală pe suport de hârtie pentru a beneficia de servicii medicale şi medicamente compensate. CNAM ţine evidenţa persoanelor asigurate în format electronic prin intermediul unui sistem informaţional specializat. Astfel, la accesarea serviciilor medicale, a medicamentelor compensate, la internarea în spital, cetăţenii urmează să prezinte doar buletinul de identitate sau actul de identitate provizoriu, în baza căruia lucrătorii medicali autorizaţi verifică statutul persoanei în sistemul informaţional.

Excluderea poliţei pe suport de hârtie va avea un impact pozitiv inclusiv asupra persoanelor care achită prima de asigurare în sumă fixă prin intermediul serviciului guvernamental de plăţi electronice MPay, precum şi asupra cetăţenilor moldoveni aflaţi peste hotarele ţării care achită prima respectivă.

În cadrul campaniei, cetăţenii sunt informaţi şi despre faptul că îşi pot verifica statutul de persoană asigurată pe site-ul cnam.md, la rubrica „Verificarea statutului AOAM”. Asigurarea de sănătate se obţine prin încadrarea în una din cele trei categorii: 
- angajat în câmpul muncii care achită lunar contribuţii la fondurile de asigurare medicală 
obligatorie şi angajatorul prezintă informaţia Serviciului Fiscal de Stat; 
- cetăţean asigurat de stat, în baza informaţiei prezentate către CNAM de instituţiile care ţin evidenţa acestor cetăţeni - Casa Naţională de Asigurări Sociale, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, administraţia publică locală, instituţiile de învăţământ etc.; 
- persoană care achită prima de asigurare în mod individual.

Grupurile-ţintă ale campaniei sunt populaţia generală şi lucrătorii medicali.

Pentru informarea populaţiei a fost produs un spot social video şi audio în limbile română şi rusă, care urmează a fi difuzat până pe 31 martie 2019 ca publicitate socială la posturile TV și radio. În același timp, pe ecranele din holurile instituţiilor medico-sanitare publice va fi rulată o variantă lungă a spotului, care conține informație despre modalitatea de obținere a statutului de persoană asigurată.

Campania de informare mai prevede desfăşurarea unui şir de întruniri de informare a grupurilor-ţintă, publicare de materiale în presa scrisă şi online, în social media. 
Totodată, vor fi distribuite şi materiale informaţionale despre drepturile şi obligaţiile beneficiarilor în sistemul de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, accesul la medicamente compensate, înregistrarea la medicul de familie şi schimbarea acestuia.

Spoturile video în limbile română şi rusă pot fi accesate urmând linkurile:
https://www.youtube.com/watch?v=d2EH8Abpgyg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=E1imbuRyTGs&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=ycpxTDQeuxU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=c5ldnl--9z0&feature=youtu.be

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...